Miroslav Karela - Kami

 


Mirek Karela, známý pod přezdívkou Kami vyrůstal ve 40. letech na předměstí Brna v Žídenicích, v přímé blízkostí tehdy bohaté přírody Akátek, Borkú a Hádů.

Mirkovi rodiče byli z generace předválečných trampů. Jeho táta, současník a dobrý kamarád zvěčněného Šerifa Anýzka z osady SILVER STAR, byl mezi trampy znám pod přezdívkami Kory nebo Ferry a byl šerifem osady Čučani. Tato osada jezdívala do tehdy známého trampského místa na řece Svratce do Rokle do míst, která jsou dnes zatopena brněnskou Kníničskou přehradou. Mirkova maminka, zvaná Marion, byla v tehdejších trampských kruzích proslulou zpěvačkou.

V tomto prostředí Mirek vyrůstal a už jako malý kluk doprovázel svého tátu na různých trampech a to hlavně k řece Dyji v moravsko - rakouském pohraničí. Jako skautské vlče byl Mirek znám pod přezdívkou Mikin. Bylo to proto, že se vždy nezřízeně obdivoval Disneovým kresleným filmům o Mickey Mouseovi.

V roce 1954 založil Mirek židenickou trampskou osadu ZTRACENÁ PODKOVA, která existovala do roku 1962. Tehdy část osady i s Mirkem přešla do osady HUBKAŘI. Tito kamarádi jezdívali hlavně na Milešovické rybníky a na Rokytnou ale také na Oslavku. na Býčí skálu, na Říčky a na Jihlavku, kde Mirek pomáhal koncem padesátých let stavět základy chaty kamaráda Peteca z osady Lutnaři. Osada také sjížděla na kanoích řeky Vltavu, Lužnici a Hornád. Kluci, co patřili do této osady, byli z vetší části aktivní sportovci jako na příklad kamarád Tlama, (Zdeněk Prečan ), který byl brankářem ledního hokeje, kamarád Šmucín (Karel Vrba), jeden ze schopných boxerských juniorů, kamarád Gusta Sladký, jeden z nejlepších brněnských šermířů a Kami, který pěstoval kanoistiku a plaváni a byl i dobrým judistou. A právě v té době, kdy se Mirek věnoval judu a měl ohromný zájem o japonskou a orientální kulturu, dostal přezdívku Kami, což v japonštině znamená duch.

 

KAMIHO mandolína

 
 

Osada HUBKAŘI byla také svého času členem SPOJENÝCH OSAD ÚDOLÍ SOSEN na Oslavce. Tato osada proslula svým zpěvem a hrou na kytaru a začátkem 60. let si pravidelně z každého potlachu odnášela za zpěv nějakou tu cenu.

Mirek také psal trampské písničky. Byly to písně Alabama, Staré boty, Údolí sosen, Tam za tou duhou, Vodácká a Vzpomínka, která byla věnovaná kamarádům Maxovi, Šerifovi SBO a Milanovi z osady Lutnáři. Tuto písničku zpíval Mirek poprvé s kamarádem Gustem u Maxova kříže na Jihlavce v roce 1964. Většina Mirkových starých kamarádů, kteří tyto písničky zpívali, však již odešla na svůj věčný tramp a tak se tyto písně bohužel nezachovaly.

 

KAMIHO mandolína

 

V 50. a v 60. letech, v době svého trampování v Československu, se Mirek setkal s mnohými známými trampy jako třeba s Bobem Hurikánem, pražským Rudanem, ostravským Hobanem, bratislavským Andym, jihočeským Codym a také s těmi všemi, kteří patřili do Svazu brněnských osad Mirek také napsal několik povídek z nichž tři jsou součástí této historie. Několik jich bylo rovněž otisknuto v ostravském Trampu a samozřejmě také v " Brněnském Tulákovi."

V letech 1966 - 69. poslední roky před svojí emigraci do Švédska, působil Mirek v obnoveném " Brněnskem Tuláku" jako vedoucí redakce. V této době také dokončil tuto historii Z dýmu táboráků, její první vydáni vyšlo koncem roku 1969, těsně po jeho odchodu ze staré vlasti. V 60. letech také končí Mirkovo vyprávěni o historii brněnského trampingu a začteme - li se do tohoto vydání druhého, musíme se v něm na určité slovní pasáže dívat tak, že tyto byly napsány před více než třiceti léty a že by nebylo dobře možné je beze změny smyslu přepisovat do doby současné. Proto se zde také o brněnských osadách z 60. let dočítáme pouze všeobecně a je možné, že některé nejsou uvedeny vůbec, protože v době před více jak třiceti léty, kdy Mírek psal tuto historii, tyto osady bud ještě neexistovaly, nebo o nich nebylo mnoho známo.

 

KAMIHO mandolína

 

Kamarádi z těchto osad! Berte to jako hozenou rukavici! Chopte se psacího náčiní a |pokračujte tam, kde Mirek před třiceti lety skončil ! Byla by to pro pokračování historie brněnského trampingu záslužná práce.
 

