.....BISON TIE COMPANY
 

 (Společnost bizoní kravaty,

nebo někdy též nazývaná Společnost starých bizoních býků)             


vznikla jako volné nadosadní sdružení trampských všeumělců. Sdružovala trampy ovládající dvě a více uměleckých řemesel. Vznikla proto, aby si jednotliví členové mezi sebou mohli sdělovat nové poznatky a zkušenosti z jednotlivých oborů a vzájemně si tak rozšiřovat  vědomosti. Jenom namátkou vyjmenujme některé z oborů:
skladatel trampské písně, řezbář, umělecký kovář, umělecký slévač, umělecký štukatér, totémář, keramik, medailér, sedlář (výrobky z tepané kůže), grafik, bílý indián a tpd. Regule společnosti určovaly počet členů na deset žijících, každoročně se setkávajících na tkzv. COUNCILU STARÝCH BIZONÍCH BÝKŮ.

 

SPOLEČNOST BIZONÍ KRAVATY
členi společnosti

 

Srazový náčelník měl pro daný rok za úkol zajistit upomínku ze svého oboru, poskytnout útočiště ostatním členům společnosti a v okolí zajistit návštěvu nějaké nevšední pamětihodnosti. Samozřejmě, že i jednotliví členové, každoročně připravovali dárečky pro své bizoní bratry a to z oboru  své "nejsilnější činnosti" i když to nebyla zrovna povinnost vyplývající  z regulí tohoto klubu. Srazy a srazoví náčelníci byli vybíráni tak, aby se následující ročník odehrál vždy na jiném konci republiky, nežli ten předešlý. Tím se dosáhlo rovnoměrného pokrytí celého území státu a žádný z účastníků si nemohl stěžovat na fakt, že to má na místo konání srazu  opakovaně nejdále ze všech zúčastněných. Činnost družení se omezila pouze na deset ročníků, to znamená 1989 až 1998, a po té  byla strážcem Velké pečeti rozpuštěna. I tak zůstala spousta krásných vzpomínek na deset BIZONÍCH SRAZŮ a hodně krásných míst kde se uskutečnily.

Zde je jejich výčet:

 

1.  T.O.KOMÁŘI - Šťáhlavice, srazový náčelník Béďa Šedifka (1989)
2.  T.O. KÁČEŘI - Oslavka, srazový náčelník Rolf (1990)
3.  T.O.ZLATÝ KLÍČ - Fort Hazard, srazový náčelník Miki (1991)
4.  T.O. STOPA - Polánka, srazový náčelník Postraš (1992)
5.  WHITE INDIANS - Karlovy Vary, srazový náčelník Sid (1993)
6.  T.O. TORNÁDO - Ranch Vogelsang, srazový náčelník Bonny (1994)
7.  T.O. TORNÁDO - Plzeň (STO - Šťáhlavice), srazový náčelník Jerry (1995)
8.  T.O.PEKLO - Krkánka, srazový náčelník Pilous (1996)
9.  T.O.PŘÍBOJ - Pozďatín, srazový náčelník Žanek (1997)
10.T.U. FORTYMILE - Holetín, srazový náčelník Windy Bill (1998)

 
 
 


Činnost BISON TIE COMPANY byla sice v roce 1998 oficielně ukončena, většina členů se však dále schází na různých setkáních a srazech. A stále častěji od svých kamarádů tkzv. "bizoních bratrů", slýchávám důvěrné oslovení "bratříčku" i když setkání neprobíhá právě pod vlajkou BTC !!


 

A tak se na ta další, kterých se bohužel už nezúčastní kamarádi Rolf, Postraš a Sid (ti pasou již na věčně zelených pláních Manitůovy koně) - těší strážce velké pečeti Windy Bill ............
 

 
 

....... neúplné uskupení BTC na srazu v roce 1992.
v horní řadě: Pilous, Postraš, Žanek a Rolf,
dole sedí Sid, Windy Bill a Šedifka.

 

Text, grafika a fotografie na tejto stránke Windy Bill

Hudba v pozadí Lojzko Kecál z trampskej osady MALÍ BOBRI

Stránku pripravil Pekelník

 

 
 
 
 
 
 

 

 

©Pekelník 2009