Kamarát Windy Bill
trampská osada
POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOSŤ
TRAMPSKÁ ÚNIE FORTYMILE

 


 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

***

Kamarát
Windy Bill
trampský výtvarník a grafik

***

Trampská osada POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOSŤ

TRAMPSKÁ ÚNIE FORTYMILE

***

V trampskej tvorivosti patrí Windy Bill rozhodne medzi našich trampských všeumelcov. Pracuje s drevom, kožou, kameňom, kovom. Ovláda rôzne tlačiarenské techniky, drevoryt, suchú ihlu, sieťotlač, litografiu...

Trampskú grafiku si bez jeho prác pomaly ani nevieme predstaviť. Snáď jeho najkrajšími prácami obdivovanými priamo v trampských osadách sú perfektné vypracované zvadla - pozvania na potlachy a iné trampské podujatia.

V perfektnosti vyhotovenia nezaostávajú ani Novoročenky /PF-ky/, tie zhotovuje i pre iné trampské osady a určite patria k tým najkrajším aké v trampskej pošte možno stretnúť a vidieť. Na vysokej úrovni sú i jeho príležitostné razítka a veľa inej grafiky reprezentujúcej trampské hnutie.

***

Windyho k trampingu priviedla túžba po romantike, láska k prírode a v neposlednej rade jeho o osem rokov  starší brat Ferry, vtedy, keď mal Windy desať rokov. Ten ho vzal na prvý vander do údolia rieky Dúbravky.

Potom nasledovali nezabudnuteľné vandre  na mnohé miesta  Českomoravskej vysočiny do Adršpachu a často i do slovenských Tatier.

Windy Bill svoju trampskú prezývku získal vďaka svojej veľkej obľube americkej pesničky :

„Jó Windy Bill ten byl z Texasu a chlubíval se rád …“

ktorú si kedykoľvek a z veľkým gustom pospevoval.

   

      Svoju vlastnú osadu založil spolu s kamarátmi v roku 1967. Menovala sa SUNNY RIVER a jej názov má pôvod v rieke Doubravce, ktorej hovorili "Slunečná řeka" po vzore starých trampov ako Velká,  Zlatá, Stará, Hadí, Stříbrná, ...řeka atp. Za tuto osadu jazdil Windy ešte v roku 1976  a po celý tento čas bol jej šerifom.

 

Druhá verzia šerifskej hvězdy trampskej osady SUNNY RIVER, ktorá trhala Windyho košeľu od roku 1972

 
 
 

PF-ka herca a trampa Jardy Štercla z trampskej osady ZTRACENKA,  v roku 1977 zaslaná Windy Billovej trampskej osade  SUNNY RIVER

 

To už sa ale osada po návratu všetkých členov zo základnej vojenskej služby začína pozvoľna rozpadať a jak je to v mladých osadách takmer bežné kamaráti zakladajú rodiny a častokrát menia svoje záujmy i priority. Tak sa stalo, že náš Windy blúdil krajom na východe Čiech znovu sám a smutný sa obzeral za svojou svorkou.

 

Zdravé jádro osady Sunny River na chate La Paloma
v údolí rieky Doubravky. Z lava : Harry, Dědek, Windy Bill a Black Fox
.

 

Až raz ho jeho túlavé topánky priviedli do údolia, ktoré bolo ako vystrihnuté z Londonových či Curwoodových románov. Krásna čistinka, priezračný potok s pieskovým dnom a pár zrubov lemovaných borovicami a dubinou. Tu potom našiel pre viac ako tridsať rokov svoju novou spoločnosť kamarátov, trampskú základňu kam sa rád vždy vráti a aj  svoj druhý domov.

   

To bola osada POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST, spoločnosť čestných a poctivých ľudí. Stal sa tu osadníkom a v roku 1980 bol menovaný doživotným maršalom osady. S jej prvým šerifom Kivi Hudsonom, ktorému sa hovorilo „Otec obou Kanad“ prebrázdil campy v našej malej zemi krížom - krážom.

 

Z potlachu trampskej osady  POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST  v roku 1970.
Z leva: osadníci T.O. POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST Kivi Hudson, Harry, Šakal Mandolínový a vpravo známy skladateľ trampských piesní Olda Vrtiška

z trampskej osady LONE STAR na Kačáku.

 

Na jednu knihu by bol len výpočet všetkých kamarátov, ktorých spolu navštívili. Vtedy ešte žili Jarda Mottl, Zdeněk Burian, Honza Korda, Olda Vrtiška, Pepa Buřt - Braun, Jaroušek Štercl, Ludva Hacker, Grizzly z Utahu, manželé Koukalovi, Jožka Nanuk Slavík, a mnohí iní. Tam všade bolo miesto u krbu a prísť tam s Kivim, to bolo brané ako najlepšie doporučenie.

 

Najstaršia stavba trampskej osady POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST, Kiviho legendární srub z roku 1945.

 

V spomienkach na tieto krásne časy je nutné spomenúť že medzi trampmi sa vtedy dbalo i na to, čo -  kto vie, tými vedomosťami väčšinou bola trampská tvorivosť. A o tej už v tom čase vedel Windy Bill toho dosť.

