Trampská osada

TOBOS

Malacky 1974

NOVÝ TOBOS

Malacky 1989

 

 
 
 
 

 

Pred tým ako vznikla osada TOBOS bola v Malackách partia kamarátov, ktorej šéfom bol kamarát Dudla a ktorá si dala pomenovanie podľa názvu amerického ostrova TOBI. Iniciátorom založenia osady bol kamarát Taši, ktorého Dudla zavolal do svojej partie.

Taši už dávno predtým zberal svoje trampské skúsenosti od Stupavských osád, STARÝ KAMARÁT, BIELY BIZÓN a SIVÝ INDIÁN.

A tak osada vznikla v roku 1974 z partie TOBOS a mala  desať členov:

 Taši.  Dudla, Maťo. Bublina, Dudroš, Jozef Šumi, Pivenko, Bob. Lepe a jedno dievča Zlatica. V tomto zložení, vtedy ešte slobodní mali svoje trvanie do roku 1977, kedy ich začala deliť vojenská služba.

 Šerifa v tej dobe a zástupcu robil Bublina. Za jeho šerifovama sa nie síce jeho vinou, stratila kronika, takže osada sa rozpadla.
Všetci sme sa poženili a na nejaký rok odmlčali od trampského života, nakoľko začali rodinné starosti.

V roku 1989 sa u Tašiho znovu  ozvala túžba vrátiť sa do lesa a preto sa rozhodol všetkých osadníkov navštíviť a pokúsiť sa osadu obnoviť .

A tak dňa 11. - 13 augusta 1989  sa zúčastnili slávnostného ohňa na Borinke, pri ktorom sa obnovila staršia osada TOBOS a premenovala sa na NOVÝ TOBOS v tomto zložení:

šerif Taši a Tašiho Margita s deťmi Tomášom a Gabikou,  Bendži a  Bendžová Neli s deťmi Lukášom a Peťkou. Ďalej Maťo a Maťová Sali s deťmi Ivetkou a Maťkom. Bob a Bobová Lola s deťmi Silviou a Lenkou a ako jediný slobodný  kamarát Miško.

Činnosť osady bola zameraná na znovu sa zblíženie a pokračovanie v činnosti pôvodnej osady,  obnovovanie kamarátstva s ďalšími osadami, chodenie na staré fleky, poriadanie výročných ohňov, stretávanie sa na country balov a ďalších trampských podujatiach, ale aj ochranárskym aktivitám ako napríklad výsadba stromkov, čistenie lesa, okopávanie a čistenie mladých stromčekov od buriny snažia sa zveľaďovať prírodu a krásy i tajomstvá prírody učia poznávať aj ich deti.

Od tej doby nastali síce v osade ďalšie zmeny. A to odstúpenie Margity a Nelky  z rodinných dôvodov. Naopak do osady bol prijatý bývalý starý člen Šumi. A tak sa ďalej stretávajú a navzájom si pomáhajú.

Občas robia aj novým osadám funkciu krstného otca tak ako napríklad trampskej osade DÁŽĎOVKY, snažiac sa tak zachovávať dobré trampské zásady a zvyky. Chceli by byť aj vzorom  vo výchove svojich deti, či sa mi to darí, posúdia ini a čas. Priali by si, aby v týchto dobrých trampských zvykoch sa pokračovalo, aj keď už skorej narodení osadníci tu už nebudú.  Myslia si, že určite ak priložia spolu ruku k dielu, tak sa nám to podarí.

Výročia oslavujú nie podľa starej osady, ale od vzniku NOVÉHO TOBOSU.

 
 
 
 
 
 
 

 

Pozvanie na IV. Výročný oheň trampskej osady NOVÝ TOBOS prijali tieto trampské osady:

ARAB, BIELY BIZÓN, DÁŽĎOVKY, IROKÉZ, MERIEM, OREGON, SIVÝ INDIÁN, STARÝ KAMARÁT, YUKON...

 
 
 
 

 

V dňoch 12.-14.augusta pozvanie na potlach v ZLATOM SEDLE neďaleko Malaciek prijali trampské osady:

BIELY BIZÓN, BARACODA, DAŽĎOVKY,  DURANGO, IROKÉZ, KORLAT, KTO,  MERY BOYS, NIAGARA, ONTÁRIO,  OREGON, SALAMANDER, SIVÝ INDIÁN, STARÝ KAMARÁT, TOMBORO, TOTEM, TROJPRSŤÁCI, TÚLAVÉ SRDCE,  WATANAY  a ďalšie...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Vjedzá", pochválil po záhorácky Indián Taši folkovú skupinu, ktorá mu zahrala na svadobnom obrade s vyvolenou Andulou. Andula vzala kyticu polných kvetov, obaja vysadli na kone a odklusali do indiánskej rezervácie Watanay neďaleko Malaciek.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trampskej svadby v Malackách a svadobnej hostiny na fleku Watanay sa zúčastnili tieto trampské osady:

APAČI, BIELY BIZÓN, BONANZA, DELAWAR, DURANGO, KORLAT, KTO WATANAY, NOVÝ TOBOS, SALAMANDER, SNAKE, STALENKA, STARÝ KAMARÁT, TOMAHAWK, TOMBORO, TROJPRSŤÁCI, TÚLAVÉ SRDCE...

 
 

 

 
 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 

 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 

 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 

 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 

2005

 
 
 
 
 
 
 

Text na tejto stránke napísal Taši

Grafika a fotografie
Trampský archív
Kroniky trampských osád  zo Stupavy a Malaciek.
Stránku pripravil Pekelník.


Hudba v pozadí stránky

Pieseň "Zopár prianí" hrajú a spievajú kamaráti z  trampskej kapely KALUMET z Bratislavy

Text a hudba: Tomáš Gluvňa - Glufo

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Pekelník 2011