TRAMPSKÉ HNUTIE,
JEHO MINULOSŤ I SÚČASNOSŤ,
 JE SPOLOČNÝM KULTÚRNYM DEDIČSTVOM ČESKÉHO
A SLOVENSKÉHO NÁRODA 
 
 

TRAMPSKÉ MUZEUM

NAŠE MUZEUM

 

 
 
 
 
 

  Na začiatok trochu histórie.

MÚZEUM TRAMPINGU v JÍLOVEM U PRAHY

Nie každý z nás vie, že  trampi svoje trampské múzeum majú už viac rokov, je to však len menšie regionálne múzeum s miestnymi trampskými zbierkami v Jílovém u Prahy. Presnejšie povedané, vlastne teda ani nie múzeum, ale stála trampská expozícia. Ak teda vaše cesty budú smerovať do tohoto krásneho trampského kraja, plného ešte i v dnešných časoch trampov a trampských osad, nezabudnite si pozrieť túto peknú trampskú expozíciu. Bližšie informácie nájdete tu:

 
 
 

TRAMPSKÉ VÝSTAVY NA SLOVENSKU

Ukázať históriu a hodnoty trampského hnutia múzejným výstavným spôsobom sa darilo na viacerých výstavách a výstavkách už v minulosti, z nich najvýznamnejšia na Slovensku bola výstava v Slovenskom národnom múzeu v Martine, na prelome rokov 2005 a 2006, pod názvom SVET TRAMPINGU. Výstava priblížila záujemcom a  návštevníkom romantický svet "lesného národa"  - trampov a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Históriu a súčasnosť trampského hnutia bola na tejto výstave zmapovaná prostredníctvom dobových textov, fotografii a unikátnych exponátov. Žiaľ niektoré exponáty tu zapožičané a vystavované sa už nevrátili do rúk pôvodných majiteľov.  Vinu však  celkom určite a jednoznačne nemožno dávať na Slovenské národné múzeum v Martine, či Trampskému združenie Severka. V súčasnosti aj zo strany Severky, je snaha stratené veci nájsť a vrátiť ich pôvodným majiteľom. Veríme že sa tak stane už čoskoro.

 
 
 
 

Plagátik z výstavy SVET TRAMPINGU z roku 2005 - 2006

 

Aj v súčasnom období prebieha trampská výstava na Slovensku v Baníckom múzeu v Gelnici, Ak však by ste pri svojich cestách zablúdili do tohoto kraja výstavu máte možnosť ešte zhliadnuť do 31.12.2009.

 
 

Vznik trampských zbierok v Národnom múzeu v Prahe.

Skutočnosť o vzniku Trampského múzea už rezonuje na stránkach trampských časopisov, internetových stránkach a portáloch už dlhšie obdobie, snáď aj niekoľko rokov. Je síce dobré, keď sa o niečom, čo by trampi chceli mať a čo je ich sen rozpráva, ale uskutočniť tieto veci praktický býva už ovela zložitejšie a ťažšie.

Vlastne toto všetko doterajšie snaženie a uvedenie trampských snov do reálnej   skutočnosti je výsledkom práce a dlhoročného úsilia predovšetkým kamaráta Prcka z Tišnova, v neskoršom období i výrazná pomoc kamaráta Paddyho z Prahy a kamarátky Zuzany z Brna.

Prvé kroky k týmto cieľom boli podniknuté dňa 5. 7. 2009 v Národnom múzeu v Prahe, keď zástupcovia trampov združení v spolku NAŠE MÚZEUM /sídliaceho na Morave v Hradčanoch u Tišnova/,  na tomto stretnutí kde sa zúčastnili kamarádi Prcek. Paddy a Zuzana, uzavreli zmluvu s riaditeľom Historického múzea Ph.Dr. Pavlem Doušou.  Týmto vlastne vznikol budúci základ trampských zbierok v Historickom múzeu, v jeho oddelení novodobých Českých dejín Národného múzea. Podpisom zmluvy bolo určené že budúce trampské zbierky budú vlastníctvom Národneho múzea v Prahe.

