Trampský archív TRAMP NET

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMP CLUB Bratislava

1989

volné združenie priateľov prírody, spevu a romantiky

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ÚVOD

 

     

Ak vznik Tramp clubu Bratislava si  spájate s nežnou či zamatovou revolúciou, hádate správne. To, pravda, neznamená, že by terajší členovia TCB do zmeny režimu kdesi v tichučkú sedeli a zobudila ich až zmena režimu.

Starí bratislavskí trampi, tí čo začínali trampovať ešte za prvej republiky,  prípadne v rokoch vojny alebo tesne po nej, hoci už dávnejšie dospeli do veku, keď prestali chodiť pravidelne von so svojimi "rodnými" osadami a pestovali už len tzv. "rodinnú turistiku", prípadne vyrážali s voľnými vodáckymi partiami na Dunaj a do jeho ramien, stretávali sa aj spoločne, väčšinou v bratislavských  pohostinských závodoch, ale aj vonku, napr. na chate DPMB na Košarisku.

Politická zmena privodila iba to, že si príslušníci tejto partie povedali:

A nemohli by sme teraz aj čosi viac?

A tak si založili Tramp club.

 

Lexo
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1989

 

     

TRAMP CLUB BRATISLAVA

vznikol v novembri roku 1989 na podnet  kamarátov jednej z najstarších trampských osád TULÁK založenej v roku 1930 v Bratislave a šerifa trampskej osady TULÁK kamaráta Boba.

Zakladajúcimi členmi  TRAMP CLUBU Bratislava sa stali

bratislavské trampské osady

ASKALONA /1945/, DAKOTA /1936/, EL CORMORANE DEL TORTUGA /1932/, ELDORADO /1945/, FLORIDA /1942/, HURIKÁN /1944/, KARIBU /1948/, MANILA /1947/, MODRÁ HVIEZDA /1940/, OHIO /1944/, RIVADA /1948/, RODRIGO /1948/, SAVANA /1937/, STARÍ TULÁCI /1947/, TULÁK /1930/, UNCAS /1947/, OSADA VESELÝCH SAMOTÁROV /1944/, UTAH /1938/, YUCATAN /1941/ a ZÁLESÁK /1932/.

 

 

 Lexo
     
   Lexo - Pekelník
     

Po založení TRAMP CLUBU vzniká  v klube  RADA STARŠÍCH,  v ktorej majú zastúpenie členovia  vyššie spomenutých v tom čase činných najstarších slovenských trampských osád. RADU STARŠÍCH viedol kamarát  Bob Tulák, ŠERIF trampskej osady TULÁK a OLD ŠERIF slovenských trampov.

 

 
 

Trampský archív TRAMP NET

 

 

 

 

 

Bob Tulák sa po založení TRAMP CLUBU stáva zároveň aj  šerifom TRAMP CLUBU Bratislava a je mu opätovne priznaný a odhlasovaný čestný titul OLD ŠERIF„šerif všetkých šerifov". ktorý získal už v roku 1937 na slezine v záhradnej reštaurácii pri "jáskovackom" tuneli pod Hlavnou stanicou v Bratislave, za prítomnosti kamarátov z osad BEDUÍN, RUDÝ TESÁK, WAIKIKI   a trampských samotárov.

/Podľa trampských archívnych dokumentov a trampských kroník k vzniku TRAMP CLUBU a osady TULÁK napísal Pekelník/

 
   
 

Foto: archív TRAMP NET

 
 

 

Zakladajúci členovia TRAMP CLUBU

1989 Bratislava

 

 

                                                                                     Vlajka  - Trampský archív TRAMP NET
 

Vlajka TRAMP KLUBU PRAHA venovaná kamarátom z TRAMP CLUBU Bratislava spolu s podpismi členov klubu, pri príležitosti založenia klubu v roku 1989 v Bratislave

 

 

 Vlajka 

Trampský archív

TRAMP NET

 

Prvá vlajka TRAMP KLUBU Bratislava, ktorú na plátno namaľoval a vlastoručne ihlou ušil kamarát Lexo.

