Trampská osada

GAME FARM
Bratislava 1972

 

 
 
 
 
 

Bratislavská osada GAME FARM bola založená na jar v roku 1972. Osada bola pomenovaná podľa Americkej rezervácie vysokej zveri, to vysvetľuje aj hlava jeleňa v symbolike osady.

Zakladajúci členmi osady boli Šerif Jendo, Kaprál, Čika, Šuvo a Sobotka. Kroniku od založenia osady viedol kamarát Jendo.

Počas roku z osady odišli Šuvo a Sobotka. Do osady však prišli Pampúch , Vrabec a George.

Šerif Jendo po vojenčine začal štúdium na Vysokej škole v Moskve /kameraman/ a po jej skončení prestal chodiť na camp a osadu úplne.

Osadník George, spevák a skladateľ trampských piesní, ktorý okrem iných pesničiek zložil aj medzi trampmi obľúbenú a známu pieseň „Tulák Jim“ a bol odmenený mnohými cenami na potlachoch.

George hrával aj v kapele Dostavník, no po vojenčine prestal tiež spolu s Vrabcom chodievať na osadu.

 
 

 

 

 
Prvý malý zrub trampskej osady GAME FARM postavený v roku 1973 nad Košariskami v masíve Volhoviska. Postavili ho kamaráti Kaprál, Čika, Vrabec, Pampúch, Jendo a George...

 

Svoj prvý malý zrub začali stavať v lete v roku 1972 nad Košariskami v masíve Volhoviska, v Malých Karpatoch a jeho otvorenie bolo  na jar v roku 1973. Postavili ho kamaráti Kaprál, Čika, Vrabec, Pampúch, Jendo a George.

 

 

 

 
...a prvé, ešte chlapčenské potulky kamarátov malokarpatskými chodníkmi. Na fotografii zľava: Viťo, Kobra, Čika a Kimak...

 
 

 

 

 
...kamaráti z trampskej osady GAME FARM, na svojom Veľkom vandri v Slovenskom raji – prielom Hornádu v roku 1973. Zľava: Pampúch, Kaprál, George,  Joko z trampskej osady SONORA, Čika a Jendo na fotografii chýba Puco, ten to však fotil...

 
 

 

 

 
...a vymenil sa fotograf a na fotografii pribudol kamarát Puco a Jendo práve fotografuje...

 

 

Kamaráti z osady GAME FARM  v roku 1973 začali pomáhať prácou aj strážnymi službami v Slovenskom zväze ochrancov prírody. Osada nadviazala kamarátske styky s trampskými osadami VYSOKÁ, PERERO, a ONDATRY. Spriatelili sa natoľko, že spolu chodievali na veľké vandre.


 

 

 
...v roku 1974 na veľkom vandri a návšteve trampskej osady ANITA, vtedy Nováky na ich chajde pod Rokošom. Zľava: Pampúch z trampskej osady GAME FARM, Pecúch z trampskej osady
LENORAJ, Čika a dole Kaprál z trampskej osady GAME FARM, celkom vpravo kamarát ? z trampskej osady ANITA...

 
 
 
 

 
V
roku 1977, Keď sa kamaráti vrátili z vojenčiny,  v osade zostali iba kamaráti Kaprál, Čika a Pampúch a pridal sa k ním Puco, ktorý s nimi už aj tak dlho chodieval.


 

 

 
...na návšteve blízkej susediacej osady z Petržalky - trampskej osady ÚSVIT v roku 1978. Zľava: Puco z trampskej osady GAME FARM, Turčin z trampskej osady VYSOKÁ, Kaprál z trampskej osady GAME FARM, Aňuš, Šalát a dvaja ďalší kamaráti z trampskej osady  ÚSVIT, Čika z trampskej osady GAME FARM a Vlado z trampskej osady VYSOKÁ...

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
...z Potlachu pri príležitosti 7. výročia založenia osady GAME FARM v roku 1979...

 
 

 

 

 
...a takto na potlachu súťažili kamarátky...

 
 

 

 

 
...a takto súťažili kamaráti...

 

 
Asi v roku 1982 kamarát Kaprál začal chodiť  s kamarátmi s trampskej osady VYSOKÁ na ich camp pod karpatským vrchom Vysoká, spolu s Láďom, Turčinom, Miškom a Julom. Neskôr sa k ním pridali i Pampúch s Pucom.