Cieľom vzniku trampských zbierok v Národnom múzeu je zhromažďovanie, evidencia, ochrana, digitalizácia a sprístupnenie verejnosti predmetov hmotnej i nehmotnej povahy dokumentujúcich dejiny trampingu v Čechách, na Slovensku a vo svete, ako jednej z najvýznamnejších voľnočasových aktivít 20. a 21. storočia.

Účelom vzniku je ochrana a zachovanie týchto trampských kultúrnych hodnôt pre budúce generácie, k propagácii týchto hodnôt a ďalších trampských aktivít v zmysle zachytenia a uchovania  jeho súčasnosti i minulosti, čo je spoločným kultúrnym dedičstvom Českého a Slovenského národa. 

BUDÚCE TRAMPSKÉ ZBIERKY  MAJÚ UŽ TOHO  NAJLEPŠIEHO PATRÓNA, KTORÝM JE NÁRODNÉ MÚZEUM V PRAHE, ALE ČO ĎALEJ?

Začiatkom mesiaca novembra kamarát Prcek z Tišnova na Morave si pozval do svojej haciendy kamarátov ochotných pri tejto veci výrazne pomáhať.  Toto pozvanie som dostal i ja, ktoré bolo adresované ako trampskému novinárovi a tvorcovi trampského portálu TRAMP NET. Iste stretol som tu veľa známých tvárí  a vzácnych kamarátov i kamarátiek, ktoré i iným trampom sú dostatočne známe. Spomeniem aspoň niektorých.

 

Tišňovské vlakové nádražie privítalo kamarátov trampov z Prahy, Jevan, Plzne, Brna, Ostravy, Bratislavy a ďalších miest, z jemným snehovým popraškom...

 

Kamarát Tony z pražského Avalonu. Kamaráta Zajaca z Ostravského trampského časopisu CESTY. Trampskú publicistku a spisovateľku Hanku Hosnédlovú. Trampského historika a publicistu Jura Cancáka z Brna. Grafika, fotografistu a trampského všeumelca Windy Billa z trampskej osady POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST z Hlinska v Čechách. Trampský historik a publicista kamarát Vokoun z Plzne. Kamarát Drobek zastupujúcí trampský časopis Oslavské boudy, kamarát Ňuf režisér aj trampských filmov z Jevan, kamarát Šedifka zo staručkej trampskej osady KOMÁŘI z Plzne - moderátor známeho rádia Samson. Kamaráta Číču, kamaráta Paddyho z Prahy, Zuzanu z Brna a ďalšími kamarátmi a kamarátkami. Bolo to jedinečné stretnutie, ktoré sa snáď v živote už málokedy zopakuje.

 

... železničná stanica v Tišnove je trampom dobre známa. V okolí Tišnova sa totiž nachádza množstvo známych trampských osád položených v romantických zákutiach moravských lesov a kamarátske vzájomné návštevy osád a aj stretnutia na potlachoch tu na týchto osadách nebývajú žiadnou zvláštnosťou...

 

Podotýkam hneď začiatkom, že naše stretnutie nebolo vandrom, ale stretnutím v bežné pracovné dni, teda dá sa to nazvať aj  trampskou slezinou. Kamarát Prcek pre tých, čo stihli prísť na stretnutie skorej v dopoludňajších hodinách, pripravil malú poznávaciu vložku, ktorá sa stala a bola nakoniec tiež veľkým zážitkom. Navštívili sme totiž  jednu z najvýznamnejších cirkevných pamiatok na Morave dejinne siahajúcich až do roku 1233, Kláštor PORTA COELI čo v preklade znamená Brána do nebies.  Ako to už býva našťastie my nechýbal fotoaparát a tak v niekoľkých fotografiách vám môžem priblížiť historickú hodnotu a  starobylú krásu Kláštora PORTA COELI i naším čitateľom.

