Trampská osada

SEVERKA

 Stará Ľubovňa 1990

 

 
 
 

 

Pôvodnou iskrou k vzniku trampskej osady SEVERKA bola hudba, presnejšie country, folk a trampská. Tak sme sa to dozvedeli z trampského časopisu SEVERKA. Bolo to na prelome rokov 1989/1990. V tomto období si totiž kamaráti na podnet kamaráta Luckyho, budúci osadníci SEVERKY, zakladajú Fan club hudobných žánrov CTF pri MsKS v Starej Ľubovni. Tu začalo vlastne vznikať prvé priateľstvo medzi kamarátmi Šamanom, Luckym a Mamutom. Pravidelné stretnutia v klube so záujmami o hudbu country, folk a trampskú hudbu vyústili do spoločnej túžby založiť si trampskú osadu.

Osadný flek, ktorý si našli a kde si postavili aj svoju chajdu bol neďaleko hraníc s Poľskom v severnej časti Slovenska. Osada chcela mať však názov jednak v slovenčine a tiež tak aby aj vystihovalo miesto pôsobenia budúcej osady, tak  jej našli a dali meno SEVERKA. Vraveli že hviezda Severka im vždy ukáže cestu domov, do miest ktoré im prirástli k srdcu k svojej trampskej osade.

Zakladajúci oheň trampskej osady SEVERKA sa konal na fleku Baranidlo /Ľubovnianska vrchovina/, neďaleko Skalnej  nad obcami Hraničné a Medzibrodie 23.6.1990 a tento pre nich významný deň sa stal zároveň aj výročným dátumom osady. Smerovanie svojej osady pri vzniku si vytýčili ako zálesácko - indiánske, ako to aj sami sami hovoria "WOODCRAFT INDIANS".

Členmi osady sa stáva osem zakladajúcich členov, poznáme však iba tieto mená kamarátov čo zakladali osadu Lucky, Mamut, Vták, Moták. Šerifom sa stáva kamarát Lucky a za čestného člena je prijatý kamarát Šaman.

Osada má i svoju vlastnú hymnickú pieseň, spievanú pri slávnostných príležitostiach osady.

Osada mala v svojich začiatkoch hlavné zameranie smerujúce k organizáciám pre ochranu prírody a hojne sa jej členovia zúčastňovali rôznych ochranárskych akcií Združenia ochranárov severových, Slovenská PČOLA.

Na svojej chajdičke Baranidlo sa stretávajú často  a oslavujú tu spoločne Silvestre a príchod Nového roka. Lákajú ich však aj iné  chodníky do sveta trampov a tak chodia na ohne a podujatia trampských spriatelených osád KVAPKY, STODOLÁCI, SOVA a čo považujú za úplne samozrejmé, na vandre po Slovensku, ale aj autostopom po Európe. Nevyhýbajú sa svojou účasťou ani rôznych festivalov a ródei.

Kamaráti zo SEVERKY tieto časy nazvali "zlatou érou osady" ktorá trvala do roku 1999, keď životné osudy začali znemožňovať častejšie stretnutia osadníkov čo sa prejavuje určitou stagnáciou osadného života a organizovania osadných akcií. Veľkým úderom do života osady bolo i vyhorenie chajdy Baranidlo v lete roku 1999.

Osad však žila naďalej a znovu nabrala svoju plnú silu v roku 2004 keď sa konal Slávnostný oheň k 14. výročiu založenia osady. Tu sa osada rozrástla o mladých členov, osadný dorast,  ktorých prijali do osady a za čestného člena bol prijatý kamarát D´Ady z trampskej osady HADIE ÚDOLIE z Hronseku.

Časom sa zloženie osadníkov vymenilo a stálicami osady zostali kamaráti Lucky, Mamut, Šaman, Vykopávka. Novým šerifom osady sa stal kamarát Mamut.

 

 
 

 

Osadné zátišie... tu sú pripravené pamätné osadné placky a domovenky osady, pre prijatie troch nových mladých členov trampskej osady SEVERKA na XIV. výročnom ohni osady v roku 2004...

 
 
 
 

 

...miesto slávnostného ohňa osady, starý flek trampskej osady SEVERKA je kúsok opodiaľ...

 

 
 

Osada mení aj svoj osadný flek ktorý sa nachádza kúsok ďalej od pôvodného a dáva mu názov "Severný flek", tu na tomto mieste konajú aj Výročný oheň pri príležitosti 17. výročia založenia osady kde sa opäť zišlo viacero kamarátov z trampských osád im blízkych, kde spoločne pospomínali a kuli plány do budúcnosti. Najmä deti osadníkov si však zasúťažili a riadne sa zabavili.

 

 

 

...slávnostný príhovor šerifa osady kamaráta Šamana, k novým členom osady SEVERKA. Po pravej strane čestný člen osady kamarát D´Ady...

 
 
 
 

 

...prijatie nových členov do osady v ich mladom veku je pre nich  veľkou poctou, ale zároveň pre starších kamarátov z osady i prísľubom, že sa sa s nimi  v tomto mladom veku budú vela zaoberať, najmä so získavaním nových trampských a woodcrafterských skúseností...

 

 
 
 
 

 

...a ešte fotografia pre spomienku na tento "náš"  pamätný deň...

 

 
 
 
 

 

...tento nádherný víkend končí, príde však čoskoro ďalší, na ktorý sa všetci z nich veľmi tešia.

 
 

Osada v roku 2007 vo výročí svojho sedemnásťročného pôsobenia mala týchto členov:

Bylinka, Lucia,  Lucky, Mamut, Matej, Matúš, Pintos, Reňa Šaman, Šípka, Uško a Čestný člen kamarát D´Ady.

Šerifom osady je v tomto období kamarát Mamut a ďalšie "funkcie" v osade si rozdelili nasledovne. Zástupca šerifa je kamarát Lucky, strážca vlajky kamarát Šaman, pokladník Bylinka a pošťákom sa stáva Šípka.

Históriu trampskej osady SEVERKA môžete nájsť aj v rovnomennom časopise SEVERKA, ktorý je trampským časopisom pre všetky túlavé duše, v spoločnom čísle 2-3 z roku 2007.

Avšak súvis vzniku osady s týmto trampským časopisom nemožno spájať a kamaráti v čase zakladania svojej osady ani netušili že vychádza aj trampský časopis s rovnomenným názvom ich osady. O to však zaujímavejšie bolo neskoršie zistenie /podľa zistenia woodcraftera Modoka/, že práve tu v tomto kraji, kde chodievali robiť Lesné tábory woodcraftu - woodcrafteri najmä Žiliny, Martina, Popradu a Levoče, na  táborisko pri Čertovej skale sa zrodila myšlienka vydávania trampského časopisu pod názvom Severka. Toto vnuknutie prišlo možno prostredím a možno to bolo aj šamanské kúzlo. Ale naozaj história osady SEVERKA v jej začiatkoch, v skutočnosti s osadou SEVERKA nemá vôbec nič spoločné.

Viac o osade si môžete prečítať na stránke facebook.com/t.o.severka1990St.Lubovna.

 

 
 
 
 

  

Grafika Trampský archív - TRAMP NET Pekelník

Text a fotografie trampská osada SEVERKA

Hudba v pozadí stránky

INŠTRUMENTÁLNA SKLADBA

hrá skupina TULÁCI z Košíc, v roku 1979
hudba:
Béďa Jarkovský - Kiwi

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMP NET© Pekelník 2014