Trampská osada

DALTON

Martin 1972

 

 
 
 
 
 

DALTON je názov martinskej trampskej  osady založenej  v roku 1972 v Kantore.

Vplyvy a zdroje z ktorých kamaráti čerpali pri zakladaní svojej trampskej osady boli skauting, tramping, turistika, lyžovanie, poznávanie a ochrana prírody.

Podľa dobrých starých  skautských zvykov, ktoré osada  prebrala zo skautskej organizácie,  pri vstupe do ich trampskej osady noví členovia  skladali nováčikovskú skúšku. A tak po jej zložení doposiaľ do osady  vstúpilo 24 členov:

Kaktus, Šakal, Hrianka, Hasák, Igor, Abbé, Blcha, José, Klinec, Kostra, Šano, Teoretik, Buri, Friňo, Miško, Caruzo, Tibor, Pýtrs, Cepo, Mižu, Dáša, Zajo, Maťo, Ďuďo.

 

 
 

 
Členovia osady Dalton pred ich prvým zrubom Notoričkou...

 

 

 

V súčasnosti je aktívnych 13 členov

Menovite: Cepo, Ďuďo, Friňo, Hrana, Kaktus, Klinec, Maťo, Miško, Mižu, Pýtrs, Šakal, Šaňo a Zajo

a 12 rodinných príslušníkov:

Bejka, Evka, Marienka, Janka Klincovka, Kubo, Lenka, Nona, Ondrík, Ruža, Sršník, Veronka, Zuzka.

Manželkám osadníkov a osadníkom, ktorým sa nedarí aktívne žiť s osadou, bolo priznané Čestné členstvo.

 

 
 
 

 

 

Caruzo, Evka, Kostra,  Monka

už nie sú medzi nimi a putujú  svoj nebeský vander.

 
 
 

 

Kamarát Kostra, zakladajúcí člen osady...

 

 
 
 
 

 

...kamarátky Evka a Monka ...

 

 
 
 

 

 

...a kamarát Caruzo, ktorí už putujú svoj nebeský vander.

 

 
 
 

 

 

Z trampskej osady DALTON pochádzajú aj dvaja Slovenskí trampskí pesničkári kamaráti Milan Srok - Blcha a Ing. Juraj Dovičín - Klinec.

Kamarát Blcha je členom známej martinskej country skupiny Inoväť a hráva na peťstrunovom bendže, ale ovláda aj gitaru a iné nástroje a je všestranným hudobníkom. V rodine to vraj majú hudobne veselé, lebo v kapele spieva aj jeho žena Miky.

Ako autora trampských piesní ho poznáme odvtedy, čo vyšiel spevník TRAMPSKÉ PESNIČKY OSADY DALTON. Blcha je aj výborný grafik. Grafická úprava spomínaného spevníka je tiež jeho dielo. Navyše je aj staviteľom kvalitných hudobných nástrojov. Bendžá, ktoré zhotovil s kamarátom Julkom z tej istej kapely, sú z najkvalitnejších zahraničných materiálov a zvuk jedného z nich mohli posúdiť účastníci country bálu na 2. ročníku TOP COUNTRY v Topoľčanoch. Aj odborníci sa vyslovili, že nástroj má na naše pomery výborný zvuk. Pravda, je za tým päť rokov sústredenej práce. Z Blchových piesní sú najznámejšie JESENNÁ,  PÁR SLOV a SKÚSTE ŽIŤ. Jeho piesne  vyšli aj v spevníku SEVERKY.

 

 
 

 
...Blchová pieseň SKÚSTE ŽIŤ, ktorá vyšla aj v spevníku Severky...

 

 


Klinec o sebe hovorí a takto sa vyznáva v úvode SPEVNÍKA martinskej
T.O. DALTON. "Za trampa sa považujem od roku 1969, ale prvú pesničku som napísal až o 1O rokov neskôr. Nemôžem písať o niečom, čo som neprežil..."

Slovenské trampské kapely sa s ním mohli stretnúť aj v úlohe porotcu na INTERPORTE v Nitre, kde mu prischla aj "česť" vyhlasovania výsledkov súťaže.