   
 
 
 

KLÁŠTOR PORTA COELI

 

Tu vlastne v kláštore PORTA COELI prichádza človek aj na iné než bežné myšlienky a uvedomuje si viac ako inokedy, pri pohľade na tieto starobylosti krátkosť pozemského žitia. Ako vidieť z fotografii kláštorného kostola, vchod do kostola naozaj pripadá ako posmrtná Nebeská brána, ktorú dokonca stráží aj kamenný apoštol Sv. Peter zo svojím kľúčom.

Možno že práve tieto momenty minulosti Prcek vycítil už niekedy dávnejšie pri návšteve kláštora a nakoniec je aj možné, že to bol Prckov zámer nás sem zaviesť, aby sme si vlastne uvedomili, že tu na tomto svete večne nebudeme.

Súvislosť Brány do nebies s trampským múzeom teda priamo neni žiadna ale možno je iba taká, že raz niekde u konca trampskej cesty, pred bránou do nebies, niekto tie naše trampské cennosti nazbierané počas bohatého trampského života už v našom staršom veku by naozaj mal prevziať do solídnej opatery a to tak, aby boli v budúcnosti nielen schované niekde v depozitároch, ale aj vystavované na rôznych trampských výstavách doma i vo svete. No a tiež preto aby  boli schované tak, aby s nimi mastňáci, teda ľudia, ktorí nemajú vzťah k trampingu tak ako tomu je doteraz,  neobchodovali na burzách, nevykrádali sa kvôli ním trampské chaty, nevyhodil ich človek neznalý do odpadkových kontajnerov, či nerozvláčili deti pri svojich hrách...

Ale vráťme sa radšej zo snívania, do skutočného života. Naše stretnutie pokračovalo  obedom v Tišnovskej reštaurácii a potom už vo večerných hodinách v spoločnej rozprave o trampských zbierkach Národného múzea v peknom veľkom pivničnom klube v Hradčanoch.

 

...chvíľka oddychu a spoločný obed v Tišnovskej reštaurácii...no chutilo...

 
 
 

V popredí kamarátka Hanka Hosnédlová, kamaráti Vokoun z Plzne a Windy Bill z Hlinska, pri plnom pracovnom nasadení a rozprave k trampským zbierkám...

 
 
 

...rozpravu o trampských zbierkach v pravý čas ukončil  kamarát Prcek, s tým, aby  nezostalo len pri rečiach a naša slezina bola plnohodnotná, teda hrou na gitaru...

 
 
 

...a kamaráti si zaspievali staré i novšie trampské songy...

 
 
 

... gitary a spev utíchli až dávno po polnoci už nového dňa... a tak treba nakoniec len zdôrazniť že to bolo naozaj krásne a duchaplné stretnutie.

 

Veľa ľudí, viacej rozumu a tak aj tu vzišiel z tohoto stretnutia nejeden dobrý nápad pre uskutočnenie a pokračovanie nášho projektu múzea. Po uvedení návrhov do skutočného života vás budeme čoskoro informovať podrobnejšie na našich internetových stránkach a aj stránkach priateľov NAŠEHO MÚZEA - TRAMPSKÉHO MÚZEA, ktoré čoskoro pribudnú na internete a kde budú po ich otvorení smerovať i naše odkazy.

Pekelník T.O. HAY RIVER Bratislava

 
 

 
 
 
 

 

STRÁNKA PRIATEĽOV NÁŠHO MUZEA

TRAMPSKÉHO MÚZEA

 

 
 
 
 

Text fotografie a grafika na tejto stránke

Lexo,  Pekelník,  Šoc, Windy Bill

Podklady pre text k Nášmu múzeu pripravili kamaráti

Paddy,  Prcek,  Zuzana

V pozadí stránky pieseň s názvom VZPOMÍNKY

interprét Sosník

 
 

 
 
 

©Pekelník 2009