Trampská osada

ROGERS

Prievidza 1969

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trampská osada  ROGERS  bola založená v lete roku 1969. Zakladateľmi boli kamaráti  Dabač, Batles, Čmogo a Ročo, ktorý bol aj šerifom osady. Na tramp chodievali cez víkendy do Veľkej Lehôtky, pri studničku Sýkorka.
 

Neskôr pribudli ďalší členovia, osada sa rozšírila, preto hľadala stály kemp, kde by sa mohla schádzať. Dohodou s polesím Nitrianske Pravno, dostala osada do prenájmu sálaš v Hluchej doline, kde sa schádzala každý víkend. Dohoda sa týkala brigád, ktoré sme absolvovali pre polesie. Bolo to sadenie stromčekov, pomocné práce a iné.
 

V roku 1971 sa stal šerifom Čmogo  a zástupcom Natalo. Ročo prešiel do inej osady.
Každý rok sa organizoval veľký vander do oblastí celej Československej republiky.
 

V roku 1975 osada odkúpila drevenicu na Končekovom laze v Čavoji v Strážovských vrchoch. Drevenicu postupne prestavala a tam sídli dodnes.
 

Trampská osada ROGERS si už pri vzniku založila osadnú kroniku, do ktorej sa zapisujú významné udalosti, ktoré sa udejú, vytvorila osadnú vlajku a  domovenky.
 

Trampská osada ROGERS každý rok usporiada Jozefovskú a Martinskú slezinu, na ktorú pozýva kamarátov z iných trampských osád. Výročné potlachy organizuje každý piaty rok.


V roku 2004 usporiadala potlach k 35.výročiu založenia osady. Je pozývaná aj na potlachy  iných kamarátov trampov.
 

Každý rok Silvester a príchod nového roka oslavuje na chalupe, aspoň tí členovia, ktorým to vyhovuje.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieseň v pozadí stránky:

Pieseň "NA CESTÁCH LESOM"

TRAMPSKÁ KAPELA PLAMENE

CD PLAMENE na cestách lesom 

Hudba a text : Alan Pupák

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NA CESTÁCH LESOM

Alan Pupák

G              D6     C                   G
Číra ako voda a na kraji les
Ami            C                         G        D7
stála nepohoda na ceste ciest
G          D6       C          G

očami ľudí vidíš ten grif
Ami           C                             G          D7
na chrbte celtu máš a dnes tu spíš.

 

G                  D6              C              G
Ako kruhy na vode ako vodopád
Ami             C                     G                  D7
praskanie vetvy a boty na nohách
G                     D6       C               G
prechádzaš lesom dýchaš ten les
Ami       C                                G        
a tajné túžby čo si chcel  zniesť

 

Refrén:

C            G                 C                  G
Ubehlo rokov pár, pätnásť čí päť
Ami                    C                                  G
nikdy nech sa nemení čo dal nám svet
C                   G             C                          G 
chráň si tú nádheru tú pred sebou máš
Ami            C                 G
čokolvek vytvoríš tu zanecháš

 

G              D6  sólo  C   G
Konáre stromov ti ukážu ciel
Ami            C                         G        G7
vrátiť sa domov však meníš svoj smer
G              D6       C               G
číra ako voda a na okraji les
Ami           C                          G          D7
stála nepohoda na ceste ciest


G                   D6        C           G
Na cestách lesom stále si bdel
Ami                   C                         G      
nie všetko sa mení ako by si chcel
G                   D6       C               G
toľko ťa to láka po stopách miest
Ami                C                                  G          D7
znie pieseň tulácka na cestách ciest

 

 

 

 
 

 

 
 


 

© TRAMP NET Pekelník