 

 

 
 

odznaky - trampský archív TRAMP NET

 
 

Odznaky TRAMP CLUBU Praha a TRAMP CLUBU Bratislava sa však značne líšili keď základným symbolom bol  Setonov znak Lesnej múdrosti a odznak TCB navrhol kamarát Lexo.

 

 

 

TRAMPSKÁ OSADA

TULÁK

1930 Bratislava

Trampská osada TULÁK a šerif osady TULÁK kamarát BOB boli prvými iniciátormi založenia

TRAMP CLUBU BRATISLAVA.

Bližšie a podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke venovanej histórii osady TULÁK tu:

 

TRAMP CLUB BRATISLAVA svoju klubovú činnosť v roku 1989 zahájil pravidelným mesačným stretávaním v kultúrnom stredisku v Rači. I keď miesta pravidelných stretnutí sa viackrát zmenili a aj menia, stretávajú sa do dnešných dní.

 

Lexo
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1990

 

     
 

TRAMP CLUB  v prvom roku svojej existencie usporiadal veľký koncert trampských piesní vo veľkej hale PKO, na ktorom sa spolu s našimi speváckymi skupinami zúčastnili aj početné skupiny pražské a brnianske.

   

Trampský archív TRAMP NET

Trampský archív TRAMP NET

 
 
 

Trampský archív TRAMP NET

 
 

 

 

 

 

1. FESTIVAL TRAMPSKEJ PIESNE

PKO Bratislava 6.IV.1990

 

 
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET

 
   
 

Foto: archív TRAMP NET

 
 

 

Malokarpatská lúka SEVERKA

Stretnutie TRAMP CLUBU BRATISLAVA pri príležitosti
60. rokov trvania trampingu na Slovensku

Na fotografiách zo stretnutia sú kamaráti a kamaráti z najstarších slovenských trampských osád

FLORIDA, MANILA, UTAH, UNCAS, ELDORÁDO

Foto: Archív TRAMP NET, Bobina a Kekso z T.O. UNCAS

 

 
 
   
 

Foto: archív TRAMP NET

 
 

 

Malokarpatská lúka SEVERKA

Stretnutie TRAMP CLUBU BRATISLAVA pri príležitosti
60. rokov trvania trampingu na Slovensku.

V strede kamarát Apač

 

 
 
 

 
 

Foto: archív TRAMP NET

 
 

 

Malokarpatská lúka SEVERKA

Stretnutie TRAMP CLUBU BRATISLAVA pri príležitosti
60. rokov trvania trampingu na Slovensku.

 

 
 
   
 

Foto: archív TRAMP NET

 
   

 

Malokarpatská lúka SEVERKA

Stretnutie TRAMP CLUBU BRATISLAVA pri príležitosti
60. rokov trvania trampingu na Slovensku.

 

 

 
 
 

 
 

Foto: archív TRAMP NET

 
 

 

Malokarpatská lúka SEVERKA

Stretnutie TRAMP CLUBU BRATISLAVA pri príležitosti
60. rokov trvania trampingu na Slovensku.

 

 
 
   
 

Foto: archív TRAMP NET

 
 

 

Malokarpatská lúka SEVERKA

Stretnutie TRAMP CLUBU BRATISLAVA pri príležitosti
60. rokov trvania trampingu na Slovensku

 

 
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1991

 

     
 
 

 
   
     
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1992

 

     
 

Od leta 1992 TRAMP CLUB vydáva pravidelne mesačne Trampský spravodaj, časopis malého formátu i neveľkého počtu strán, no s bohatým obsahom správ, poznámok, zamyslení, humoru - a keď vyšlo miesto - aj literárnych pokusov, alebo aj nôt a textov starých trampských piesní. Tramp klub určil a zveril vydávanie časopisu do rúk profesionálneho novinára   kamaráta Brčka z trampskej osady ZÁLESÁK. Časopis ilustroval /ošperkoval/ svojimi trampskými kresbičkami kamarát Lexo.

