Trampská osada

LUHA

Blansko Adamov 1967

 

 
 
 
 

 

Trampská osada LUHA vznikla v roce 1971 spojením osad T. O. ÚSVIT (Blansko) a T. O. STOPA (Adamov), dřív T.K. pod vedením kamaráda Hebyho.

   
 

 
 

 

Seznámili jsme se - kamarádi a kamarádky z osad STOPA a ÚSVIT -
na 1. Zimním setkání v roce 1969 na Medníku.

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Ve STOPĚ byli sami chlapi. Zakládající členové: Adam, Česan, Jim, Křikloun, Kuzma, Ucháň, Vlk.

Časem se přidali další: Bob, Budha, Zrzek.

Neměli jsme svůj kemp, proto jsme jezdili na „Camp u staré stezky" ke Sloupu v Moravském krasu za kamarádem Meddym, který dělal  šerifa T.O. ÚSVIT (a jeho holkama).

V ÚSVITU byli Mirka Boušková, Ešula, Jiřka Hasová, Hedvika, Šoja, kamarádi Pavel Batěk, Jura Kašpárek, Bohuš Bob Vališ, Miloš Vaněk.

Meddy byl ras na práci, furt něco vymýšlel a budoval, nedokázal zkrátka odpočívat. Ženský proto byly rády, že jim STOPÁCI s prací pomůžou.

Časem jsme se sblížili a to až tak, že si Adam vzal Šóju, Ucháň Ešulu.

Obě osady se 11. 7.1971 rozhodly spojit v jednu, bylo nás 16, název jsme si dali podle potoka, který campem protékal, jmenoval se Luha.
Za Meddyho vedení jsme zbudovali boudu, stůl a lavice, kadibudku, dvě jarangy na spaní, bar, totem, křesla.

Z kempu se nás stále snažili vyštvat nimrodi ze Sloupu v čele s Vymazalem, prý jim plašíme zvěř.
Několikrát nám zlikvidovali křesla, rozřezali totem, jehož části jsme nacházeli po zahrádkách ve Sloupě.

V roce 1971 došlo k tragickému úmrtí kamaráda - osadníka ing. Víti Sáblíka. Zabil se při jízdě na skútru při cestě z vojny domů, když chtěl jet na osadní výroční oheň.

 

 

 

Na počest Víti a vzpomínku jsme udělali několik smutečních ohňů za účasti i jeho rodičů, při každém výročí jsme nosili kameny na mohylu, která vznikala u kříže s jeho podobenkou. Ze smutečního ohně jsme několik let chodili pěšky, asi 30 km, na náš nový camp u Lhoty u Lysíc, na který jsme začali jezdit v roce 1973.
Kříž nám stále někdo ničil, i desku s Víťovou podobenkou jsme několikrát našli v potoce zničenou.

 

 
 
 

 

V roce 1972 byl poslední potlachový oheň na tomto mistě, pořádaném naší osadou. Kvůli problémům s nimrody jsme v zimě 1973 hledali nový camp, který jsme našli v „Muším údolí". Poslední akce v roce 1973 na Staré stezce byla trampská svatba osadníků Ešuly a Ucháně, kde se sešla asi stovka kamarádů a kamarádek.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 

 
 
 

 

 

Vymazal znovu zaúřadoval, chtěl nás vyhnat, ale narazil, kamarádi ho pod pohrůžkou inzultace vyprovodili.
V roce 1996 jsme jako základnu osady se souhlasem starosty obce Lhota u Lysic v jeho katastru postavili pod vedením Oldy boudu, na místě, které jsme si sami vybrali. Stavbu jsme časem zlegalizovali. Za tím účelem jsme založili občanské sdruženi „Na Stráži". Pouze osm členů osady se stavby boudy zúčastnilo: Byl to Česan, Čurda, Ešula, Olda, Ruben, Stavař, Křikloun, Ucháň. Mimo Ešuly jsou i vlastníky boudy a pozemků okolo.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Dne 11.10. 2011 v 68 letech zemřel kamarád MEDDY. Smuteční oheň udělala naše osada 19.11. 2011 za účasti asi 60 kamarádů. Setkali jsme se u boudy a po přivítaní a smuteční řeči kamaráda Hebyho jsme se přesunuli do Mušího udolí, kde vzplála smuteční hranice, kterou zapálily obě Meddyho dcery. Po dohoření hranice kamarádi odešli do Lhoty, kde v kulturáku u piva a u kroniky zavzpomínali na Meddyho a poseděli do nočních hodin.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

V březnu 2014 je v osadě 12 členů: Česan, Čurda, Ešula, Kali, Křikloun, Lidka, Olda, Peggy, Radar, Ruben,Tomča, Ucháň. Činnosti osady se v minulosti účastnili také Mirka Boušková, Jana Janek Čumová, Drahoš Stavař Gál, Jiřka Hasová, Chlupka a Chlup Haluzovi, Vladimír Adam Jűthner, Miroslav Meddy Jirůšek, Mateska a Mates Nečasovi, Jarka a Heby Pařízkovi, Jaroslav Vlk Prudík, Víťa Sáblík, Helena a Pavel Salajkovi, Jura Šenkýř, Bob Vališ.
Stále jezdíme po vandrech, děláme každý rok výroční oheň, letos bude již 47.

 
 

 

Od roku 1974 jsme také dělali Olympijské hry pro děti, nejdříve dvě setkání v zimě, pak jsme akce přesunuly k 1. 6. Olympijských her bylo cca 25.

V hospodě u pana Vítka pořádáme každý rok Mikulášské setkaní, kde se pri kytaře, pití a u dobrého jídla setkáváme i s ostatními kamarády, které pozveme.

