Ve dnech 3.-5. června se uskutečnilo na osadě Samota pod stolovou horou Ostaš tradiční setkání trampských řezbářů, u příležitosti 41. celostátní výstavy KLUBU TRAMPŮ ŘEZBÁŘŮ. Prostředí v němž se nachází Balounův srub a osada Samota je velmi romantické a už samotný název stolové hory Ostaš tyčící se v lesích nad nimi zní tajemně. Ale vězte, že za tajemným názvem této hory není nic jiného než staročeská zkomolenina jména jednoho z mysliveckých patronů sv. Eustacha. K samotné hoře se váže spousta starodávných pověstí jakožto i k celému kraji tohoto česko-kladského pomezí, ale to již by byla jiná kapitola...

Řezbářů, jejich příznivců a doprovodu se na tomto letošním setkání sešlo na dvěstěpadesát. Spolu s návštěvníky z okolních obcí a městeček dle názoru pořadatelů jenž pečlivě návštěvníky počítali výstavu shlédlo asi 400 lidí. To se zdá být rekordní počet.
Jen nás trošku všechny mrzelo, že s náni letos nebyli naši kamarádi ze Slovenska Bakala a Didi, na jejichž účast jsme si již přivykli, ale chápeme, že příprava slavného výročí Ivanských osad je prvořadá.

Domácí pán, kamarád Baloun na jehož bedrech leželo největší břímě, objednal vskutku skvělé počasí a přestože všude kolem pršelo, na "řezbářské" pod Ostašem ani nekáplo. A tak i tradiční vycházka v sobotu odpoledne, která mířila na Ostaš a do okolních skal se báječně vydařila. Zvláštní poděkování pak patří všem domácím z T.O. Samota, kteří pro nás všechny připravili nejen příjemné a důstojné prostředí pro zdárný průběh výstavy, ale postarali se vzorně i o naše žaludky a hrdla. Za to jim patří náš dík. Výstava se ve všech punktech vydařila a mnozí z nás na místě vydrželi daleko delší čas, než jen výše uvedené
tři dny.
 

Ocenění z 41. výstavy KTŘ, rozdělila rada starších takto:
 

"Malého červotoče" obdržel Luboš Korenko - Ještěrka,

"Chlubílka" si odvezl Walter Hossl - Walter,

 

 


cenu "Zlatého bobra"

- Jarda Kodéry


 

a hlavní Grizzliho cenu "Zlatého červotoče"

 - Karel B. Venzara - Windy Bill.
 

 

 
 
 
 

...Balounův srub místo konání 41. výstavy je vyzdoben mnoha plastikami.
Jejich předlohami jsou díla totemových indiánů z kmene HAIDA a KWAKIUTL...

 
 
 
 

...kamarádi se sjíždějí a výstavní místnost se pomalu ale jistě plní...

 
 
 
 

...to již odezněla úvodní slova šerifa KTŘ Yardy Leksy a začíná se zpívat Řezbářská hymna, která bude znít jako chorál nesoucí se hluboko do údolí, kde leží malebná víska Dědov. Výstava byla tímto zahájena...

 
 
 
 

...jak bývá zvykem nežli se řezbáři rozprchnou, je po zahájení výstavy třeba udělat hromadné foto pro vzpomínku sobě i generacím příštím...

 
 
 
 

...odpoledne výstavu také na krátký čas navštívil a s mnoha kamarády si zalomil palec
doyen a zakládající člen KTŘ, kamarád Oldřa Gross alias Tesák (87 let)...

 
 
 
 

...po odpolední vycházce proběhl v povečer řezbářský seminář. Jak vidno odbýval se v naprosto neformálním prostředí a v uvolněném duchu. Krom běžných témat a organizačních záležitostí  klubu se zde také probrala otázka trampského muzea - totiž trampských sbírek pod střechou Národního Muzea v Praze. Kamarád Prcek také požádal přítomné řezbáře o zápůjčku nebo darování řezbářských prací pro rozšíření trampských sbírek z tohoto oboru...

 
 
 
 

...hlavní výstavní den vyvrcholil večer zapálením slavnostního táboráku, který sice na první pohled nebyl (vzhledem k horkému počasí ) nijak veliký, zato pod odborným dohledem palivce Balouna mladšího, dával jasné světlo dlouho do noci...

 
 
 
 

...oheň hoří a trampská hymna VLAJKA letí k nebesům  jako dík, že nám osud dopřál se zase po roce sejít...

 
 
 
 

...vlajka klubu již také vylétla na stožár...

 
 
 
 

...a kolem ohně i v přilehlých prostorách campu T.O. SAMOTA byla hlava na hlavě. Dvě a půl stovky kamarádů jenž se sjeli uctít ostrá dláta se nedá přehlédnout...

 
 
 
 
 
 
 
 

Jako malou ochutnávku řezeb z letošní výstavy vám přinášíme deset snímků. Moc se omlouvám všem kdož mezi nimi svá dílka nenajdou. Je to zkrátka dané jak určitým omezením z důvodu kapacity, tak také tím, že jsem neměl úplně všechny snímky řezeb k dispozici.

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Text a fotografie na tejto stránke

Windy Bill

T.U. FORTYMILE

T.O. POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

ďalšie fotografie

Jiří Junger, Láďa Svoboda - Mates

Hudba v pozadí, skladba s názvom AngelineThe Baker,

hraje Lojzko Kecál

z trampskej osady MALÍ BOBRI

Stránku pripravil Pekelník

 

 
 
 
 
 
 

 

 

©Pekelník 2011