Časopis sa stal známy a populárny predovšetkým aj ilustráciami kamaráta Lexa (i keď zavše TS uverejňoval aj kresby iných autorov - najmä prievidzského Joe Luňáka - alebo fotografie, tie však pre zlé reprografické možnosti nemali žiadny úspech). Skutočným šperkom tohto časopisu od samého začiatku vydávania bol však kamarát Lexo, ktorý robil jeho grafickú úpravu a prispieval nezabudnuteľnými trampskými kresbičkami. Lexovou zásluhou bola dlhé roky na prvej stránke časopisu vždy kresba niektorej trampskej chatky, ktoré si kamaráti  postavili v malokarpatských aj iných slovenských lesoch (tých druhých mohlo byť aj viacej, pravda, redakcii bolo treba zaslať  fotografiu a pár riadkov o chate a jej staviteľoch).

Časopis si najmä vďaka kamarátovi Lexovi a jeho kresbám získal veľkú popularitu, nečítali ho  iba členovia TRAMP CLUBU či ďalší kamaráti v Bratislave. Pravidelne ho odoberali aj kamaráti v Nitre, na hornej Nitre, na  Považí, viacerí  v Českej republike, ba aj v Kanade, USA, Venezuele a Austrálii. Výmenou s inými trampskými časopismi  umožňoval vzájomnú informovanosť, v Spravodaji aj formou   pravidelnej rubriky „O čom píšu trampské časopisy“.

To bola dá sa povedať najlepšia spravodajská rubrika tohoto trampského miničasáku ktorá vlastne informovala stručne o všetkých trampských udalostiach nielen doma, ale i vo svete.  Pri všetkých kladoch a poďakovaniach za dlhoročné vydávanie časopisu kamarátovi Brčkovi treba však spomenúť aj negatíva. Chybou časopisu boli pravidelné chyby v názvoch trampských osád, popletené mená osadníkov, pomýlené údaje o campoch a trampských chatkách, strašne vela dátumových nepresností pravidelne v každom čísle a aj pozmeňované, upravované a doplňané pôvodné trampské články bez súhlasu autorov a vela následných ospravedlnení redakcie za tieto chyby. Z časopisom zo starších ročníkov sa tak logický nedá vlastne seriózne pracovať čo sa týka histórie trampingu, preto že väčšina z týchto chýb nebola nikdy  poopravená.

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1993

 

     
     
   
 

Trampský archív TRAMP NET

 
 

 

Trampský archív TRAMP NET

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1994

 

     
 

 

V roku 1993 po po politickom rozdelení rozdelení ČS federácie na dva samostatné štáty začali TRAMP CLUB Bratislava a TRAMP CLUB Praha organizovať niekoľko rokov spoločné potlachy  slovenských a českých trampov, neskoršie vždy ako najstarší zástupcovia trampov rozhodovali o tom kto prevezme štafetu organizovania ďalšieho potlachu, či už v Čechách alebo na Slovensku.

Takto sa myšlienka spoločných potlachov stáva akýmsi mottom budúcich medzinárodných trampských stretnutí s tým, že síce spoločný štát Čechov a Slovákov politici si síce rozdelili aby mohli panovať, ale trampské priateľstva a vzájomné stretávania sa nemožno žiadnymi politickými hranicami a ani akoukoľvek politickou propagandou nikdy rozdeliť.

 

 

Spoločné potlachy sa niesli pod logom, na ktorom bolo napísané „Nás nikto nerozdelí“, čo bol priamy ohlas trampov na rozdelenie Československa.

V neskoršom, či skorej aj v súčasnom období tieto potlachy stratili svoju pôvodnú trampskú romantiku a stali sa svojou organizáciou veľmi podobne niekdajším bývalým komerčným socialistickým turistickým zrazom - to však TRAMP CLUB už odmietal byť ich spolu organizátorom a zúčastňovať sa prideľovania či rozhodovania o organizovaní ďalšieho "potlachu". Tiež symbolika TRAMP CLUBU sa prestala používať na pozvánkach a odznakoch potlachu.

 
 

 
 
 

 

Trampský archív TRAMP NET

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK1995

 

     
 
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET

 

Členovia TRAMP CLUBU BRATISLAVA na svojom októbrovom stretnutí zvolili novú Radu starších v tomto zložení:

Old šerifom naďalej zostáva kamarát Bob Tulák.

Šerifom bol zvolený kamarát Brčko z trampskej osady ZÁLESÁK a členmi Rady starších sa stali kamaráti:

Redo z trampskej osady RUDÝ ŠÍP, Rózo z trampskej osady HURIKÁN, Pedro- kapelník z hudobnej skupiny KAČÍŇÁCI a  trampský samotár Luban.

