Trampská osada

ICARILLA

Trnava 1972

 

 
 
   
     
   
 
 
 
   "...Tam niekde v údolí kde raj je krás,
       žiari do tmy noci ohníka jas,
       parta trampov k nemu tíško sadá,
       tým tichom horám,
       vodám, hold vzdáva.
.."    

      /zo slovenskej trampskej piesne/

 
 

Trampská osada ICARILLA bola založená na jeseň v roku 1972 kamarátmi Pupakom, Šterclom, Pištom a Motýľom. Avšak svoju konečnú podobu nadobudla na spoločnej slezine s trampskou osadou KTO, ktorú tvorili kamaráti Pípec, Noso, Kleki, Julino a Jano. Osady sa zlúčili pod spoločným názvom trampská osada ICARILLA Trnava.

            V roku 1973 sa osadníci z  ICARILLY zúčastnili spolu s kamarátmi z trampskej osady BIELY TESÁK veľkého potlachu trampskej osady JARNÉ PRÚDY v Topolčanoch. V tomto roku sa tiež osadníci z  ICARILLY vydávajú na svoj Prvý veľký vander do Slovenského raja. Z osady odchádzajú kamaráti Motýľ a Štercl.

            V roku 1974 ešte stále mladá osada nadobúda nové skúsenosti a kamarátstvá. Z osady však odchádza Julino. V tomto roku bol do osady prijatý kamarát Drdo. V spolupráci s ďalšími osadami poriadajú pivnú slezinu na hrade Korlátko.

V roku 1975 sa vydávajú opäť na cesty, na svoj veľký vander do Vysokých Tatier, Veľkej Fatry a Slovenského Raja. Prvý svoj potlach poriadajú v dňoch 29. - 31. 8 1975 a ten sa im vydaril. Do osady opäť prichádzajú kamaráti Štercl a Julino. Kleki, Pípec a Štercl odchádzajú na zelený vander - vojenskú službu. Rozlúčkový oheň s nimi sa konal na Korlátku.

            V roku 1976 odchádza na zelený vander aj Julino a Noso. Ostatní osadníci ktorí sa ešte nemuseli preobliecť do uniformy odchádzajú na  veľký trampský vander do Českého Raja. V zimných mesiacoch poriadajú niekoľko lyžiarskych výjazdov na Bradlo.

            V roku 1977 sa zúčastňujú potlachu trampskej osady VEČERNÍČEK. Nechýbali ani na pochode zdatných a prechode cez Malé Karpaty. Osada získava klubovňu a tu na októbrovej slezine prijíma medzi seba nového člena kamaráta Šampóna. Neobišli ich ani odchody na zelený vander - odchádzajú kamaráti Pišta a Jano. Potešujúce je že vojenskú uniformu si vyzliekli a rady osady posilnili kamaráti Pípec, Štercl a Kleki.

            Začiatkom roku 1978 zo zeleného vandru prichádza Julino. Členovia osady vstupujú do Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a zúčastňujú sa rôznych brigád zameraných na ochranu prírody.  Poriadajú futbalové stretnutia s trampskou osadou PARDALI. Svoj druhý potlach poriadajú3.6.1978. Oženil sa aj kamarát Jano, ktorý v tom čase býval vo Zvolene. V septembri sa zúčastňujú Pochodu mieru.

            V roku 1979 navštevujú niekoľkokrát svadobnú sieň , kde v úlohách ženícha vystupujú kamaráti Pišta, Šampón, Štercl a Pupák. Siedmeho dňa mesiaca apríla organizujú prechod cez Záruby v Malých Karpatoch. Znovu sa zúčastňujú Pochodu mieru. V tomto roku osada berie do prenájmu chalupu na Hornej Súči, kde trávia celú letnú sezónu pri jej opravách. Výdatným pomocníkom sa tu stal aj kamarát Johan.

            V roku 1980 osada opäť poriada prechod cez Malé Karpaty. Spoločne s trampskými osadami ORANŽOVÝ EXPRES a OHNIVÁ ZEM organizujú Prvé trampské hody na Šikmých lúkách. V tomto roku sa v Starej Turej koná aj prvý ročník súťaže „Príroda a tramp“, kde vystúpila Podkova, v ktorej spieval a hral Julino. Svojimi prácami do súťaže prispel aj kamarát Pupák.

            Rok 1981 bol významný tým že osada poriadala druhé trampské hody. Podkova sa zúčastňuje a vyhrala Druhý ročník súťaže“ Príroda a tramp“ v Starej Turej. Osada ICARILLA sa zúčastňuje Futbalovej trampskej ligy, kde skončila vo výbere Slovenska ako druhá.

