Trampská osada

SILVER STAR

Břeclav 1928

 

 
 
 

  

"Břeclav měla svého průkopníka v Esovi Sochorovi
a jeho kanadské ženě Mindě z osady SILVER STAR..."

/Bob Hurikán, Dejiny trampingu 1940/

 

 

 

Emanuel Sochor - Eso.

Legenda moravských a brnenských trampov. Zakladateľ a šerif prvej trampskej osady SILVER STAR na Břeclavsku...

 

 

 

Možno, až raz niekedy - či niekde sa objaví vekom stratená a doteraz neobjavená kronika trampskej osady SILVER STAR, potom bude  táto história osady obohatená o  text, ktorí si napísali osadníci sami o sebe.

Zatiaľ však  história je možné napísať a podať len podľa  zachovaných dobových, niekedy aj dosť nejasných textov, tých čo sa nám zachovali v kronikách a písomnostiach iných trampských osád.

Možno však naozaj dúfať že kronika SILVER STARu sa raz nájde, veď vlastne  aj kroniku najstaršej slovenskej trampskej osady WAIKIKI sme hľadali plných tridsať rokov...

Je veľmi ťažké písať o osade, keď nepoznáme ani trampské mená osadníkov SILVER STARU a práve tie sme po prvý krát objavili v tejto nájdenej kronike osady WAIKIKI.

Keď je už spomenuté nájdenie a objav kroniky osady WAIKIKI, tak práve túto kroniku možno považovať za veľký prínos k napísaniu časti histórie osady SILVER STAR, a to najmä preto, že sa v nej nachádza  aj viacero zápisov a fotografii tykajúcich sa priamo osady SILVER STAR. Tieto zápisy sa stali prvými dokumentmi k tomu, aby mohla byť napísaná v dnešných časoch história osady SILVER STAR.

Vlastne podľa starých ústnych podaní trampské osady SILVER STAR a WAIKIKI boli takí trampskí rovesníci, ktorých predovšetkým spájali  spoločný rok založenia osád, približne rovnaký vek osadníkov a neskutočne dobré a blízke vzájomné vzťahy týchto dvoch osád a aj ich osadníkov.

Písal sa rok 1930, bolo to na jeseň, keď sa osada WAIKIKI rozhodla usporiadať svoj prvý potlach a vôbec úplne prvý POTLACH na Slovensku v lužných lesoch pod Bratislavou, v ramene Dunaja a priľahlého lesa nazývajúceho sa Vlčie Hrdlo.

 
 
 
 
 

 

Pozvanie na potlach k Dunaju od trampskej osady WAIKIKI bolo uverejnené a sprostredkované prostredníctvom pražského trampského časopisu "Tramp"  z roku 1930, kde osadníci WAIKIKI verejne pozývali kamarátov trampov z Čiech a Moravy na potlach do Bratislavy. Toto pozvanie na prvý potlach na Slovensku sa objavilo v tomto časopise TRAMP v rubrike: "Drby z čundru, osád a redakcie", ktoré vyšlo v Prahe 26.8.1930, číslo 32, 2.ročník...

 

 
 
 

 

...kamarátky Minda a Merína z břeclavskej osady SILVER STAR na potlachu osady WAIKIKI v roku 1930,  pri Dunajskej hrádzi nachádzajúcej sa v táborisku pri trampskej lodenici vo Vlčom Hrdle...

 

 
 
 

 

...slovo "pěšourem" ktoré pri zápise do kroniky trampskej osady WAIKIKI použila kamarátka Minda neznamená nič iné ako peši, čo bol vtedy a aj zostal dodnes zvyčajný a bežný dopravný prostriedok skutočných trampov.  A takto "pěšourem" sa aj neskoršie na potlachy chodievalo nie preto že by sa nedalo inak cestovať, ale z dôvodu že krajina sa trebárs z vlaku dala síce vidieť, ale nie spoznávať.

Pri rekapitulácii zisťujeme že kamarátky Minda a Merina prešli peši rovných 100 Km peši na potlach do Bratislavy. Nevieme však ako by sa zatvárili niektorí "trampi" dnes, keby sa zachovávali tieto neskutočne dobré staré tradície trampingu. Isté je však určite to, že počet konaných potlachov, či vlastne niekedy smelo a bez rozpakov možno povedať  "autozájazdov" by určite klesol na celkom prijateľné a akceptovateľné množstvo... Tiež však si tu možno prečítať i to, že  ich spoluosadník  Eso sa svojím zápisom v kronike priznal, že on nešiel peši, tak ako dievčatá, ale pre  vlastné pracovné povinnosti  a nedostatkom voľna pricestoval do Bratislavy veru vlakom...