 

 

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 1996

 

     
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2000

 

     
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET

   
 

Foto: Pekelník

 
 

 

Trampská kapela TRAMP CLUBU BRATISLAVA "VETERÁNI"  v roku 2000

 

 
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2001

 

     
     
   

Trampský archív TRAMP NET

 
   
 
     
 
 
 

27.2.2001 TRAMP CLUB BRATISLAVA

FOTO GALÉRIA

 

 
 
       
     
   
 

Foto: Pekelník

 
 

 

Trampská kapela TRAMP CLUBU BRATISLAVA  v roku 2001

 

 
     
 

 
     
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2003

 

     
     
   

Trampský archív TRAMP NET

     
   
     
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2005

 

     

 

Aj v roku 2005 TRAMP CLUB BRATISLAVA, poriada pravidelné stretnutie svojich členov a priaznivcov v staručkej a romantickej lodenici KANOISTICKÉHO KLUBU, postavenej v roku 1932 v karloveskej zátoke Dunaja v  Bratislave.

 

 

Trampský archív TRAMP NET
 

Trampský archív TRAMP NET

 

 

Lodenica KANOISTICKÉHO KLUBU na kresbe kamaráta Lexa

 

Nie nebolo treba veľa rečí, stačilo vari iba toľko: príďte medzi nás, budete vítaní. Nájdete tu kamarátsku pohodu, veľa starých i novších trampských piesní a stretnutie s kamarátmi z najstarších / a aj najmladších /  trampských osád.

 
   
 

Foto: Pekelník

 
 

 

Stretnutie TRAMP CLUBU Bratislava v KANOISTICKOM KLUBE
Karlova Ves, apríl (duben) 2005-

 

 
     
 

 
 

Foto: Pekelník

 
 

 

Stretnutie TRAMP CLUBU Bratislava v KANOISTICKOM KLUBE
Karlova Ves, apríl (duben) 2005-

 

 

 

Pre chorobu Old šerifa Boba je Brčko menovaný výkonným šerifom TRAMP CLUBU Bratislava. Old sherifom TRAMP CLUBU zostáva Bob Tulák.

 

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2006

 

     
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET

   
     
 

 

Fotografia z novembrového stretnutia TRAMP CLUBU v roku 2006
Foto: Pekelník

 

 
 
 

 

 

   
 

Foto: Tomáš Pekelník

 
 

 

"...Na pravidelných stretnutiach TRAMP CLUBU Bratislava sa stretáva veľa kamarátov a to nielen členov klubu. Najviac však potešil návrat kamaráta Čárliho a Zdenky z trampskej osady ELDORÁDO. Zdenka bola dlhší čas chorá a tak nám veľmi chýbali...

Svojou účasťou potešil i známy a vynikajúci kardiológ, profesor Viliam Fischer, ktorý si z chuti zaspieval známe staré trampské  piesne... a nie len zaspieval, ale i zahral na svojej dvanásťstrunovej gitare, ktorú dokonale ovláda..."

/Trampský spravodaj TRAMP CLUBU BRATISLAVA 2006/

 

 
 
 

 
     
 

 

Fotografia z novembrového stretnutia TRAMP CLUBU v roku 2006
Foto: Pekelník

 

 
 
   

 

Poplašné správy...

Ešte nedávno sa medzi trampmi, dokonca tiež i na niektorých stránkach internetu šírili poplašné správy o zániku trampingu.  Tie "zaručene pravé správy" obleteli trampov tramping, ako akási neznáma kométa, ktorá sa vraj zrazí zo zemou, no nakoniec ju obletela bokom ďaleko vo vesmírnych diaľavách  a zemi vôbec ničím nepoškodila /ani trampingu/, snáď iba toľko, že dnes už vieme o  jej večnom kolobehu. 