 
 
 
 
 
 

 

Rok 1982 bol bohatý v činnosti ich osady. Trampská osada ICARILLA navštívila súťaž „Zaprášenými cestami sem k nám“ v Banskej Bystrici, ktorú vyhrala trnavská Podkova a ako víťaz postúpila na Portu ako hosť. Ich cesty viedli aj na Svojšický slnovrat. Kamaráti Kleki a Drdo kupujú s kamarátmi z trnavských osád gazík ARO. Osada z príležitosti desiateho výročia založenia poriada svoj tretí potlach. Rekonštrukcia postihla aj osadnú klubovňa. Pri tejto príležitosti organizujú slávnostnú slezinu.

            V roku 1983 v  piatom dni druhého mesiaca na Červenom Kameni uskutočňujú akciu užšieho kruhu nazvanú „Chomút“, kde museli skladať účty ešte slobodní kamaráti. Osemnásteho marca stávajú sa spoluorganizátormi I. Trnavského trampského plesu. V auguste sa kamaráti Julino a Drdo plavia po Hrone. Oženil sa Kleki a trampská svadba sa konala na Šikmých lúkách. Prebehol aj I. ročník Trnavskej futbalovej trampskej ligy/ ďalej TFTL/ , kde ICARILLA vyšla ako víťaz a vyhodnotili to na Šikmých lúkách.

 

 
 
 
 
 

V roku 1984 ICARILLA organizuje tradičný prechod cez Malé Karpaty a zúčastňuje sa podujatí niektorých trampských osád, medzi iným aj súťaže „Salón trampskej tvorivosti“  na Čavoji.

 

 

 

Kamaráti z trampskej osady ICARILLA v roku 1984

 

 
 

Prichádza rok 1985 a osada sa rozhodla usporiadať svoj štvrtý potlach. Stalo sa tak 21.septembra. V zime sa osadníci zúčastňujú na lyžiarskych akciách a ako každoročne organizujú prechod Malými Karpatami.

 
 
 

 

V roku 1986 zatienil osadu čierny mrak. V mesiaci máji ICARILLU navždy tragický opustil kamarát Drdo. Na poslednej rozlúčke s ním sa zúčastnilo veľa kamarátov. Na Drdovú počesť a stálu spomienku osada postavila na Čiernom potoku pomník. Život v osade však pokračoval ďalej . V júni navštevujú Svojšický slnovrat a Letorosty a zapáčil sa im aj Hron a tak sa zúčastňujú ďalšieho splavu. Prebehla aj TFTL.

V roku 1987 poriadajú v mesiaci máji I. slezinu na počesť zosnulého kamaráta Drda. Prebehol aj ďalší ročník TFTL. 30. mája sú pozvaný na I. potlach trampskej osady STRATENÁ STOPA Trnava. Svojšický slnovrat sa im zapáčil a tak ho navštevujú i tento rok. Významným dňom trampskej osady ICARILLA sa však stáva 22. august keď poriadajú V. potlach z príležitosti 15. výročia založenia osady na Čiernom potoku.

 

 
 

 

V rokoch 1988 - 1991 sa zúčastňujú mnohých trampských akcii a v mesiaci máji každoročne konajú slezinu na počesť nebohého kamaráta  Drda.

            V roku 1992 oslavujú 20. výročie založenia osady ICARILLA. Bol to ich VI. potlach a konal sa na fleku trampskej osady TÁBOR ŠTVANÝCH z Trnavy pri Novej Bani - Bexapel.

V roku 1993 sa koná v Trnave I. ročník Trampskej kolkárskej ligy a osadníci z ICARILLI tu vybojovali prvé miesto. Poriadaním sleziny nezabúdajú ani na kamaráta Drda. Zúčastňujú sa mnohých trampských podujatí.

V roku 1997 v auguste poriadali svoj VII. potlach z príležitosti 25. výročia založenia osady ICARILLA na fleku T.O. TÁBOR ŠTVANÝCH  - Bexapel.

 

   

      vložené do KRONIKY TRAMPSKÝCH OSAD v roku 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

 

Pieseň v pozadí stránky s názvom

"Zopár prianí" hrajú a spievajú kamaráti z  trampskej kapely

KALUMET z Bratislavy

Text a hudba: Tomáš Gluvňa - Glufo

Nahráte 7. marca 1997 v Dome Kultúry Ružinov v Bratislave