 
 

 
Kamarát Čika zostal verný ich starému fleku na Košariskách a chodieval na ich starý zrub. Tento zrub stál až do roku 1989. Vtedy Čika s kamarátom Napoleonom z trampskej osady VERNOSŤ postavili vedľa starého zrubu nový, väčší a potom starý zbúrali. Pomáhali im v tom aj viacerí kamaráti, najviac kamarát
Chadelák, Napoleonov syn Maťo, Čikov syn Roman a sporadický aj Dynamit z trampskej osady TÚLAVÝ OROL  a  neskoršie občas  aj za pomoci kamarátov z Nemeckej doliny.


 

 

 
...ú
dolie Tornáda nad Košariskami, kde má postavený svoj zrub trampská osada GAME FARM...

 

 

V roku 1982 osada GAME FARM spolu s osadami VYSOKÁ a ONDATRY vo Vysokoškolskom internáte na Nešporovej ulici v Bratislave organizovala pravidelné trampské večery „PAGODA“ . Ich náplňou bol predovšetkým trampská hudba, poézia, próza, premietanie filmov a diapozitívov, ale tiež výstavky trampských prác z dreva, tiež fotografii a pod.

Osada sa zúčastňovala aj pravidelne a aktívne na Salóne trampskej tvorivosti v Čavoji , ktoré boli na campe trampskej osady ANITA. Vystavovali tu svoje drevorezby a kamarát Pampúch premietol svoje 8mm filmy, za ktoré získal ocenenie trampskej osady ANITA. Zúčastňovali sa aj na Letných trampských hrách „LTH“ v Čičmanoch.

Svoj prvý slávnostný táborový oheň zapálili 15. 3.1975 pri príležitosti 3.výročia založenia osady.

Ďalší vzplanul v dňoch 15. a 16.augusta 1992 na Campe trampskej osady VYSOKÁ pod Vysokou v Malých Karpatoch. Pri ich Výročnom ohni sa stretli kamaráti z trampských osád ČIERNY VAMPÍR, ZLATÝ PRAMEŇ, STS, NIPIGON, URAGÁN, BOJOVÍ VLCI, MANITOBA, PERERO a ďalších osád s ktorými GAME FARM udržiava kamarátske a takmer rodinné vzťahy.

 

 

 

 
...novy
zrub trampskej osady GAME FARM postavený v roku 1989...

 

 

V roku 1997 sa Pampúch a Kaprál vrátili na svoju starú osadu k Čikovi a spoločne chodievajú na svoj pôvodný camp.


 

 

 
...osadníci
Kaprál, Pampúch, Čika
z trampskej osady GAME FARM  a Napoleon z trampskej osady VERNOSŤ v roku 1997...

 

 

 

V roku 1998 kamarátov navždy opustil a odišiel do večných lovíšť kamarát Napoleon. Jeho odchod bolel o to viac že bol motorom stavby novej chaty a kamaráti si ani nevedeli bez neho ani predstaviť budúcnosť spoločného života na tomto campe.

Pri tomto smútku dobrou útechou je to, že v jeho stopách kráča syn Maťo, ktorý chodí pravidelne na camp a čím ďalej, tým viac sa v trampských veciach na svojho otca podobá.

V roku 1999 trampská osada GAME FARM udržiava kamarátske vzťahy okrem osád z okolia aj s trampskou osadou TIGER zo Znojma, RÝCHLY BLESK z Lanžhotu a s kamarátmi z Prostějova z trampskej osady NOWA COS.

V roku 1999 pravidelne navštevujú camp osady GAME FARM kamaráti Čika, Maťo, Kaprál, Pampúch, Anita, Dynamit a Šuflík .


 

 

 
...n
a trampskej osade GAME FARM -  v mesiaci máji roku 2000..

 
 

 

 

 
...a takto spoločne oslavovali svojich 204 rokov
osadníci
Kaprál, Pampúch, Čika a Puco... 51 jednotlivec...

 
 

 

 

 
...s
voj posledný /určite že nie v konečnom poradí/ Slávnostný táborový oheň zapálili 7. 7. 2002, pri príležitosti 30.výročia založenia osady...

 


V roku 2002 navštevujú camp osady GAME FARM
kamaráti Čika, Kaprál, Pampúch, Anita, Dynamit, Šuflík a kamaráti z trampskej osady VERNOSŤ - Blonďo a Maťo.