Vieme aj to, že takéto poplašné správy trolov zlomyseľníkov o zániku trampingu  kolujú od nepamäti, vlastne už od čias kedy tramping vznikol a občas  sa sa  k nám vrátia, podobne ako tá kométa čo mala pohltiť našu zem a to s vesmírnou trolovskou /trulovskou/ istotou. Takže tešíme sa opäť na správy o zániku trampingu a aj  o prelete kométy, poplašnej správy keď sa naša zem zrazí s kométou  a navždy zanikne, možno niekedy za rok - dva, či sto - dvesto, alebo  tisíc, či tisíce rokov...

Pekelník 2006

V mesiaci novembri 2006 je Brčko menovaný do funkcie šerifa TRAMP CLUBU BRATISLAVA

     
   
     
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2007

 

     
     
   

Trampský archív TRAMP NET

 
 
 
 

SLÁVNOSŤ UDELENIA TRAMPSKÝCH OCENENÍ
KANADSKÝCH TRAMPOV
 
"LEGENDA TRAMPINGU
JOHNA HAWKINSA"

TRAM CLUB
2007

 
 
 
 

 
 

 
     
   
 

 

 

Dňa 1. marca 2007 vo veku 92 rokov nás opustil OLD ŠERIF -  „šerif všetkých šerifov" TRAMP CLUBu Bratislava kamarát BOB TULÁK. Rozlúčili sme sa s  ním 7.marca s rozlúčkovou piesňou "Povstaňte kamaráti" v bratislavskom krematóriu.

 

 
 
     
 

 

ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM...

TRAMP CLUB BRATISLAVA pozval svojich členov, priateľov a priaznivcov 19. decembra 2007 na svoje pravidelné stretnutie do KANOISTICKÉHO KLUBU v karloveskej zátoke Dunaja v Bratislave.

Klubovňa v lodenici praskala v svojich švíkoch a bola zaplnená do úplne posledného miestečka väčšinou staršími trampmi, ktorí už niečo pamätajú...

Bola to vlastne posledná koncoročná slezina trampského roku 2007, dôstojná rozlúčka, kde nechýbalo veľa veselia a hlavne dobrej muziky. Najviac zaujala svojím spevom a dobrou muzikou skupina PEKARINGO z T.O. POHODA, ktorá hrala pesničky strednej trampskej generácie, hlavne "ryvolovky". A bolo po pohode...

Škoda však len to, že zvuková aparatúra bola vybudená do skoro až nepríjemných výšok a tak tento hudobný výkon skupiny skôr kazila, ako umocňovala. Možno, že k tomu pridalo i to, že doposiaľ sme boli zvyknutý na živú hudbu, bez zosilňovacích aparatúr a u nás trampov na takýchto slezinách naozaj nepotrebných elektronických decibelov. 

/...počuli sme tam i tieto slová:  "...nuž čo narobíš starče, treba si  zvykať... ale vlastne prečo..., nebude jednoduchšie nájsť si druhý lokál? No asi nie, aj tam nás títo elektronickí taky "trampi" objavia a znepríjemnia originálnu trampskú atmosféru... preto jednoduchšie je pobrať sa polohluchý radšej domov"/

Ale ten vyššie spomínaný druhý lokál si naozaj členovia TRAMP CLUB-u a ich priaznivci  našli a v mesiaci Január 2008 sa stretli v bratislavskom Prievoze. Určite to miesto nehľadali kvôli spomínaným decibelom, ale kvôli tomu že staručká veľká klubovňa lodenice v chladnejších mesiacoch, ako je január a február sa nedá dostatočne vykúriť. Novým miestom sa stal dočasne skleník "U Mariky" v Prievoze, na Mierovej ulici 236.

   

Kresba: Lexo

 

 
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2010

 

     
     
   
 

Pre dlhú neúčasť šerifa Brčka  vo vedení klubu a jeho chorobu Old šerifom TRAMP CLUBU Bratislava,  v mesiaci september 2010 je zvolený Pekelník. V tento deň je Brčko menovaný na návrh Pekelníka za Čestného šerifa TRAMP CLUBU BRATISLAVA.

