ŠAMANSKÝ BUBÍNEK ZO  ŠVÉDSKEHO KARESUANDA

 
 
 

Pozdrav z ďalekých ciest, až spoza Polárneho kruhu sme dostali od kamaráta Miroslava Karela - Kamiho. Súčasťou pozdravu bol malý poštový balíček v ktorom sa nachádzala miniatúra  tzv. kúzelný - šámanský bubienok.

Ahoj kamaráti                                                                     

Pozornost kterou posilám je tzv. kouzelný-šámanský bubínek laponských šámanú, bez kterého títo neudélali ani krok. Tento je vyrobený v Karesuandu.

Karesuando je najsevernejšia švédska laponská osada ďaleko za polárnym kruhom, na hranici medzi Švédskom a Fínskom u veľtoku rieky Muonioälven, ktorá  tvorí prirodzenú hranicu medzi týmito územiami.

Ale jak víš tak všechny hranice jsou bláhové výmysly človeka a tak skandinávští laponci (norští, švédští a finští) se od nepaměti stěhovali a i nastále pohybují za táhnoucími stády sobú bez ohledů na člověkem stanovené hranice.

Laponci nemají ale v zime kromé značkovaní sobú tak mnoho na práci a tak se obyčejné vénuji rukodélné výrobe jejich tradičních úžitkových predmětů a pomúcek k jejich kočovného životu. Tak i v Karesuandu si založili v roce 1991 manufaktúru která prevzala staleté laponské tradice.

K miniatúrnemu  tzv. kúzelnemu - šámanskemu bubienku je priložený malý lístoček, ktorý nám Kami preložil do češtiny.

Bubínek k hádaní budoucnosti

Dávni obyvatelé v Laponsku se dovídali o tom co se stane v budoucnosti pomoci bubínku, který používali jejich jasnovidci / šámanové. Na bubínku jsou zobrazené rúzné symboly, které měly velký význam. Tento bubínek je cenný dar který se vénuje velice dobrému příteli a vysoce ceněné osobnosti.

Kamiho poznámka k prekladu:

Ohledné ku kresleným  symbolům na bubínku je tam symbol "laponský bůh vétrů-počasí", dále "laponský buh lovu", štylizovaný sob, zvlášté sob bílý převtělení laponského nejvyššího božstva -  stvořitele světa. Také jsou tam symboly pro sobí ohradu, laponských obydlí atd. Těch laponských symbolu existuje velké množství. Ty nejdúležitéjší jsou spojené s laponskou pohanskou vírou pred pozdějším laponcům vnuceném křesťanství ale také existuje množství symbolu a ornamentu které mají pouze ozdobnou funkci a vyskytují se nejčastéji na laponských nožích, náramcích, oblečení a podobné.


Při bubnuvání upadali šamanové do tranzu a vydávali nesrozumitelné zvuky tzv JOJK, velice podobné zvukům které vydávají severoameričtí indiáni při jejich rituálných tancích.

Takové ceremónie šámanú se používaly pro rúzné účely jako na príklad při vyvolávání duchů předkú, Léčení nemocí, zaklínání pro zdarilý lov, příznivé počasí a podobné. Vúbec je i púvodní laponská kultúra velice podobná kultúre indiánské a podobných natives národu.

O tom celém a laponské kultúre by se daly napsat a také již napsaly celé knihy. Já jsem jich vétšinu prostudoval z toho dúvodu, že je v tom uloženo mnoho moudrostí spojených s životem a prírodou. Moudrostí, které jsou věčné bez ohledu na chod světa.
 

A tak doufám kamaráde Pekelníku, že Tě má malá pozornost poteší a ten kouzelný bubínek Té bude ve zdraví doprovázet na všech stezkách Tvého života.


Tvúj  kamarád KAMI  

Švédsko Ängelholm 2018-10-09

 

 
 
 

 

Karesuando sa nachádza pozdĺž európskej trasy E45 a je severným koncom švédskej národnej cesty 99, v oblasti, do ktorej sa počíta severná Škandinávia (severné Nórsko a Švédsko), Fínsko a ruský polostrov Kola, tzn. stredná Škandinávia a Severná Kalota.

Prvé budovy obce boli postavené v roku 1670, kedy Mans Martensson Karesuando nazvaný "Hyvä Maunu Martinpoika" vo fínčine a "Good Maunu, syn Martin" v anglickom jazyku kúpil pozemok od Sami Henrika Nilssona Nikkasa. Je známe že v Karesuando slúžil od roku 1826 - do roku 1849 Lutheranský vikár a botanik Lars Levi Laestadius  a práve tu založil revivalistické hnutie, ktoré je dnes známe ako laestadiánstvo.