 

Trampská osada POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST  na potlachu v roku 1977
Z leva: Windy Bill, Old Barman, Kivi Hudson, Honza, Harry

 

Hlásil sa i k rodine trampských rezbárov, prečo nie, však jeho práce z dreva boli a dodnes sú naozaj reprezentačné a v trampskej súťaží rezbárov sa zúčastňuje už od roku 1977.

Pekné spomienky na  tie časy má i na vtedajšieho šerifa "Celoštátneho Klubu Trampov Rezbárov" kamaráta Grizzliho, vtedajšieho šerifa jednej z najstarších trampských osád UTAH a aj na krásne chvíle strávené na Grizzliho zrube v Štěchoviciach.

 
 

 Fotografia z trampskej osady UTAH z roku 1978.
Na fotografii dole je Grizzli a Windy. Hore nad nimi
Jirka Fiegel, v čelenke Jarda Štercl. jeho druhá žena Ruth a Kivi.

 

Pekným a nezabudnuteľným zážitkom sa stala oslava Grizzliho šesťdesiatin v roku 1978, keď si Grizzli vymyslel a usporiadal akciu s názvom

"Největší setkání indiánských náčelníků od roku 1898"

Spomienky Windyho Billa hovoria o tom že tiež sa na príprave tejto trampskej akcie spolu s Kivim podieľal. Pamiatkou v kronike zostalo tablo, kde Grizzli umiestnil Windyho úplne hore /to len ako perlička/.

 

Tablo z"Největšího setkání indiánských náčelníků od roku 1898" Krížikmi sú označený niektorí z účastníkov.
x - je Windy Bill, xx - je ich legendárny Kivi, xxx - to je herec a osadník prvej trampskej osady ZTRACENKA založenej v roku 1918 Jarda Štercl, xxxx - oslávenec Grizzli z UTAH-u, XXXXX - pesničkár a dobrý kamarát Jarka Mottl zo ZTRACENKY
a vela ďalších, ako neskorší šerif UTAHu kamarát Matt
a šerif Senior klubu Praha Bílý Pedro.

 


K otázke čo ho priviedlo Windyho Billa ku grafike hovorí o tom, že to bola predovšetkým potreba stvoriť niečo pekného pre trampskú osadu a blízkych kamarátov. Časom sa vraj z tohoto koníčka stalo povolanie a následne otročina.

 

Jarka Mottl venoval Windymu Billovi tlač piesne Cariboo, počas ich stretnutia na osade UTAH.

 

Pre Windyho je hrdinom trampských umelcov maliar Zdeněk Burian a jeho nádherné obrazy voňajúce diaľkami a romantikou. Zdeněk Burian za svojho života čerpal kladnú životnú energiu v trampskom hnutí. Zdeněk Burian mal trampskú prezývku Siddy a bol členom trampskej osady ARIZONA  zo Sázavy založenej v roku 1920.

 

Novoročný pozdrav Zděnka Buriana adresovaný Windy Billovi v roku 1974

 


Mnohokrát sa roztopili lady na Losím potoku u rodného Windyho O.K.ranče a parťák Kivi už dávno pasie Manituovi kone na „Večne zelených pastvinách“.

Však to čo bolo, to v srdci zostavá.

        Do novšej histórie potom patrí Spoločnosť bizónej kravaty, tzv. BISON TIE COMPANY ktorej bol Windy Bill bol zakladajúcim členom. Jednalo sa o nadosadné združenie trampských umelcov z rôznych oborov umeleckých remesiel. Od roku 1977 je aj členom "Klubu trampských řezbářů" v ktorom dlhé roky pôsobil ako člen Rady starších.

 
 

Windy Bill od svojej mladosti koketuje s grafikou, vyrába pre svojich  kamarátov vlajočky, diplomy, zvadla a Novoročenky. Samostatnou kapitolou sa stali samolepky, ktoré sú doslova po celom svete, z obdobia keď ešte pracoval na sieťotlači. V tej dobe pre kamarátov zhotovoval i rôzne porcelánové hrnčeky a dekoratívne taniere zo štýlovými motívmi, ktoré v dobe pred revolúciou boli v bežnom obchode nevídanými. Tou Istou technologiou zhotovoval i odznaky osad a klubov, ktoré následně smaltoval tzv. studeným smaltom. Známe sú i jeho s kovu lisované medaile a plastiky.  Pre niektorých kamarátov zhotovil  modely a ich realizáciu se potom postaral kamarád  Rolf , ktorý ich odlieval z bronzu.

 
 

Najväčšou jeho láskou však je a zostane práca s drevom a kožou.

Windy si nepotrpí na dlhé reči, jeho prednosťami vo volných chvíľach však je činorodá a húževnatá práca venovaná trampským osadám a ideám trampingu.

Na ďalších stránkach vám predstavíme bohatú Windy Billovú trampskú tvorivosť.

 
 Grafika, kresby
 Výrobky z dreva a kovu
 Výrobky z kože
 Novoročenky
 
 
 
 
 

Reprodukčné fotografie, grafiky, výrobkov z kovu a aj drevorezieb:
Windy Bill
trampská osada POSLEDNÍ PRÍLEŽITOSŤ
TRAMPSKÁ ÚNIE FORTYMILE

Článok pripravil Pekelník z trampskej osady HAY RIVER

LP 2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© TRAMP NET Pekelník