 

 
 
 

 

A takéto žartovné "varovanie" napísala v svojich spomienkach na bratislavský potlach kamarátka Minda  do pražského časopisu TRAMP v roku 1930.

Pripojil sa svojím poďakovaním tiež Eso a tak sa dozvedáme že bratislavský potlach bol daždivý a určite je za to vinný šerif osady WAIKIKI Hasan /Bořivoj Šourek/, ktorého dážďom potrestal sám Veľký Manitou...

 

 
 
 

 

...osada SILVER STAR na dunajskom potlachu v roku 1930...

 

 

 

 

 

... kamaráti z osady SILVER STAR z Břeclavi na potlachu trampskej osady WAIKIKI pri Dunaji...

 

 

 

V zápisoch v kronike osady WAIKIKI z tohoto potlachu sa  po prvý krát stretávame s  menami osadníkov pôvodného SILVER STARU z Břeclavi. Boli to kamarátky Minda, Merina a kamarát Eso. Civilné mená a ďalšie údaje o osadníkoch sa doposiaľ podarilo zistiť len u Esa,  Mindy a Meriny.

Ďalej sú známe i trampské mená kamarátov a kamarátiek ktorí s osadou v čase jej vzniku najčastejšie chodievali. Nie je možné však doposiaľ presne povedať kto bol a kto nebol členom tejto osady. Sú to Bimbo, Bužír, Geoorgy, Hydiko, Korzár, Inka, Jarča, Krysa, Švejk, Tundra /František Turnovec po vojne bytom Praha/, Venca, Venca šerif a zrejme asi aj Vydra. Pátrania po pôvodných členoch osady sa nevzdávame a dúfame že časom v našom trampskom archíve nájdeme písané dokumenty z toho obdobia, ktoré nám tento problém čoskoro dokážu vyriešiť.

Eso, vlastným menom Emanuel Sochor sa narodil *27.11.1902 Břeclavi. Dňa 5.4.1926 si zobral za manželku Máriu Chromkovú s trampským menom Minda, alebo aj Minka.

Eso -  Emanuel Sochor

*27.11.1902 Břeclav  †15.1.1975

Minda - Márie Sochorová  rod. Chromková

*15.3.1908 Břeclav 24.9.1977

Merina - Márie Spurna rod.Sochorová

 

 
 

 

...Minda a Eso, svadobná fotografia z roku 1926...

 

 

Eso spolu s Mindou boli zakladajúcimi členmi jednej z najstarších moravských trampských osád, trampskej osady SILVER STAR z Břeclavi.

 Esovi a Minde sa narodil v roku 25.7.1934 syn Ivan. Eso sa mu veľmi venoval, chlapec bol totiž veľmi nadaný a už v piatich rokoch vedel čítať a písať. S Ivanom robil i veľké výlety, jeden z takýchto výletov ktorý bol pre chlapca veľkým zážitkom bol v zábavnom parku v Prátri vo Viedni. Ivan však po príchode Nemcov do Sudiet zomiera v nemocnici vo Valticiach 26.9.1939 na záškrt. Skončil v hromadnom hrobe a to Esa málom priviedlo na popravisko, nebral si totiž servítky do úst a nadával na Nemcov a po nemecký. Radšej sa však zobral z Nemcami premenovanej Břeclavi na Lunderbung preč, z týchto Sudiet do českého vnútrozemia.

 

 

...Ivánek, Minda a Eso...

 

 

Zbytok Esovej a aj Mindinej  rodiny čo zostal v  Břeclavi, presídlil viac do vnútrozemia Nemecka a vzápätí odchádzajú do USA. Dvaja bývalí Esovi synovci si tam aj založili rodiny a žijú tam dodnes. Do USA sa odsťahovala aj Mindina rodina.

Ešte v tom istom roku po smrti syna Ivana, Emanuel žil spolu s manželkou Máriou v Opatově okr. Humpolec, zamestnaním ako obchodník.  Neskoršie sa presťahovali do Horných Nesovíc u Vyškova  kde sa im v roku 6.5.1941  narodila dcéra Helenka.

Po vojne sa však vrátili do svojho rodného mesta, ktoré sa opäť volalo Břeclav.