Súradnice Karesuandoa: 68 ° 26'28 "N 022 ° 28'44" 68 ° 26'28 "N 022 ° 28'44" E

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saamovia v minulosti sa živili hlavne rybolovom, chovom sobov a lovom zveri, s umelým chovom sobov začali v 17.storočí. Žijú nomádskym spôsobom života, v podstate putujú spolu so sobmi.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 
 
 
 
 

 

Sámovia sú  kočovníci, majitelia a pastieri polodivokých sobích stád. Sob je tu základným a určujúcim prvkom života.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 
 

 Kvôli sobom, zo sobmi a pre sobov tu už stovky rokov kočujú celé rodiny po trase sobích migračných ciest.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 

 

 

Soby tu žijú po celý rok zvyčajne slobodne a divoko vo volnej tundre, len dva krát v roku ich Sámovia naháňajú do ohrád, aby porazili potrebný počet kusov a označili mláďaťa cejchom. Kočovná a nezávislá existencia robí z tohoto „sobieho“ etnika európsky unikát.


/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 

 

 

Saamovia (v minulosti nazývaní aj ako Laponci) sú najstaršou etnickou skupinou Laponska, oblasti strednej a severnej Škandinávie, ktorá sa dnes rozprestiera na území Nórska, Švédska, Fínska a ruského polostrova Kola. Hovoria saamskymi jazykmi, ktoré patria medzi ugrofínske jazyky, resp. uralské jazyky. Dnes majú vlastné regionálne parlamenty a právo veta pri rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Sámovia sú národ bez štátu a žijú na území štyroch zemí: Nórska, Fínska, Švédska a Ruska. Podla toho, kde Sámovia žijú a ako sa živia, se delia na niekoľko skupín.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Najstarším zdrojom s detailnými informáciami o sámskej kultúre je kniha Lapponia z roku 1673, švédského humanistu Johannese Scheffera.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sámska vlajka

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celkovo v Laponsku žije asi pol milióna ľudí a desatinu tamojšieho obyvateľstva tvoria Sámovia (nesprávne nazývaní aj Laponci). Pred 4000 rokmi obývali aj južnejšie časti Škandinávskeho polostrova, ale inými etnikami boli postupne vytlačení do nehostinnejších oblastí.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 

 

Saamovia sa dokonale prispôsobili drsným klimatickým podmienkam krajiny, ktorú obývali po tisícky rokov. V minulosti žili aj v južnejších častiach Škandinávskeho polostrova, inými etnika boli však postupne vytlačení do nehostinnejších oblasti. Z histórie sú známi najmä ako pastieri sobích stád, dobrí rybári, lovci a remeselníci pracujúci s kožou, drevom a rohovinou.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 
 

Je známe že soby nikto riadiť nebude a nemusí, preto že jednoducho vedia kam majú ísť. Trasu veľmi dobre poznajú a vraj stačí si len sadnúť do saní.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 
 

"Bylo trochu obtížné vychutnávat jízdu – místo kochání se zdejší krajinou bylo mou největší starostí vyhnout se letícím sobím bobkům, které tu byly všude kolem a které sobi rozmetávali kopyty na všechny strany."

 /Jazda na sobích saniach tundrou pre cudzincov je vela krát  bežná marketingová akcia k prilákaniu turistov/.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 

 

ŠAMANSKÝ BUBÍNEK ZO  ŠVÉDSKEHO KARESUANDA

 

 
 
 
 

 

Panenská príroda, posedenie pri jarnom ohni, roztápajúci sa sneh, to je obrázok Laponska. A tak ak máte šťastie v tom prírodnom tichu, počujete ich jojkovat, spievať starodávne rodové spevy.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 

 

Joik je druh spevu, akési jódlovania a zdanlivo náhodilé škreky, spev ktorý je najvýraznejším prvkom laponskej kultúry. Má hlbokú tradíciu a odovzdáva sa z generácie na generáciu. V skutočnosti je to však viac ako obyčajný spev, je to prostriedok vnútorných pocitov spojených s prírodou.

Joikom možno pozdraviť priateľov, privítať nový deň, osláviť chvíľku pokoja, pochváliť dobré skromné jedlo, upokojiť sobie stádo, spojiť sa s duchom zomrelej milovanej bytosti, tiež vychváliť svoj vlastný majetok, vyjadriť svoj vzťah k ľuďom, zvieratám i prírodným miestam v svojom život a hlavne po dlhej a namáhavej práci odpočinúť si spevom.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 

 

 

Šamanský bubon

 

 
 
 

 

 

Na šamanskom bubienku sú zobrazené rôzne kresby, ktoré majú veľký symbolický význam.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 

 

Saamovia sú veľmi zruční v remeslách, vedia umelecky spracovávať kožu, drevo či rohovinu. K ich unikátnej kultúre patria joiku, improvizované piesne.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 

 

Sámský muž z Nórska. Muž vo farebnom kroji, s bubienkom v ruke, vydáva zvuky podobné jódlovaniu zvláštny spev – takzvaný joik. Dnes je to však vela krát aj bežná marketingová akcia k prilákaniu turistov.

/zdroj z Wikipédie, voľnej encyklopédie/

 

 
 
 
 
 
 

 

Stránku pripravil Pekelník

20.10.2018