 

 

Trampské ocenenie kanadských trampov - Legenda trampingu Johna Hawkinsa - putuje v roku 2010 z Kanady do trampskej osady GAME FARM, kde sa stavajú jeho nositeľmi kamarát Čika a Helenka.


 

 

 

Čika a Helenka

Foto Pekelník

 
 

Dňa 28.2.2011 opäť zavládol smútok na trampskej osade  GAME FARM. Na posledný vander z ktorého niet návratu sa vybral  šerif trampskej osady GAME FARM kamarát  Kaprál - Milan Slávik. Trampské rady navždy opustil v svojich nedožitých 55 rokoch.

 

 
 

 
 Kaprál - Milan Slávik

*4.5.1956 - †28.2.2011

 

Kamarátom, ktorí ho poznali zostalo smutno.  Jeho miesto pri krbe na zrube trampskej osady GAME FARM zostane už navždy prázdne.  Z mysle kamarátov  však ťažko zíde. Nie, na dobrých kamarátov nezabúdame po celý náš ďalší život. Na pekné spoločné chvíle v malokarpatskom zrube a tiež pri malom ohníku pod Vysokou, na veľa táborových ohňov a potlachov, kde kamarát Kaprál skoro vždy, spolu so svojimi osadníkmi prispel do večernej pohody peknou pesničkou.

Kamarát Kaprál bol dlhší čas aj chatárom na podnikovej chate Cvernička na Košariskách a tu pripravoval pre trampov veľa zaujímavých trampských večerov a osláv. Nezabudneme i na jeho perfektnú hru na banjo a dlhoročné hudobné účinkovanie v trampskej country kapele Fernet.

Kaprál nezabúdame a dúfame že raz sa na tej dlhej ceste, na nebeskom vandri určite ešte stretneme a spolu si zaspievame naše najobľúbenejšie trampské piesne...

 

 

Na večnú trampskú spomienku kamaráta Kaprála rozhodli sa osadníci Čika, Pampúch a Puco jeho šerifskú hviezdu pripnúť na osadnú vlajku a nevoliť tak ďalšieho šerifa svojej osady.

V roku 2012 v čase 40. výročia trampskej osady GAME FARM pravidelne navštevujú camp osady osadníci Čika a Pampúch a tiež aj Puco - ktorý má svoju chatu v Slnečnom údolí.

Častými a pravidelnými návštevníkmi campu sú aj kamaráti Maťko z trampskej osady VERNOSŤ, Anita z trampskej osady ESTACADO, Sergej z trampskej osady SOKOLI, Mono z trampskej osady ZLATÁ LÍŠKA, Kecal z trampskej osady MALÍ BOBRI a  Jašter. Sporadický aj Blonďo a tiež občas aj Šuflík z neďalekej rekreačnej chaty na Košariskách.

 
 
 
 

 

 
 

 
V roku 2012 trampská osada GAME FARM si spomenie na štyridsiate výročie svojho trvania. Tak ako to býva zvykom pri naozajstných guľatých výročiach každej osady, tak aj osadníci z GAME FARM sa intenzívne pripravujú toto ich významné výročie osady osláviť. V prípravách im pomáha viacero kamarátov i z iných trampských osád a ten deň zapálenia Slávnostného osadného ohňa bude opäť zas veľkým sviatkom ich osady.

 
 
 

 

 

 
...
totem býva odvekým symbolom väčšiny trampských osád a tak aj kamaráti z trampskej osady GAME FARM sa rozhodli pre seba a svojich kamarátov túto tradíciu obnoviť a pripraviť nový dôstojný totem k štyridsiatemu výročiu trvania svojej osady...

Foto: Pekelník

 
 

 

 

 
...na zhotovení nového veľkého osadného totemu sa zúčastňuje aj viacero kamarátov z iných trampských osád. Pri maľovaní totemu sme 9.septembra 2012 zastihli kamaráta Maca z trampskej osady ONDATRY spolu s kamarátom Čikom z domácej trampskej osady GAME FARM.

Foto: Pekelník

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Pieseň v pozadí stránky

„Tulák Jim“

zložil kamarát George z trampskej osady GAME FARM.

 Spieva a na gitaru hra kamarát Čika z trampskej osady GAME FARM.

Amatérska nahrávka kamaráta Pekelníka z potlachu trampskej osady GAME FARM 6.7.2002 na Žabaku v Malých Karpatoch.

Fotografie poskytli kamaráti Čika, Puco, Pekelník.

Grafika Trampský archív - TRAMP NET

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD