KAMARÁD
 

Vzácný člověk a věrný kamarád.

Možná by ani nebylo nutné k tomu více dodávat pokud by se nejednalo o Jurovi Cancákovi dnes už nestorovi brněnského trampingu.

 

 
 


 


Kamarát Jura Cancák

 

 

Je to již více jak sedumdesát let kdy jsem se po prvé setkal s Jurem. Chodli jsme do stejné školy v brněnské čtvrti Židenice. Já tehdy do základní a Jura o něco starší už začal navštěvovat tehdejší měšťanku. Život v Židenicích, tedy hlavně jeho horní části se v mnohém podobal životu na vesnici. Ještě v padesátých létech se tam pravidelně pořádaly hody a dožínky v národních krojích ale také myslivecké a hasičské bály. Všichni se tam znali a na ulici zvané Stará osada byla napořád pěkná řádka selských stavení kde tam bydlící rodiny pokračovaly v sedlačení na okolních polích u Akátek a Borcích směrem ke Klajdovce a Líšni. Ti obyvatelé, kteří hledali obživu jinde byli obyčejně zaměstnaní v blízké brněnské Zbrojovce.

Ta část horních Židenic která se více a více začínala podobat městu byla směrem k již zmíněné škole, ke kostelu a Sokolovně. Tam v blízkosti Jura pobýval a tak mimo školy jme ho vídavali když jsme chodili do školy a do Sokola.

Již koncem čtyřicátých let jsme také občas vídávali Jury jak koncem týdne pospíchal s chlebníkem nebo s tornou za nějakým dobrodružstvím ve svém junáckém oddílu kam patřil až do jeho zrušení na přelomu čtyřicátých let.

 

   
   
 

Tak to ani nebylo nic divného, že se Jura, tak jako mnoho jeho vrstevníků, kteří prožili krásné chvíle mezi skauty posléze přidružil mezi židenické trampy.

Jurova první trampská osada jménem White Bone založená roku 1954 byla po několik roků jeho rodnou osadou. Později se přidal Jura k osadě Pavouk a nakonec k osadě Lutnaři a postavil svou chatu na Jihlavce blízko Petecovy boudy. Jura pravidelně jezdíval na všechna ta známá trampská místa v okolí Brna ale také pročundroval více méně celé tehdejší Československo. Kde se něco trampského šustlo tak tam byl i Jura. V brněnském trampingu měl Jura už od počátků jeho trampování podstatnou roli a pilně dokumentoval co se kde dělo. Tím také dostal trampské přízvisko CANCÁK.

Co vlastně znamená trampské slovo cancák a jak vzniklo? Na brněnsku když někdo cancá tak se tím myslí, že něco pozoruhodného vypráví a nebo nějak zaznamenává. A tím pádem trampy používané památníky-cancáky k zaznamenání setkání mezi trampy z pravidla obsahovaly zápisy z potlachů a trampských setkání. Tedy vlastně tak trochu kronikářská práce. A právě Jura, který je a byl známý trampský kronikář to jméno Cancák dostal jako trampské jméno.

Dnes je Jura živoucím naučným slovníkem brněnského trampingu a může vyprávět mnoho zajímavostí z brněnského trampského života a ne jenom od tam. Vždyť se po mnohá léta pohyboval v trampských kruzích, setkával s trampy z celé republiky a měl mnoho kamarádů dnes již legendárních brněnských trampů jako třeba Anýzek, Blahoš Burger, Petec, Pavouk, Usman, Renáč, Metla, Čert, Jordán sr, Gandy, Rolf, Pupál, Fony, Donald, Tabík, Žambo, Bendy, Joe Jégr a další a další.

Ohledně názvu vzpomínkových přívěsků z trampských setkání se Jurovi nelíbí když je někdo nazývá camrátky vždyť camrat se znamená poněkud vulgárně nezřízeně se vychlubovat. A to Jura absolutně nikdy nedělá. Říkáva, že správně se mají tyto přívěsky nazývat cancátka což má význam vyprávět a připomenout pěkné chvíle mezy kamarády při setkáních která patří mezi pěkné vzpomínky.

   

 

Jura by také zvolen při zakládajícim ohni znovu obnoveného SBO v roce 1967 šerifem Svazu brněnských osad. Šerifskou hvězdu mu předal dřívější šerif SBO Anýzek, který byl šerifem od roku 1945 až do roku 1967. Jura byl šerifem do roku 1968 tedy celý volební rok a potom předal šerifskou hvězdu kamarádovi Záhořovi z T.O. Kačáci a z trampského pěveckého sboru Příboj.

