kamarát

BENITO

tramppský samotár

z Colorada river

trampský  fotograf

Bratislava

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

BENITOVÉ FOTOGRAFIE ZVEREJNENÉ NA STRÁNKACH TRAMP NET

V ROKOCH 2010 - 2017

 
 

 

 
 
 

2011

 

2010

 
 
 

10.11.2017

 
 
 
 

 

 

VÝBER  NIEKTORÝCH EMAILOVÝCH NOVOROČNÝCH POZDRAVOV OD BENITA Z ROKOV 

2002 - 2017

 
 

 

 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


 

 

 

NÁVRATY KAMARÁTOV

"NÁVRATY KAMARÁTOV - VIEM ŽE RAZ"

Text a hudba Laco *Karpi*  Daniško   

spieva a hraje kamarát Brnkaj z trampskej osady GRANADA z Bratislavy

NÁVRATY KAMARÁTOV

1. Snáď sa raz zatúlaš, zasa medzi nás,
    kôl ohňa uzrieš len, radosti spev a  jas.
 /:Myseľ Ti zaletí,  na Švéďak Savanu
   Denisku v údolí, Prepadlé či Granadu:/.

Refrén:

Viem že ráz, príde ten čas,
keď príde chvíľa dať miesta
tým čo prídu po nás.

Viem že ráz, bude znieť zas,
osadou tá trampská pieseň
ako za dávnych čias.

2. Keď sa aj zatúlaš, v neznámu dial,
    srdce si v náručí osady zanechal.
/:Až Ti prach strieborný, do vlasov padne snáď,
  späť sa ty navrátiš kamarátka - kamarát:/

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Foto s názvom "návraty kamarátov" Pekelník  T.O.HAY RIVER

 

 

 

Stránku pripravil Pekelník T.O. HAY RIVER

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD 2017

 

 
 


 
 

 

© TRAMP NET Pekelník