Linoryt Maco T.O. Ondatry

 
 
 
 
 

 

MACO z trampskej osady ONDATRY

 jeho kresby, grafika, výrobky z dreva
a fotografie

 

 

 

Maco z trampskej osady ONDATRY

 

 
 
 
 
 

V kronike trampskej osady ONDATRY som sa dočítal o tom, že niekedy dávno v Čavoji, na Saloonoch trampskej tvorivosti, pripravovaných s húfom zapálených kamarátov z trampskej osady ANITA, dostal jedno z ocenení a uznaní za svoju trampskú tvorbu aj kamarát Maco, z trampskej osady ONDATRY.

S Macom som sa nemal možnosť stretnúť už viac rokov, avšak pravidelne sa stretávam s jeho kresbami a grafikami v kronikách rôznych starších trampských osád, pri spracovávaní materiálov pre KRONIKU SLOVENSKÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD.

Macové kresby a grafika  výrazne spestrujú a dopĺňajú stránky aj v trampských časopisoch natoľko, že som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že Maco by mal byť predstavený na týchto našich trampských stránkach.

 

S prvým Macovým vstupom do "umenia v trampingu", som sa stretol niekedy v roku 1979 na Macovej domovskej trampskej osade ONDATRY.   Pri svojich potulkách vtedy v jednej z najkrajších častí južnej časti Malých Karpát pod  Volhoviskom, na vtedy už známom zrube osady ONDATRY, kamarát Suchý vysekával obrovský totem. Práca sa mu darila a vtedy som si všimol malú kresbu, podľa ktorej tento totem realizoval. Moja prvá otázka bola tá, že ako sa k tejto pôvodnej kanadskej indiánskej kresbe dostal /vtedy to bola veľká vzácnosť vidieť originálnu kresbu a dokonca ešte až z Kanady/.

 

 

Kresba totemu trampskej osady ONDATRY od kamaráta Maca

 

Kamarát Suchý ma prekvapil odpoveďou, že sa mýlim, kresbu totemu totiž vraj nakreslil podľa svojej fantázie a spomienok na indiánske totemy z dobrodružných filmov a kníh  ich osadník Maco.

 

 

 Kamaráti Maco a Suchý, pri dokončenom toteme trampskej osady ONDATRY.
 Zima rok1979.

 

Potom som videl i ďalšie jeho kresby a aj osada ONDATRY vďačí za kresbu  domovenky práve kamarátovi Macovi.

 
 
 
 
 Obrazy a kresby
 Výrobky z dreva a kovu
 Fotografie
 Grafika a novoročenky
 
 
 

LP 2007

 


© TRAMP NET Pekelník