Kresby kamaráta Lexa pre

TRAMP NET

z rokov 2010 - 2012

 
 

 

 
 

Lexo pre TRAMP NET jar 2012

 
 

 

 
 

Lexo pre TRAMP NET jar 2010

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET leto 2010

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET jeseň 2010

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET zima 2010

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET jar 2011

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET leto 2011

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET jeseň 2011

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET zima 2011

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET jar 2012

 
 
 
 

 

Lexo pre TRAMP NET leto 2012

 
 
 
 
 

Lexo pre TRAMP NET jeseň 2012

 
 
 
 

 

Lexo pre TRAMP NET zima 2012

 
 
 
 
 
 

 

Kresby kamaráta Lexa pre TRAMP NET
z rokov  2010 - 2012


Grafická úprava Pekelník

Hudba v pozadí, skladba s názvom

"ARION"

Spievajú a hrajú kamarát Kiwi a TULÁCI z Košíc

Stránku pripravil Pekelník

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©Pekelník TRAMP NET