Esa považovali za akúsi osobu, teda vlastne akúsi chodiacu encyklopédiu. Jeho najväčšou záľubou bola poézii a básničky i dlhšie básne, tie chrlil vraj ako z rukáva. Najradšej mal tie Wolkrové a najobľúbenejšia bola  balada o očích topičových, rovnako cenným pre Esa bol aj Vrchlický včítane Rytíra Smila.  Vymýšľal a skladal krížovky do vtedajších novín a tiež do vtedajšieho časopisu Křížovka a důvtip. Priatelské styky udržiaval aj s trampským spisovateľom Gézom Včeličkom a s maliarom Jožou Uprkou od ktorého sa do dnešných čias v rodine zachovali dva malé obrázky. Miloval Karla Hašlera a jeho piesne, Voskovca a Wericha, Uprka, Osvobozené divadlo, Jaroslava Ježka, Brněnské kabarety atď.

Tou slabšou stránkou Esa bolo snáď iba fajčenie, na sklonku svojho života bol silný fajčiar a astmatik. A tiež rád hrával karty - taroky, predovšetkým v reštaurácii hotela GRAND na hlavnej triede v Břeclavi,  ale i..ráz týždenne v hospode u Eiza, pri moste u rieky Dyje a cukrovaru v Břeclavi. Tam mu chodila občas pre pivo Minda, keď tam už nevládzal v starobe ísť. Karty - taroky však rozhodne nemožno považovať za dajakú slabú stránku povahy a  ako sa vravievalo v tých dobách, bol "karbaník každým coulem", vlastne preto aj jeho trampská prezývka Eso mu veľmi sedela.

 

 

 

...osadníci zo SILVER STARU pri svojich trampských potulkách...

 

 
 
 

 

...najstaršou zachovanou fotografiou z osady SILVER STAR je táto fotografia  odfotená na jednom z vandrov v roku 1929 vo Veveří...

 

 

 

Břeclavská osada SILVER STAR mala po založení celkove  deväť členov, z toho dve dievčatá. Ich prvý osadný  camp,  sa nachádzal snáď hodinu chôdze od mesta, možno trochu menej, smerom na Břeclavskú Poštornú,  v pokračovaní potom niekde do miest na sútok rieky Dyje so starou Dyje. Tento údaj sme sa dozvedeli z niekdajších spomienok starých bratislavských trampov a dosvedčuje to aj  novinový článok z tých čias,  uverejnený v novinách  "Listy Břeclavského kraje" , Ročník V., č.3., z roku 1931. 

Tu pri rieke Dyje na mieste svojho starého campu si  neskoršie postavili aj malú osadnú celkom primitívnu chajdičku.

 

 

 

...prvá chatička osady SILVER STAR pri rieke Dyje...

 

 
 
 

 

...na ich prvý romantický camp pri rieke Dyje si často  pozývali kamarátov  zo spriatelených trampských osád, na pomerne časté sleziny ktoré sa tu konali. Toto je spoločná fotografia z návštevy osadníkov WAIKIKI z Bratislavy a kamarátov zo SILVER STAR pred ich prvou chatou u rieky Dyje.

Na fotografii zľava hore:

Venca, Zizi, Paďas, Venca šerif, Minda, Eso, Georgy. Dolu Hydiko  a Korzár. Zizi  a Paďas boli z trampskej osady WAIKIKI, ostatní zrejme všetci "domácí". Je však dosť pravdepodobne že všetci ´další boli z osady SILVER STAR.

 

 
 
 

 

...kamarátky /a kamaráti/ zo SILVER STARU z ich čundru na Veveří v roku 1929 /Minda má šátek/ a na fotografii by mali byť ešte osadníčky SILVER STARU s menami Merina, Inka a Jarča...

 

 
 
 

 

...Tundra /František Turnovec/, Eso, Bužír a Krysa, zrejme  všetci z osady SILVER STAR...
/fotografia  z kroniky trampskej osady WAIKIKI/

 

 
 
 

 

...a zimná rozprávka pri návšteve trampskej osady SKAGWAY v Údolí ztracených na Ondřejníku...
/Eso tretí zľava - v pruhovanom svetri/

 

 
 
 

 

Pozvánka na potlach trampskej osady SKAGWAY v roku 1930 do Beskýd. Pozvánka patrí k najstarším potlachovým  pozvánkam moravských trampov...

Na pozvánke vpravo dole je zrub osady SKAGWAY postavený v roku 1928 oproti zrubu osady HOBO /vraj zrub je tam dodnes/.