Na vandry jezdíme i na kolech - byli jsme dvakrát i na Slovensku, navštěvujeme se s kamarády z jiných trampských osad.

Dodnes, každý rok, chodíme ve spolupráci s obcí sázet stromky.

Měli jsme několik různých domovenek i vlajek, všechny jsou platné:

1. vlajku namaloval Česan na kůži,
2. jsme nechali vyšít na látku,
3. vlajku navrhl Heby, vyšila ji Helča z T. O. TORNÁDO Brno. Heby do vlajky vkomponoval historii našich osad STOPA, ÚSVIT, LUHA.

 

 

 

Křtění nové vlajky: 29. 9.2000

Osada se rozhodla po zhotovení nové vlajky ji pokřtít vodou z potoka Luha na Campu u staré stezky. Této akce se zúčastnili tito členové osady: Meddy, Heby, Křikloun, Olda, Stavař, Ešula, Peggy a jeho syn Martin, Radek a moje maličkost - Ucháň. Vyrazili jsme před potlachem , sraz byl v 10 hod. v hospodě u Klemsů v Housku. O půl jedenácté jsme byli všichni a tak jsme vyrazili. Po cestě byly menší problémy s orientací, ale dopadlo to dobře, na flek jsme došli. Heby si vzal slovo a dal nám výklad o vzniku vlajky a významu všech barev a figur. Budu se snažit jeho výklad věrně popsat...

Co znamenají barvy na vlajce:

Modrá: Vzduch, vesmír, voda, jsoucno
Červená: Radost, vzkříšení, štěstí
Zelená: Zemi, naději
Černá: Smutek
Zlatá: Štěstí
Šedé rohy: Síla
Zlatý luk: Naše potlachy bereme jako štěstí, ze kterého vystřeluje radost. Kameny jsou černé: Překážky, nahoře červená - radost (i z mamonu mohu mít radost, večer počítám prachy)
Figury: ÚSVIT - slunko
STOPA - dvě boční figury
Vpravo - Vlčí skála
Vlevo - Strom ( původní) Suchozemští trampové - od slunka teče potok Luha
Pravá strana je černá - smutek , vzpomínka na Vítě
Zlomená snítka tisu - úmrtí Vitě při cestě na potlach. Staří pohani měli symbol smrti tis.
Voda teče od červené - radost ( mládí) přes překážky ke stáří.
5 kamenů je překážkou, čeří vodu, brání volnému toku Luhy od mládí ke stáří.
Jsou nebezpečné v kolektivu a je na ně potřeba dát pozor!
Význam kamenů: První je LEŽ, dále FALEŠ, PÝCHA, MAMON, ZÁVIST. Luk a šíp - měsíc lovu - máme potlach.
Ozdoby okolo vlajky - doplňují graficky prázdné místo na vlajce. Třásně okolo je vlastně ozdoba, která se dává na vlajky. Písmo použité na vlajce Berty nejvíce zaujalo myšlenkou rozlití vody okolo. Nejvíc napodobuje graficky Luhu.
Zadní strana vlajky:
STOPA s ÚSVITem se sloučila v LUHU - všechny domovenky platí - každý ať si nosí co uzná za vhodné.
Nápis AHOJ - že už je to za námi.
Po tomto výkladu, po kafi a svačině jsme se přesunuli k bývalému Víťovu kříži, kde Křikloun pokřtil vodou z potoka Luha naši novou vlajku. Šerif nalil po štamprdli, Peggy zahrál pár písniček a po vzpomínce na Vítě jsme odešli nazpět do Houska a přesunuli se na boudu do Lhoty.

zapsal Ucháň 23. 7. 2001

   

Osadníci poslední vlajku pokřtili vodou z potoka Luha na našem bývalém campu.

 

 
 

DOMOVENKA trampské osady LUHA /výklad/

1/ Osada T.O. LUHA vznikla na potoce Luha /modrá vedena středem domovenky se rozlévá do celého terče/ sloučením dvou osad T.O. ÚSVIT /východ slunce/ a T.O. STOPA /otisk kopýtka spárkaté zvěře/,

2/ Výročí vzniku osada oslavuje POTLACHY na CAMPU v Muším údolí na louce v měsíci září, měsíci lovu /luk v zeleném poli/.

3/ Vznik osady zasáhla tragická událost, SMRT KAMARÁDA VÍŤI při jeho cestě na potlach /snítka tisu v černém poli/.

4/ Osada časem svého trvání jest nucena překonávat překážky, jimiž jsou zejména LEŽ, FALEŠ, PÝCHA, MAMON a ZÁVIST /pět černých balvanů v řečišti potoka/.

5/ A nakonec nechť je tato T.O. LUHA SILNÁ /býčí rohy bránící terč/.

Napsal Heby

 

 

 

Ke 30. výročí naší osady Heby navrhl a nechal zhotovit malý odznak ze staromědi.

 
 

 

Druhý odznak, který k 35. výročí osady navrhl a nechal na Slovensku udělat Ucháň, byl barevný.

 

 


Mimo vandrů se setkáváme hlavně na boudě, čas nás zavál do různých koutů republiky - Česana do Mšena, Čurdu do Bílovic nad Svitavou, Peggyho pracovně a dlouhodobě do Švýcarska, Ucháně s Ešulou na Vysočinu do Častohostic.

 
 

 

 

 
 
 
 

  

Zdroj:

1. Stránku podľa predlohy kamaráta

Ucháňa z trampskej osady LUHA pripravil Pekelník

2. Trampský archív - TRAMP NET

 

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD