Trampská osada
 

SVATOJÁNSKÉ PROUDY
 

Praha 1922

 
 
   
 
 


 

Osada Svatojanské proudy leží na levém břehu „ Velké řeky“, Vltavy, pod vískou Třebenice. Vznik Osady byl velmi podobný, vzniku jiných osad z tohoto období. Do míst, kde se Osada nachází, jezdili, ale i chodili trampové, jak se traduje už od roku 1910, nejdříve do různých přístřešků zbudovaných z roští a podobných materiálů. Tyto se honosily názvy jako na příklad „HOTEL“ a podobně. Postupem času se začaly stavět přístřešky s charakterem trvalejších příbytků - chat. Byly budovány z dostupných materiálů. Byly to různé bedny a co vonělo romantikou, bylo, když se získala bedna od automobilu dovezeného z USA a byla celá chata.

 

 
 

 
 

 

Architektura.

Nebyla nijak předpisová. Stavební povolení s poznámkou:“ nestavte to blízko sebe“, bylo za 50 kč od starosty Štěchovic. Materiál jak bylo již řečeno, jaký se sehnal, ale začal převládat materiál na sruby, tedy sruby „KANADSKÉ“, tedy z klád neloupaných, utěsněných mechem. Od kanadských nebyly k rozeznání, když bylo opomenuto měřítko. Použité klády byly „o něco“ menšího průměru. Do dnešních dob se jich ještě několik dochovalo. Jsou to skvosty Trampské architektury. I když nejsou dochovány v původní podobě, ale citlivě upravené a opravené. Zub času je nemilosrdný. Měly by být chráněny, ale neexistence ochránců trampské kultury, je znát. Původní majitel tohoto skvostu, odejde do lovišť za Manitouem a je se skvostem amen. Nový majitel, z většiny, si objekt utváří, dle svých představ a tak, boří a tvoří cizorodé paskvily, které se do této lokality nehodí a dosud romantickou krásnou přírodu hyzdí.

 

 
 

 
 

 

Osady.

Co přístřešek, později chata, to Osada, takže osad bylo hojně. Jako příklad v místech, kde se nachází naše osada jich bylo několik: VATRA, MIDAS, KLONDYKE, SIGAL, YUCATAN, U DVOU ŠUTRŮ a další. Posledně jmenovaná, Osada U DVOU ŠUTRŮ, byla v našem teritoriu dominantní, jak počtem osadníků, tak i svými aktivitami. Její název, vznikl zcela prozaicky. V místech, kde se nacházela, byla v řece dvě skaliska, tedy, dva šutry. Skály - šutry, zmizely se stavbou přehrad. První stavbou Štěchovické, byla zatopena vzedmutou hladinou a druhá, byla zavezena vyrubanou skálou, ale i tím co se nehodilo, při stavbě Slapské přehrady. Toto, byť, pomyslné a pro staré osadníky posvátné místo, bylo vybráno jako osadní tábořiště Osady SVATOJANSKÉ PROUDY.

 

 
 

 
 

 

Osada se nachází v malebném, léčivém koutku Povltaví. Jenom samé klady Osadu za své existence neprovázely. Než přišel bolševik, byla hrozba, snad jenom, jarní odchod ledů.. S bolševikem přišly i takové absurdnosti, že si některý s pomazanou hlavou vymyslel, že chaty budou sloužit jako ubytovny pracujících na stavbě Slapské přehrady. Následovaly vyklízecí dekrety. Při použití jen malé části mozku, bylo jasné čemu by sloužily takto vyklizené chaty. Další v pořadí, hrozba umístění hauseboatů, které vadily hodnostáři KSČ na Slapech. Další nesmysl. Vše naštěstí zmizelo v propadlišti dějin.

Osada s názvem  SVATOJANSKÉ PROUDY, vznikla z jednotlivých osad a uvedla se na svět v roce 1980. Byl to vzdaný hold trampům, kteří jezdili v dobách pionýrských a kterých neúprosným časem začalo ubývat.
Osada převzala za své tradice a historii Osady U DVOU ŠUTRŮ.

 

 

Fotografie a text
kamarát Franta

trampská osada

SVATOJANSKÉ PROUDY

 Praha

 

 
 
 
 
 

  Pieseň v pozadí stránky s názvom

 "Vzpomínka na Svatojánské proudy..." 

Spievajú Tony a Anděla Koukalovci z trampskej osady ZELENÝ KRUH Praha

 

 

slová a hudba J.Korda, A.Mošna, O. Vrtíška.

 

 
 

Vzpomínka na Svatojánské proudy

slová a hudba Jenda Korda, Arnošt Mošna, Oldřich  Vrtíška

                   Emi         H        Emi
     1. Bylo to dávno před léty, divočina zavolala
                  
H         Emi
         a srdce trampů ozvěnou na volání se ozvala.
         
D               D+  G     Gdim G
         Táhli proti proudu, táhli dála-vou,
         
  F#7           Hmi  Ami D             D7  D7/5#
         tam, kde lesa stín se  snoubil s Vltavou,
         
Emi
         v panenském kraji bez lidí
               
H           Emi  D7

         prožili pak pohádku svou.

        Refrén:

                   G          D7
         Svatojánské proudy báje ztracené
                        
   D+ G
             kouzlem bílých peřejí.
                
  G             D7
             Čas odvál ty chvíle mládím zlacené
                    
D7   G  C

             jen vzpomínky zahřejí.

              G  D   G7 C        Cmi           G
            Ty krásné táboráky v měsíčních nocích
              
D  G7  C             Cmi          A9   D7
            zůstanou navždy skryty hluboko v srdcích.
                      
G             D7
            Svatojánské proudy krásno dali všem.
                     
  G

             Nikdy nezapomenem.

     2. Doba osudem určená krajiny tvář proměnila.
        Tu divou krásnou přírodu velká voda zaplavila.
        Nádherný ten koutek, vroucně milován,
        zůstal v temné hloubce navždy pochován
        však jeho obraz v myslích všech
        na věčný čas je uschován.

       Refrén:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

TRAMP NET Pekelník