Trampská osada

MANILA
 

Bratislava 1947

 

 
 
 

 

Trampská osada MANILA bola založená v roku 1947 v Bratislave.
Prvým šerifom osady bol kamarát  Hobo.

 

 

 

Zakladajúci členovia trampskej osady MANILA.

 

 

 

Tak ako plynul čas osada mala viac šerifov. Po Hobovom odchode  z osady v roku 1949 sa stal šerifom †Jacky a ten bol šerifom až do osudného roku 1951. Po nútenom odchode viacerých členov z osady zostal až do zlúčenia  s trampskou osadou ARIZONA šerif  kamarát Ocas, tento pri odchode na vojenčinu určil šerifom kamaráta †Cassidyho, ktorý bol šerifom až do roku 2002, keď sa pobral na Veľký vander, z ktorého niet návratu.  

            Osada mala veľa členov. I keď je ich zoznam dlhý, preto že sa jedná o staršiu trampskú osadu skúsime ich spomenúť. Sú to Jim Ataman, Ocas, Šomes, Anka, Hobo, Jucky, Jerry, Dany, Čirigl, Andy, Myšina, Štando, Titi, Zolo, Šedivý, Tebe Janči, Jarko, Máňa - Blondyna;  Milan, Miky, Dawe, Gypsy, Gandy, Tom, Picke, Francek, Čárli. Sú tu uvedený aj kamaráti ktorí zakladali MANILU a potom založili niektorí z nich inú osadu. Jimy Unkasák je od roku 1951 čestným členom osady.  

            V roku 1948 osadníci MANILY zavítali aj na Celoštátny potlach trampov do Brna kde získali aj ceny. Šomes prvú cenu v lukostreľbe a Čirigl prvú cenu v behu na 3Km.

Trampovať chodievali na Devínsku Kobylu, Mariatál, Granadu, Senecké jazerá, Kamenný mlyn, Tahity a iné miesta, kde sa stretávali aj s kamarátmi z iných trampských osád.

 

 

 

...kamaráti z trampských osád ARIZONA, ČIERNI STRELCI, KARIBU, MANILA a UNCAS v roku 1948 pred útulňou na Devínskej Kobyle.

 

 
 
 

 

...a takto vyzerala útulňa na Devínskej Kobyle v roku 1949...

 

 
 
 

 

...kamaráti z trampských osád ARIZONA, ČIERNI STRELCI, KARIBU, MANILA, SAN DIEGO, UNCAS a z trampskej osady TAHITI z Břeclavi, v roku 1948 pred útulňou na Devínskej Kobyle...

 

 
 
 

 

...pohľad z Devínskej Kobyly v dnešných časoch...

 

 

 

V roku 1949 po čiastočnom rozpade partie, tí, čo odišli z osady spolu z osadníkmi zo SAN DIEGA zakladajú novú osadu RED RIVER. Po tomto rozpade zostávajú naďalej členmi osady Jacky, Ocas a jeho manželka Anka, Jimi Ataman, Šomes - Talián.

 

 

 

...kamaráti z osady MANILA na Veľkom
vandri, v Slovenskom raji v roku 1950...

 

 
 
 

 

...Slovenký Raj -
Hrabušický most cez Hornád - 1950.
Andy a Jimmy  Ataman...

 

 

 

V roku 1950 starý členovia osady už zrejme v predtuche čo ich čaká hľadali možnosť spojenia s inou osadou, aby po ich nútenom odchode nezanikla osada MANILA. Ich voľba padla na osadu ARIZONA. 

 

 

A tak v máji sa uskutočnila spoločná schôdza na Zochovej chate - avšak ešte na tej pôvodnej trampskej, ktorá neskôr vyhorela. Za osadu MANILA šerif Jacky spolu s Ocasom a za ARIZONU - Cassidy a Andy. Rozhodli o tom že i keď pôvodne mali zostať ako spojené osady MANILA a ARIZONA, nakoniec sa dohodli na názve osady  MANILA. Pri zlúčení osád chodievali do prírody kamaráti Jacky - šerif osady, Jimy Ataman, Šomes Talian, Ocas s manželkou Ankou. Z tých čo prišli z osady ARIZONA to boli Cassidy, Andy, Gandy, Dave, Pike a Gypsy. Krátko po zlúčení zatvorili podstatnú časť osadníkov  pôvodnej osady MANILA a zostali z nich len Ocas  s manželkou Ankou a noví členovia osady ARIZONA vlastne už MANILÁCI.

 

 

 

...potlach na Dunaji v roku 1950...

 

 
 
 

 

...diplom - cena za umiestenie v speváckych pretekoch z potlachu na Dunaji v roku 1952...

 

 

 

Osadníkov z MANILY bolo možno stretnúť všade, kde sa stretávali trampi, najčastejšie však u Babky na Devínskej Kobyle, na Zochovej chate, na chate Baba a tiež na chatkách ktoré boli postavené trampmi v Karpatoch ako Trafika, ktorá stála nad Račou neďaleko skautského kríža. Tu sa tiež nachádzala spoločná chatka osád SAN DIEGO a RED RIVER.

 

 

 

...chatka Hobánku postavil kamarát Hobo v roku 1951 a stála do roku 1954 vo Švédskom parku...

 

 

 

Ďalej to bola chata Hobanka v Švédskom parku, ako i chatka MANILY ktorá stála na Granade. Pri nich mali postavenú chatku traja bratia,  ktorých trampské mená boli Hasák, Vrták a Šperhák. 

A koniec - koncom chodievali všade tam, kde osadníci z tejto osady  sa cítili veľmi dobre, najmä zásluhou toho, že osada tvorila aj dobrý spevácki zbor a to najviac zásluhou kamaráta Myšinu, ktorý bol poloprofesionálny gitarista. Cassidy však spomína že svoj stály flek mali aj na Granade a mali tam postavené i podsady pod stany z guľatiny a tiež chatku, ktorá bola ako iné, v tom čase, vypálená.

V ďalších rokoch  sa členovia osady zúčastňovali rôznych potlachov. Na potlachu na Dunaji získali druhú cenu v osadnom speve.

 
 

 

 

Jedným, žiaľ z posledných celoštátnych potlachov tej doby sa konal v  Zapomenutom údolí na Sázave pri Prahe - v roku 1952. Kamaráti z MANILY prijali pozvanie na tento potlach, ktorý usporiadala osada CANADA z Kolína. Potlachu okrem MANILAKOV sa zúčastnila aj početná skupina trampov zo Slovenska.  Tento potlach sa vyznačoval aj tým, že bol spojený zo speváckymi pretekami trampských osád.  Kamarátom z MANILY zostalo na tento potlach mnoho pekných trampských spomienok a zážitkov, medzi inými i osobné stretnutia s Bobom Hurikánom.

 

 

 

...v cancáku kamaráta Myšinu z MANILY sa zachoval pamätný zápis Boba Hurikána...

 

 

 

Ako to však už v živote trampov v týchto neslobodných rokoch bývalo, práve tento potlach sa zapísal čiernym písmom do dejín trampingu. Hlavné slovo už na potlachu mala pražská bezpečnosť /vtedajší policajti/, ktorí potlach doslovne rozohnali a aj trampi zo Slovenska mali po potlachu kopec nepríjemnosti, kde na základe oznámení z Prahy a následne začala vyšetrovanie účasti trampov aj bezpečnosť v Bratislave.

 

   

 

Ďalej cesty kamarátov z MANILY viedli i na potlachy, ktoré usporiadali Brnenské osady, či už na rieke Jihlavke, alebo Oslavke. 

Kamaráti z MANILY boli prítomný aj na najväčšom potlachu „Cesta na Severozápad“, ktorý organizovala osada ÚDOLÍ HŘÍCHU, /na Berounke/ v roku 1957. Tohto potlachu sa zúčastnilo asi 800 trampov. Treba však spomenúť aj množstvo menších potlachov aj na Slovensku, ktoré sa vtedajšom trampskom svete konali.

Osada MANILA bola tiež členom STOB - SPOJENÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD BRATISLAVA. V neskoršom období sa však prevažná časť osadníkov MANILY stáva chatármi. Myšina a Andy si postavili chaty na Košariskách, Jerry a Zolo na Dunaji, Šedivý na Dobrej vode, Jim Atamán na Tomkách, Jucky v Závode, Cassidy za Kobylou a Gipsy v Kálnici.

