Trampská partia JASKOVÁCI

Bratislava 1948

 

 
 

 

"JASKOVÁCI" mala pomenovanie trampská partia kamarátov z Bratislavy, ktorá pod menom týmto menom začala chodiť do prírody v rokoch 1947- 48. V svojich začiatkoch mali charakter viac partie ako osady. Bývali väčšinou na bratislavskej ulici "Jaskovy rád" - to je dlhá ulica za Hlavnou stanicou v Bratislave končiaca nad železničným tunelom. Podľa mena tejto ulice si odvodili svoje meno trampskej partie a a v roku 1965 aj meno  trampskej osady. V  trampskej parti boli kamaráti Cegi, Kvasi, Pegi a mnohí ďalší ktorých mená sa stratili z pamäti. Svoje obľúbené miesta a táboriská mali v Malých Karpatoch, najmä v lesoch Devínskej Kobyle ale aj na Záhorí, v borovom lese neďaleko Kamenného mlyna.