 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2011

 

     
 
   
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

26.4.2011

Mlyn Klepáč

 
 
       
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET

 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

26.7.2011

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

30.8.2011

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

27.9.2011

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

25.10.2011

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

13.12.2011

Mlyn Klepáč

 
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2012

 

     
     
 

 

Trampský archív TRAMP NET Lexo - grafika Pekelník

 

Členstvo v TRAMP CLUBe Bratislava v roku 2012 prijali a opätovne potvrdili  kamarátky a kamaráti  z týchto trampských osád:

ASCALONA 1945, BIATEC 1989, BIELY BIZÓN 1969, ČIERNY JASTRAB 1968, DAKOTA 1936, DESPERADO 1955, DURANGO 1973, EL CORMORANE DEL TORTUGA 1932, ELDORÁDO 1945, FLORIDA 1943, FORT WALDO, GIBSON, HADIE ÚDOLIE 1991, HAY RIVER 1963, HVIEZDA SEVERU 1976, HURIKÁN 1944, JICARILLA 1963, JUŽNÝ KRÍŽ 1963, KARIBU 1948, KONDOR 1966, LÍŠČIE DIERY 1962, LIŠIAK 1998, MALÍ BOBRI 1968, MANILA 1947, MEXICO 1967, MODRÁ HVIEZDA 1940, NIPIGON 1971, OLD KLONDIKE 1967, OSADA VESELÝCH SAMOTÁROV 1944, PÁTRAČI, POHODA, PŮLNOČNÍ MĚSÍC 1937, RED RIVER II.1960, RIVADA 1948, RODRIGO 1947, RUDÝ ŠÍP 1946, STARCI 1984, STARÍ TULÁCI 1947, STARÝ KAMARÁT 1966, SIRÉNY, S.T.O. BRATISLAVA, S.T.O. NEMECKÁ 1980, S.T.O. RAČA, S.T.O. SDA 1964, TAMBORA 1986, TORNÁDO 1945, TRI PRAMENE 1968, TÚLAVÍ STARCI 2001, TULÁK 1930, UNCAS 1947, VESELÉ MLADÍ 1940, YUKON Limbach 1984, YUCATAN 1941, YUKON Rača 1963, ZÁLESÁK 1940, ZLATÁ HVIEZDA 1942, ZLATÁ KALEDÓNIA 1967, ZLATÁ LÍŠKA 1963.

 

 

Trampský archív TRAMP NET

 

ČESTNÍ ČLENOVIA TRAMP CLUBU BRATISLAVA

Apač, trampská osada DESPERADO, London, Ontário, Kanada
Brčko, trampská osada ZÁLESÁK
Čárli, trampská osada ELDORADO
Kavka, trampská osada ELDORADO
† Kekso, trampská osada UNCAS
Pinkerton, trampská osada EL CORMORANE DEL TORTUGA
Šoc, trampská osada DESPERADO, Alberta, Edmonton, Kanada
Tony, trampská osada DAKOTA

 

 

 
 

Trampský archív TRAMP NET

 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

31.1.2012

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

Február 2012

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

Marec 2012

Mlyn Klepáč

 
 
 
 
 
 

Kamarát

Pinkerton,

alias Malé Vajco

člen

TRAMP CLUBU BRATISLAVA

Apríl 2012

 
 
 
 
 
 

Stretnutie členov a priaznivcov

TRAMP CLUBU

Apríl 2012

Mlyn Klepáč

 
 
 

 

Pekelník ukončil svoje šerifstvo a  vedenie v TRAMP KLUBE v mesiaci august 2012 a odovzdal Rade starších svoju funkciu

 
 

 A nakoniec trochu  kanadského humoru

z TRAMP CLUBU.

Pýtajú sa šerifa čo by si prial k narodeninám

 "Bábovku, čo má vôňu ako pečená kačica"

 

 
 

 
 
 

Kapitolky z histórie TRAMP CLUBU Bratislava

 

 
 

ROK 2014

 

     
 
 

 
 

 
     
 

 
 

 
 
 
 

 

Trampský archív TRAMP NET Lexo "dedka" venoval trampskej osade JOKER

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieseň v pozadí stránky s názvom

"Zelená paseka"

Hrá a spieva trampská osada UTAH z Bratislavy v roku 1970

 

 

Trampský archív TRAMP NET Jim 1989

   

 

Podľa trampských archívnych dokumentov a trampských kroník kapitolky z histórie  vzniku TRAMP CLUBU a osady TULÁK napísal

Pekelník

 

 
 

©Pekelník 2018

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Pekelník 2018