 

 
 

Osada SILVER STAR v svojich začiatkoch nadviazala  styky a stretávala sa s trampskými osadami DĚTI NEKLIDU - Lúka pod Medníkem - Sázava /zal. 1929/ neskoršie premenovaná /1932/ na STAŘÍ KAMARÁDI,  FIVE SHERIFF, GOOD HOPE zo Sázavy - Lštění /zal.1929/ , HOBO z Ostravy /zal. 1929/, OSADA OSAMĚLÁ - Brno /zal.1928/, OSADA PŘÁTELSTVÍ, SKAGWAY Beskydy /zal.1930/, ÚDOLÍ ZTRACENÝCH, WAIKIKI z Bratislavy /zal. 1928/, ZAMBEZI, YUKATAN z Jičína /zal.1930/.

 

 

...z ľava Krysa, Manihiki z osady WAIKIKI, Eso, Tundra, Bužír v Brne...

Tu v Brne Eso v tomto období, niekedy okolo roku 1933 trávil viac času ako v rodnej Břeclavi, nakoľko tu nastúpil do učenia a do školy, tiež neskoršie aj pracoval. A tu ho často navštevovali kamaráti z Břeclavi, aj z Bratislavy a potom spolu vyrážali na svoje vandre do trampských oáz brnenských trampov...
/fotografia je  z kroniky trampskej osady WAIKIKI/

 

 

 

Neskoršie, niekedy okolo roku 1933, v časoch keď mala osada už päť rokov svojho trvania Eso  čoraz častejšie chodieval medzi brnenských trampov na osadu POSLEDNÍ ŠTĚSTÍ - k Veverskej Bytíške na rieku Svratku. Tu si našiel viacero nových kamarátov  pochádzajúcich z Brna a tu sa Esová osada vlastne pretransformovala do novej brnenskej osady, ale s pôvodným břeclavským názvom SILVER STAR.

Tieto údaje možno nájsť aj v knihe, ktorá sa zaoberá históriou brnenského trampingu od kamaráta Kamiho s názvom "Z dýmu táboráku".

 

 

...mosadzný odliatok, dar Esovi od Cinta  z osady GOOD HOPE v  Údolí hvězd od Zlaté řeky /Sázavy/...

 

 

Vznik novej osady SILVER STAR je však v Kamiho knihe nejasný a aj niektoré udalosti a mená trampov sú tam akosi pomýlené. Autor publikácie kamarát Kami si v kapitole, kde približuje príchod kamaráta Esa medzi brnenských trampov  zmýlil jeho meno a omylom priradil  meno jeho bratislavského kamaráta Šoureka, ktoré však nebolo civilným menom Esovým, ale bolo civilným menom kamaráta Hasana - šerifa trampskej osady WAIKIKI z Bratislavy.

Kami pri zostavovaní svojej publikácie možno snáď meno Šourek našiel v niektorej kronike brnenských osád, čo je viac ako možné, aj preto, že bratislavská osada WAIKIKI na pozvania brnenských trampov často vyrážala na vandre do oblasti Veverskej Bytíšky a opačne, brnenskí trampi zas boli častými hosťami v trampských campoch pri rieke Dunaj. Meno Šourek však rozhodne nemožno pripojiť a priradiť k Esovi z trampskej osady SILVER STAR z Břeclavi.

V Kamiho spomienkach sa však možno dočítať ďalšie podrobnosti o histórii SILVER STARU po roku 1934. Žiaľ  tu je však už  vynechané meno kamaráta Esa, ku ktorému históriu a vznik osady na břeclavsku a jej prechod do Veverskej Bytíšky k rieke Svratke rozhodne treba priradiť.

 
 

...brnenskí trampi z Veverí Bytyšky...
/fotografia z kroniky trampskej osady WAIKIKI /...

 

 

Tu však je chybne posunutý aj vznik osady SILVER STAR a jej založenie až na rok 1934 k rieke Svratke. Osada predsa bola založená už v roku 1928 v Břeclavi. Napriek týmto chybám sa však práve z tejto publikácie máme možnosť dozvedieť viac, z ďalšieho obdobia trvania osady a o jej novšej histórii.

 

 

...Eso a Minda pri svojich potulkách pri rieke Svratke viackrát boli hosťami na tomto zrube, ktorý patril trampskej osade FIVE SHERIFF /5 šerifov/ a kamaráti z tejto osady tu Mindu prezývali Minka. Tak znie i venovanie z 8.X.1931 na tejto fotografii Mince - od kamarátov Knírka a Vaška z tejto osady...