 

 

 

...chatka s menom "Zabudnutý raj" kamaráta Zola, ktorú si postavil v roku 1969 v chatovej osade na brehu Dunaja pri Hamuliakove. Tam na tomto mieste  malo chaty aj viac kamarátov trampov. Tak ako aj im, aj Zolovi  chatku zlikvidovali v roku 1980 pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo...

 

 

 

No i napriek tomu osadníci na svoju osadu nezabúdajú. Možno spomenúť že trebárs i takým spôsobom,  že na oslavu 20. výročia trvania svojej osady MANILÁCI usporiadali potlach na Pasekách.

 

 

 

20. výročie trampskej osady MANILA - Paseky

 

 
 
 

 

20. výročie trampskej osady MANILA - Paseky.

 

 
 
 

 

...odovzdávanie ceny za veselé rozprávanie
kamarátovi Papagájovi.
V popredí zľava: Cassidy, za Cassidym Myšina, Papagáj a Andy...

 

 
 
 

 

...súťaže v hode nožom a sekerkou...

 

 
 
 

 

...z potlachu na Pasekách.
Zľava: Anízek z Brna, Johny Blonďák, Mego, Vindiš.
Sediací: Andy a Myšina...

 

 
 
 

 

...odovzdávanie ceny kamarátovi Škohlíkovi za sólo spev...

 

 
 

  Placky a camrátka

z trampských potlachov v Čechách

v neskoršom období:

 

 

 

Rok 1978

Placka z potlachu konaného pri príležitosti 35. výročia založenia trampskej osady CANADA v ZAPOMENUTOM ÚDOLÍ...

 

 

 
 
   
 
 

 

Rok 1983

Placka z potlachu konaného pri príležitosti 40. výročia založenia trampskej osady CANADA v ZAPOMENUTOM ÚDOLÍ.

 

 
 
 

 

...nakoniec, azda treba spomenúť osadné motto, ktoré si osada privlastnila od veľkého tuláka, trampa a spisovateľa Jacka Londona...

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Grafika Trampský archív - TRAMP NET

Podľa rozprávania Andyho, Myšinu, Cassidyho, Juckyho napísal Pekelník dňa 7.júla 1998. Doplnené 20.januára 2003, 12.apríla 2010, 12.oktobra 2014.

Fotografie Andy, Pekelník a trampský archív TRAMP NET.

Grafika Pekelník

Pieseň v pozadí stránky je s názvom  "OHIO" v podaní kamaráta Myšinu,

z trampskej osady MANILA - STARCI z Bratislavy, ktorú nahral pre trampskú osadu OHIO.

 
 

OHIO

Americká ľudová

v preklade Jiřiho Šosvalda zo skupiny  The Strangers  - POUTNICI z roku 1969

C G
1. Snad každej rád má tu svou zem,
G7 C
ať je král, anebo tulákem,
C7 F
a když je stár, vrací se rád
C G C
do země tý, kde býval mlád.
 

2. Už mnoho let se toulám sám,
hezkejch pár křížků na hřbetě mám,
zbývá mi dnů už nemnoho,
snad nespatřím mý Ohio.
 

3. Nebrasku znám i Nevadu,
moc hezkejch chvil  prožil jsem v Utahu,
pěkně se blejská v Ontáriu,
ale to není mý Ohio.
 

4. Když naposled jsem doma byl,
váček na tabák hlínou jsem naplnil,
a teď, ať jsem třeba v Idahu,
na dohmat mám mý Ohio.
 

5. Až naposled mě povezou,
pastor náš o mně začne lhát,
tam někde kůň můj bude stát,
já řeknu vám, co udělat.
 

C
Rec: Tam někde u sedla najdete trochu hlíny,
G
co už léta vozím s sebou,
G7
a až potom lidi začnou simulovat truchlení,
C
tak jí vysypte tam dolů.
C C7 F
*: Tak běžte zapít parda svýho,
C G C G C
mě bude hřát mý Ohio.
 

 

 

 

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©TRAMP NET 2014