VIANOČNÉ  A  NOVOROČNÉ POZDRAVY  

KRESBY KAMARÁTA  LEXA

Z ROKOV 1980 - 2017

SLOVENSKÝ TRAMPSKÝ ARCHÍV TRAMP NET

/Pekelníkov archív/

 

 

 
 

Lexo, vianočná kresba  pre TRAMPSKÝ SPRAVODAJ TCB, december 1994, Bratislava

 
 
 
 

 

2012 v pozadí PF Lexova kresbička  v grafickej úprave Pekelníka pre TCB Bratislava,

 
 
 
 
 
 
   
 

Lexo pre TRAMP NET

 
     
 

 
 
 
 

 
 
     
 

 
 
     
 

 
 
     
   
 
     
 

 
     
 
 

Lexo pre TCB

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lexo -  pre TCB

 
 
 
 
 
     
 

 
     
 
 

Lexo - pre TCB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lexo pre TCB

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
     
 

 
     
     
 

 
     
 
 

Lexo - pre T.O. ONDATRY

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 

 
     
 
 

Lexo - univerzálna PF pre T.O. ONDATRY

 
 
 

 
 
     
   
 
     
 

 
 
 
 

Lexo - pre TCB

 
 
 

 
     
     
   
     
     
   
     
     
 

 
 
     
   
     
     
 

 
     
     
   
     
     
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

Lexo - kresba na brezovej kôre

 
 
 

Lexov autoportrét

 
   
 
 
 
 
 
 

Kresby kamaráta Lexa pre TRAMP NET z rokov  2007 - 2009

Grafická úprava Pekelník

Hudba v pozadí, inštrumentálna skladba

od kamaráta Kiwiho a TULÁKOV z Košíc

Stránku pripravil Pekelník

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

©Pekelník 2012