 

 

A tak sa dozvedáme že v roku 1935 si osadníci stavajú už svojú druhú chatku, tentoraz pri rieke Svratke a šerifom osady sa stáva Staňo Hamzík - Anýzek, prezývaný tiež šerif Kobra. Členmi osady v tomto období boli kamaráti Perouta, Francán, Růžička, Svoboda, Navrátil, Sýkora, Parin, Humpolecký a Pepek Zelený. 

   

Osada na tie časy bola celkom početná a navyše na chatku chodievali i ďalší kamaráti ako Franta Šnábl prezývaný Pancho Villa, Zrzek Muroň, Polda Šmahel.  Neskoršie si tu i niektorí ďalší osadníci zo SILVER STARU postavili svoje vlastné chaty.

Jednej z týchto trampských  chát postavenej na Bílem potoce, neďaleko Veverskej Bytíšky sa stal majiteľom či spoluvlastníkom aj kamarát Eso. K dispozícii síce máme fotografie tejto chaty i približne miesto kde chata stála, či ešte stále stojí.  ale ďalšie podrobnosti nie sú známe.

 
 

...bývalá Esová chata na Bílem potoce, neďaleko Veverskej Bytíšky...

 

 
 
 

 

...bývalá Esová chata na Bílem potoce, neďaleko Veverskej Bytíšky  v roku 1938, pred chatou Esov syn Ivánek...

 

 

V Kamiho knižke zaoberajúcej sa históriou brnenského trampingu sa však možno ešte dozvedieť i ďalšie podrobnosti, hlavne však už z neskoršieho obdobia osady SILVER STAR.

Tu sa dozvedáme aj o tom  že v osade SILVER STAR sa vytvoril jeden z prvých brnenských trampských speváckych zborov, ktorý neskoršie v zmiešaní s osadníkmi z osady VAVASATCH si odniesol víťazstvo z potlachu na Želivke v roku 1947 a určite i mnohé ďalšie trampské ocenenia.

 

 

...spevácky zbor trampskej osady SILVER STAR z Brna...

 

 
 
 
 
 

  

Text o trampskej osade SILVER STAR napísal a stránku zostavil Pekelník.

Grafika Trampský archív - TRAMP NET

Použitá a odporúčaná literatúra:

Kniha:

Dejiny trampingu, Bob Hurikán , 1940, Praha

Ďalšie zdroje použitých písomných spomienok a fotografii:

1. Rodinný a  fotografický archív rodín Chromkových a Sochorových z Břeclavi

2. Z dopisov s Esovou dcérou Helenou a jej manželom Stanislavom Horným žijúcim v súčasnosti v Štěpanově neďaleko Olomouca

3. Z dopisu od Esovho vnuka Petra Horného žijúceho v Rakúsku

4. Pekelníkov Slovenský trampský archív z rokov  1963 - 2014

5. Kronika trampskej osady WAIKIKI Bratislava 1928

6. Kniha:

Mirek Karela - Kami.  Z dýmu táboráků - Histórie brněnského trampingu II.vydanie 1998

7. Internetový portál TOULAVCI NEZNAČENÝCH CEST, článek Eman "Eso" Sochor 1902-1976 - vzpomínka, Frank.

Iné zdroje:

Osobné spomienky kamarátov z trampskej osady WAIKIKI  a z ich z rozprávania o osade SILVER STAR, ktorú v rokoch šesťdesiatych a sedemdesiatych, posledného storočia v minulom tisícročí pozorne počúval a zaznamenal Pekelník.

Tiež  Pekelníkova listová korenšpodencia z členmi osady WAIKIKI, ktorá je súčasťou Slovenského trampského archívu.

Žiaľ, dnes už všetci tí, ktorí by mohli tento text zo života osady SILVER STAR doplniť, možno aj opraviť,  s ohľadom k svojmu veku sa už túlajú po  nebeských chodníkoch a tak zrejme to, čo je na tejto stránke je úplne všetko, čo sa nám zachovalo zo života niekedy slávnej staručkej moravskej trampskej osady.

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

Hudba v  pozadí tejto stránky s názvom  Zrzavej John, je trampská pieseň v  trampských spevníkoch známa aj s novším názvom - Nevada.

Pieseň spieva  a hraje v pozadí tejto stránky už podľa novšej vlastnej úpravy, Lojzko Kecál z S.T.O. NEMECKÁ DOLINA.

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

Ahoj z Bratislavy

Pekelník

23.11.2014 Bratislava

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trampnet@nextra.sk

©TRAMP NET 2014