 

 


Že jura byl zvolen šerifem obnoveného SBO byl logický sled událostí během turbuletních šedesátých let. Jura, zvídavý, inteligentní a kultivovaný tramp byl známý tím, že měl pevné zásady o tom co je pro tramping dobré a co ne.

 

 
 

Dovolím si zde uvést některé názory v kterých jsme a vždy byli s Jurem stoprocentně za jedno.Tehdejší zoufalý pokus mocipánů dostat brněnský tramping a tramping vůbec pomocí tehdejší Trampské Unie pod palec a kontrolu uspěl v Brně nezdarem. Jura jako přední mluvčí SBO zásadně vyjádřil neochotu brněnských trampů podřídit se tomuto pokusu přistřihnout trampingu křídla. Brňáci byli vždy plně přesvědčeni o tom, že trampingu nejlépe svědčí svoboda a nezávislost a v tom se nedalo kompromizovat.

Bohužel tomu tak nebylo v celé republice a i mezi trampy se ukázali prospěcháři, kteří pokusům organizovat tramping tleskali a někdy i figurovali jako pomocníci STB. A tím i jejich „trampská“ kariéra v té době byla zajištěna. Řadě trampů z toho a to hlavně po roce 1968 bylo tak těsno že se rozhodnuli hledat svobodu a modré dálky v emigraci.

   


Dnes kdy už mnoho starých kamrádů odešlo tam odkud není návratu patří Jura mezi brněnské Old Boys.

Ovšem to všechno by asi nestačilo aby se Jura navždy zapsal víc než mnoho jiných mezi významné trampské osobnosti. Mimo toho co již bylo řečeno je nutno uvést Jurova obsáhlá trampská tvorba. Jura sice nikdy nefiguroval na Portě a nebo podobných akcích protože by ho tam asi nikdo nedostal, Zvláště také asi by Jura nebyl nadšený kdyby se ho někdo snažil zařadit mezi t.zv. pódiové trampy.

 

 

 
 

Jura napsal několik trampských písních z nich se na příklad Taxas adio a Dobrák šerif řadí mezi trampské klasiky. Jura také je zručný kreslíř a ročně nám posílá vlastnoručně kreslené PF.

 

 

 
 
 

 
 

Kromně své vlastní tvorby měl Jura velký podíl při vydání Lucanovy Trampská historie řeky Oslavky a druhém vydání Z dýmu táboráků a nebo Tramping na řece Jihlavě. Jurovy práce se dnes používají při bakalářských a disertačních pracích na vysokách školách.

 

 

 
 

Jurův věhlas co by dosud žijícího nestora trampingu často znamená, že Jura je často požádán být jedním ze světlonošů při zapalování slavnostních potlachových ohnů a také je to Jura, který má zahajovací a vzpomínkovou řeč při každoročním ohníčku u Maxova kříže na Jihlavce.

 

 

 
 

Já jsem během roků jezdil více po celém světě a tak mně to mezi tím ani mnohokrát nevyšlo zajet do rodné vlasti a pozdravit se s kamarády. Ale přes to několikrát jsem tam byl a setkal se s Jurem kamarády z SBO a dokonce jak již jsem zmínil dříve jedno léto jsem ztrávil několik nezapomenutelných dnů u Jury na chatě a potkal se tam na potlachu na moji počest se starými kamarády a kamarádkami.

Tak jako mnoho z nás které odkojily léta skautování a junáctví odnesla si většina z nás do života stejné zásady jako Jura. Kamarád Jura žil a žije vždy plně podle junáckého zákona. Nic si nevymýšlí, nikdy nelže a nikoho neklame, co slíbí to splní , nemluví sprostě, kde může tam nezištně pomůže a nikdy nezkazí tu nějakou trampskou kanadu.

Za těch skoro padesát roků co žiji ve Švédsku nám Jura poslal fůru dopisů kde podrobně popisoval trampské hnutí hlavně na Moravě a také množství fotografií, camcátka z každého Maxe a mnoho jiného.
Co k tomu na závěr říci.

Jen to stejné co jsem řeknul již na začátku vzácný člověk a věrný kamarád.

 

 

 

Jura si vyhřívá své 82-leté kosti na Ketkováku.

 

 
 
 

Text a fotografie na tejto stránke

Kami - Mirek Karela, Švédsko

 

 
 
 
 
 
 

 

   

Pieseň "TEXAS ADIO"

Text a hudba: Jura Cancák

Hraje a spieva Pupal

Colorado Jerry

Studio Whispering Pines Conifer Colorado
 

 

 
 
 
 

 

Stránku pripravil a graficky spracoval
Pekelník

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD 2018