Začátkem70. let se Mirek snažil zavést tramping ve své nové vlasti, ve Švédsku a tak založil se svoji životni družkou Jarkou asi první švédskou osadu jménem NORDAN, což znamená severák. Ze začátku to vypadalo docela slibně a do osady patřil tehdy i australský Švéd Leif, o kterém Mirek napsal povídku, která vyšla v Brněnském Tulákovi.

 

 

Avšak jiná země. jiný mrav. Trampováni podle Československého vzoru se ve Švédsku neujalo a tak se Mirek s Jarkou dali ke skautským seniorům, kde byl Mirek dva roky vedoucím a podnikli s nimi velkou cestu kanoemi ve finské jezerní soustavě Savonlina. Od konce 70, let má Mirek u jednoho z mnoha švédských jezer, v místě zvaném Trollemála, postavenou chatu. Trollemála znamená v překladu čarovné údolí. Tam tráví s Jarkou, kytarou o věrným psem Andym volné chvíle a vzpomíná na staré kamarády "tam doma". *
 

 

 

V roce 1981 se mohl Mirek po prvé přijet podívat nazpět do Československa. Byl tehdy také na Cancákové chatě na Jihlavce a při tomto setkáni tam prožili jeden z nečekaných a tím i nejlepších potlachů, v tom starém slova smyslu, za účasti mnoha kamarádů, kteří mnozí dnes již mezi námi nejsou jako kamarád Petec, Usman, Jirka Fládr a Wabi Ryvola, kterého Mirek dobře znal už z konce 50 let, když se spolu setkali na Židové struze v blízkosti řeky Lužnice. Tohoto setkání tenkrát ve Fortu Jura na Jihlavce se zúčastnili také kamarádi Marko Čermák, Lampa, Rolf s Martou, Renáč, Metrák, Záhoř, Melta, Pedál, Móka. Halouzka, Kašpik, Nikin, Saban a mnoho dalších.
 

 

 

Věčný romantik Mirek procestoval jak při svém povolaní tak i soukromě celou Skandinávii a Evropu. byl v Asii, Africe a severní Americe a trampoval za severním polárním kruhem kde rybařil, rýžoval zlato, setkal se s Laponci a obdivoval půlnoční slunce a stáda sobů. On sám ale říká:

"Marně jsem tam všude ve světe pátral po obdobě československého trampingu. A i když nějaké ty podobnosti tu a tam byly, nikdy to ale zkrátka a dobře nebyl náš tramping "


napísal Jura Cancák

A ešte maličko naviac zo životopisu sme sa dozvedeli z novín - švédskeho denníku Födelsedagar v roku 2015, keď Mirko Karela dovršil svojich 75. rokov. .

 

 

Překlad

NAROZENINY

75 roků dovrší dne 15. července 2015

hlavni - vrchní inženýr Miro Karela, Vejbystrand.

On je jeden z inženýrů kteří již v od roku 1970 zaváděli moderní sytémy pro řízení kvality a systémy pro řízeni činnosti ve švédských organizacích a průmyslové činnosti. On vypracoval kompletni systém pro řízení a jištění jakosti určené pro výrobu první švédského rychlostní vlakové soupravy X 2000, což bylo rozhodujícím důvodem, že se tento vlak vyráběl ve švédském průmyslu. Během svých činných roků měl mnoho vedoucích funkcí v různých podnicích a  koncernech a také přednášel na vysokých školách a konferencích o systémech pro jištěni jakosti, zajišťování životního prostředí a řízení podniků.

Snad pro doplnění uvedu že  také mimo jimé  vypracovával kompletní systémy pro jaderné elektrárny, větrné elektrárny, dálkové vytápění, vrtací naftové věže, zvláště těžká pracovní vozidla a i vojenske výzkumné ůstavy. Také mimo toho co je uvedeno v novinách přednášel v USA u koncernu General Motors v Chicagu kde se také setkal s Dr. Juranem zakladatelem moderní techniky pro jištění a sledování jakosti.

 
 
 
 
 
 

 ČLÁNKY KAMARÁTA KAMIHO KTORÉ BOLI ZVEREJNENÉ

NA STRÁNKACH TRAMP NET

V ROKOCH 2012 - 2018

 
 

27.8.2012

 

14.9.2012

 
 
 

1.12.2012

 

22.9.2012

 
 
 

23.9.2015

 

4.4.2016

 
 
 

31.10. 2015

 

22. 8.2016

 
 
 

10.6.2016

 

20.2.2017

 
 
 

1.5.2017

 

20.7. 2017

 
 
 

1.10.2017

 

26.10.2017

 
 
 

19.11.2017

 

27.9.2018

 
 
 

20.10.2018

 

27.10.2018

 
 
 

12.6.2016

 

21.9.2018

 
 
 
 

 
 
   
 
 

 

Text a fotografie na tejto stránke

Kami - Mirek Karela, Pekelník

Použitá a doporučená literatúra:

Kami - Mirek Karela, Z DÝMU TÁBORÁKŮ. Histórie brněnského trampingu. 1998 Brno

 
 

Pieseň v pozadí stránky

s názvom "Tam za tou dúhou" od kamaráta Kamiho

spieva Sosník zo STON Tišnov

Stránku pripravil Pekelník

23.9. 2017

 

 
 
 
 
 
 

 

©Pekelník TRAMP NET