Klincovým pričinením vyšiel aj osadný  spevník martinskej T.O. DALTON.

O Klincovi jeho kamaráti hovoria že je  tramp veľmi neposedný:.. jeden mesiac je v Španielsku, v zapätí uháňa do Švajčiarska, alebo niekde inde - stále dokola

Kamarát Klinec je aj zdatným výtvarníkom. Starší si ho pamätajú ako zanieteného spoluorganizátora SALOONU TRAMPSKEJ TVORIVOSTI na T.O. ANITA. Klincová pomoc tu bola veľká, kde okrem organizovania aj vystavoval svoje obrazy  a hral svoje piesne.

Svoje poviedky a články písal nielen  do Severky, ale aj do iných trampských časopisov ako SEM-TAM, SALOON trampskej tvorivosti, TULÁK a ďalších. Známa je aj jeho brožúrka o histórii trampingu, ktorá nesie názov TÚLAVÁ KRV. Kedysi vychádzala na pokračovanie i v SEVERKE. Jeho články sa v tomto občasniku zjavujú doteraz. Z Klincových piesní je medzi dnešnými trampmi asi najznámejšia POTLACH, hymna TO ANITA.

 

 
 


...notový záznam Klincovej piesne  POTLACH, hymna TO ANITA, ktorá vyšla v spevníku SEVERKY...

 

 
 

A niekoľko novších fotografii zo života trampskej osady DALTON...

 

 
 


...na osadnom fleku "Evkin camp "...
Zľava kamaráti: Šakal-scheriff, Ďuďo, Janka Klincovka, Pýtrs, Zajo, Friňo, Maťo, Cepo - fotí Hrana.

 

 
 
 
 

 
...
tu je predposledný zrub osady DALTON " Kostrovka" (na pamiatku zosnulého kamaráta Kostru)...

 

 
 
 
 


..."na Kostrovke" v roku 2003 zľava kamaráti: Cepo, Šakal, Friňo, Maťo, Klincovka, Zajo, Pýtrs, Hrana - učupený dole a fotí Ďuďo...

 

 
 
 
 

 
...najnovšia chata na Maršalove...

 

 
 
 
 

 

...pohľad na Maršalovo z Katovej skaly...

 

 
 
 
 

 
...chata trampskej osady Dalton...

 

 

 

A ešte v stručnosti...

Za najvydarenejšie akcie osady DALTON z minulosti  možno považovať  Hradné hry, 24 hodín pri vode, Poldolfova svatba, 10. výročný potlach, Výprava na Mount Blanc, Splavy Lužnice a Vltavy, Tradičné spomienkové pochody a ohne, získanie osadného fleku, organizácia 18 letných táborov, stavba Kostrovky a Veľkej chaty, ale aj  brigády na pomoc prírode, ako sadenie stromčekov, zber šrotu a nećistôt po dolinách, úprava ohníšť, studničiek, označovanie rezervácie, stráženie hniezd, likvidácia nevhodných porastov na Vyšehrade .
 

SPRIATELENÉ TRAMPSKĚ OSADY S OSADOU DALTON:

NEW GATE, OROL, PONY RYDERS, ANITA, ZLATÁ RUŽE, BIELY POTOK, DAWSON, MAY FLOWER, INOVAŤ, STS,  ZMOKNUTÉ TEE PEE, BIELI SUPI.

...a kamaráti trampi :

Doktor, Sova a Frigo, Lucáno, Ocha a Dingo, Lenka a Kobylka, Víchrica a Gogo, Dufo.

Trampská osada DALTON praje všetkým kamarátkam a kamarátom  Suchý chodník na vandroch a Tramping pre všetkých.

 

 
 
 
 

  

Grafika Trampský archív - TRAMP NET

Text: Maťo z T.O.Dalton,  Pekelník, Modok, Trampský archív - TRAMP NET

Fotografie: Maťo, Ďuďo, Hrana

Hudba: "kecmix" Lojzko Kecal T.O. MALÍ BOBRI

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAMPNET © Pekelník