HUDOBNÁ A ESTRÁDNA SKUPINA

 CARAWEL 

COUNTRY AND WESTERN MUZIC

 Hlohovec 1965

Trampská osada

 CARAWEL 

 Trnava 1972

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pôvodne mládežnícka  hudobno - estrádna skupina, s hudobníkmi z Hlohovca  a Trnavy. Ich hudobné začiatky a prvé vystúpenia začínali v Hlohovci, dnes sú už históriou vzdialené skoro 50 rokov a spadajú kdesi do roku 1965, ale ako skupina si  udávali aj dátum svojho vzniku rok 1966.

Prvé pomenovania si skupina teda dala v roku 1965 a znelo od samého začiatku CARAWEL, neskoršie ich kamaráti nazývali domácky aj  KARAWELI skupinu si určitý kratší čas označovali aj menom CARAWELL. Avšak oficiálne vedúci skupiny  Gusto Bleščák  uvádzal po celý čas trvania skupiny pomenovanie CARAWELU ako "Hudobno estrádna skupina CARAWEL COUNTRY AND  WESTERN MUZIC". Tento názov  používali tiež však aj skrátene, ako "CARAWEL WESTERN".

Je zaujímavé povedať i to že skupina pri hľadaní svojho romantického pomenovania voňajúceho diaľkami si vlastne dala názov podľa dvoj - či troj sťažňových morských plachetníc, v  dejinách moreplavieb známych v stredomorí, najmä v Janove a Benátkach už od poloviny 13. storočia a neskoršie,  hlavne v 15. storočí  pri plavbách okolo Afriky a do Ameriky. Najznámejšia z týchto lodí bola zrejme Niňa, no patrili k ním aj caravela Santa Maria a aj Pinta z výpravy Kryštofa Kolumba, ktoré nemali dĺžku viac ako 20 metrov a posádku tvorilo 20 - 30 námorníkov.

 

 

 

Kolumbus  so svojími Caravelami Santa Maria, Niňa a Pinta pristáva pri brehoch San Salvádora.

 

 

Názov typu lode Caravela bol odvodený od gréckeho slova "karabos" a význam slova znamenal označenie stredne veľkej lode. Z tohoto obdobia sa zachovali  názvy pomenovania typu lode ako Caravel, Caravela ale aj Caravelle, ale známe je aj pomenovanie z Kuby s názvom Carabela.

A tak vysnívaná romantika voňajúca diaľkami u hudobníkov z Hlohovca a Trnavy  v ich mladosti zvíťazila a hudobná skupina si do rodného listu od svojich zakladateľov zapísala názov CARAWEL.

Pri vzniku skupiny prvotné hudobné zameranie skupiny bolo žánrové velmi rôznorodé, ako u väčšiny podobných začínajúcich skupín /hrali vraj všetko čo prišlo na um, čo len trochu voňalo romantikou a čo zahrať vedeli/ a aj ich interpretované skladby boli žánrovo rôznorodé, niekedy snáď až prepadajúce vidieckemu hudobnému vkusu. Čo sa týka ich hudobných vystúpení najprv sa udomácnili na hudobných pódiách a vystupovali ako Hlohovecká mestská  hudobno - estrádna skupina pôsobiaca pri Mestskom dome osvety v Hlohovci. Aj začiatočné zloženie skupiny v v čase vzniku skupiny bolo velmi premenlivé a hudobníci sa v nej často menili.

V akomsi virtuálnom krstnom liste zakladateľov skupiny sa zachovali a boli známe mená hudobníkov Gusto "Plukovník" Bleščák, Mikuláš "Miki" Mihálek, Štefan "Piťo" Orosz, Jaroslav Patay, Marian  Piovarči...

Kapelu po roku 1970 obohatili  čoskoro aj  Edo Kočíšek, Edo "Dubák" Urbanovič - z trnavskej trampskej osady BIELI SUPI. V kapele sa v tom čase aj postupne striedali speváčky   Eva Holková, Viera Holková, Helena Lacková, Mária Urbaničová...

Zo skoršieho obdobia skupiny je však známe, že viacerí z členov skupiny sa zaujímali  aj aktívne o tramping a mali vzťah k trampskému hnutiu, hlavne aj  k trampským piesňam. Možno i z tohoto dôvodu sa  ich hudobný štýl stával čoraz vyhranenejší a do hudobného repertoáru súboru pribúdali trampské piesne a aj country piesne dovtedy spievané trampskými osadnými zbormi, na trampských osadách a väčšinou len pri trampských ohňoch. CARAWELL stále viac však priťahoval aj americký hudobný štýl, pôvodné tulácke a cowboyské piesne, teda hudba označovaná ako americká country. Tieto piesne spievali väčšinou v slovenskom preklade a slovenský text im písal vedúci skupiny Gusto "Plukovník" Bleščák

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nás však viac zaujíma história  hudobnej skupiny CARAWEL z ich trampského pôsobenia. Žial však história z ich trampského pôsobenia  nebola doteraz dostatočne spracovaná, teda iba okrem niekoľkých krátkych zápiskov v Pekelníkovej  Kronike trampských osád a na internetových stránkach TRAMP NETu a tiež jedna, či dve vety občas o skupine uverejnili  v minulosti aj trnavské noviny.

 

 
 
 

 

 

Oprašte kytary kamarádi...

Pečlivě jej zbavte prachu a pavučín, zvolna napínejte struny

a palcem pravé ruky jemně dolaďujte na lahodný tón.

Luby lehce přeleštěte odvarem vzácných bobulí

a voskem lesních včel.

Desku pak a krk, deštěm a ohněm rozpraskané,

jen lehce prsty pohlaďte a tiše přitom všem říkejte:

"Vstávej kytára, vítame tě z dlouhého spánku.

Pohleď smrkové větve svítí hráškovými špičkami

a z lesů na obzoru se kouří."

 

   

 

Je len samozrejme že nás trampov zaujíma viac  pôsobenie hudobnej skupiny v ich vlastnom trampskom prostredí.   V trampských zápisoch sa zachovalo to, že skupina CARAWEL sa na trampskom hudobnom nebi  objavila už na prvom ročníku "Celoštátneho Festivalu Country & Western Music a Trampských zborov" Českej táborníckej únie  v roku 1966 v Ústí nad Labem a následne tiež na viacerých ročníkoch PORTY - ako tento festival bol nazvaný, aj v ďalších rokoch.

Všeobecne je známe a v pamätiach starších kamarátov  zostalo to, že skupina CARAVEL získala  rôzne ocenenia PORTY celkovo tri krát.

Je tiež však známe že víťaznú PORTU ako prvú  cenu v súťažiach na PORTE ešte doposiaľ zo Slovenska nikto nezískal.

Je síce pravda, že v prvom ročníku tohoto festivalu bola skupina za svoje vystúpenie odmenená keramickou soškou, ktorú v  neskorších ročníkoch nazvali oficiálne cenou PORTY. Tu však treba pripomenúť to, že festival PORTA v časoch svojho vzniku nebol súťažný, neboli ani žiadne súťažné poroty a to všetko vznikalo a pribúdalo len postupne a v ďalších neskorších ročníkoch tohoto festivalu.

Takže takýmito soškami - keramickými odliatkami, od vtedy  mladého sochára M. Rabocha  bolo ako suvenírom odmenených celkove na tejto prvej PORTE až desať "najúspešnejších" vybraných hudobných skupín, avšak vtedy toto ocenenie bolo iba vhodným spomienkovým suvenírom štábu PORTY.

Veľkým úspechom CARAWELU bolo už len to, že na prvom festivale PORTY sa zúčastnili ako prvá a jediná hudobná skupina zo Slovenska a tým vlastne dostala PORTA svojú pečať  Česko - Slovenského, teda Celoštátneho  hudobného festivalu a podľa spomienok  CARAWELI reprezentovali v trampskej a country muzike Slovensko naozaj vynikajúco.

 

 
 

 

V roku 1969  sa CARAWEL opäť zúčastňuje PORTY - to bol už tretí ročník tohoto festivalu. Viaceré veci v organizačnej časti festivalu sa zmenili, okrem iného pribudla aj autorská súťaž piesní, na festival pribudli nečakane na trampský údiv aj "folkáči", pribudla aj hodnotiaca porota  a začalo sa spievať súťažne.  Skupiny boli rozdelené do štyroch záujmových skupín - Folk, Trampská pieseň, Tradičné country a Moderná country. CARAWEL bol organizátormi zaradený do súťažnej skupiny "Modernej country" a v tejto kategórii sa umiestnil v roku 1969 na vynikajúcom druhom mieste.

 V roku 1970 dostáva svoj názov aj hodnotiaca skupina porotcov nazvaná "POROTA PORTY" ktorá hodnotí úroveň vystúpení skupín a rozdeľuje aj novo vzniknuté "Zvláštne ceny" a "Čestné uznania" pre účinkujúce hudobné skupiny.

Takýchto Čestných uznaní "POROTY PORTY" bolo v roku 1970 udelených celkovo šesť a jedno z nich sa ušlo aj skupine CARAWEL z Trnavy.

Po PORTE 1970 sa už hudobná aktivita kapely akosi zmenšovala a  vlastne aj PORTA sa  v roku 1972 presťahovala z Ústí nad Labem do Sokolova. Postupne sa stalo že CARAWEL stratil rokmi vybudované kamarátske kontakty so štábom PORTY a v ďalších rokoch ich účasť v pôvodnom zložení  členov skupiny na PORTE a ani iných podobných podujatiach v Čechách nepoznáme. Známe je len to, že jej členovia zostali trampskej a country muzike verní, ale už v iných hudobných i novo vzniknutých hudobných skupinách.

,
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Plagátik pozývajúci na VEČER TRAMPSKEJ PIESNE  14.novembra 1969 uskutočnený  v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave - v Mestskej časti Rača.

 

 
 
 
 
 
 

 

Na Slovensku  sa skupina CARAWEL výraznejšie objavila   a jej najznámejším vystúpením zostalo účinkovanie zo dňa 14.novembra 1969 na "Večere trampskej piesne" v Bratislave - Rači, ktorého usporiadateľom bola SLOVENSKÁ ÚNIA TÁBORNÍKOV.

 

 

Tu v Rači sa sa pri ich prvom vystúpení prejavila ich spolupatričnosť k trampom a tiež k PORTE,  keď na pódiu ako prvú pieseň s ktorou sa predstavili, zahrali pieseň Mikyho Ryvolu s trampskej osady ZLATÝ KLÍČ  a ich trampskej kapely HOBOES s názvom "Bedna vod whisky" s ktorou vystupovali Ryvolovci na  PORTE v roku1968.

Skupina CARAWEL v Rači zahrala i ďalšie piesne s názvom "Hobou Bill", "Mladý cowboy" a  "Muž z väzenia", ktoré zaspievali však už  textami v slovenskom preklade od vedúceho ich skupiny Gustava Bleščáka. Poslednou piesňou ktorú tu zahrali   mala názov "ZATRACENEJ SVET " autorský od Charles L.Seitza, Elmer Radera, a Joe Louisa avšak s českým textom Jána Vyčítala. Všetkých týchto päť  nahrávok CARAWELU z tohoto večera sa zachovalo a nachádzajú sa vo vysokej kvalite v našom hudobnom archíve TRAMP NETu.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vystúpenie trampskej skupiny Carawel Western z Hlohovca  14.novembra 1969 na Trampskom večeri venovanom predovšetkým trampskej piesni, v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave v Mestskej časti Rača. V pozadí vlajka Slovenskej únie táborníkov, ktorá bola usporiadateľom tohoto večera.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svoj veľký "račanský" hudobný úspech z roku 1969 si skupina CARAWEL zopakovala opäť o pár mesiacov neskoršie, na tom istom mieste, dňa 4.decembra 1970 na pomaly už tradičnom  "Trampskom večere trampskej a country & westernovej piesne" v domu kultúry v Rači. Usporiadateľom bola opäť SLOVENSKÁ ÚNIA TÁBORNÍKOV. Z tohoto vystúpenia sa v trampskom archíve nachádzajú nahrávky troch skladieb a to piesne s názvom  "Som zas volný ako vták"  "Chladné srdce" a pieseň "Modrooké dievča.

Spomenúť možno treba aj vystúpenie, opäť na "Trampskom večere trampskej a country & westernovej piesne" v domu kultúry v Rači 4.12.1971. V týchto rušných politických dobách a  násilne prebiehajúcej "politicko - bilakovskej"  normalizácii, usporiadateľom tejto akcie po integrovaní, či vlastne údajne "nenásilnom zrušení" SLOVENSKEJ ÚNIE TÁBORNÍKOV sa stal novo vzniknutý Socialistický zväz mládeže a jeho Telovýchovno - branné oddelenie. Tu už bolo vidieť  a hlavne cítiť to, že hudobný večer stráca svoj pôvodný lesk a pocit bol ten že nebude mať svoje ďalšie pokračovanie čo sa aj potvrdilo. Z tohoto vystúpenia sa v trampskom archíve nachádzajú nahrávky troch skladieb CARAWELU a to piesne s názvom  "Je to iný svet" tiež pieseň "Cez pláne" a jedna inštrumentálna skladba bez názvu.

 

 
 
 
 
 

 

 

Vystúpenie trampskej skupiny Carawel Western z Hlohovca 4.decembra 1971 na Trampskom večeri na "Trampskom večere trampskej a country & westernovej piesne" v domu kultúry v Rači, ktorého organizátorom  bol novo vzniknutý Socialistický zväz mládeže a jeho Telovýchovno -  branné oddelenie.

 

 
 
 
 

 

 

PF 1972 CARAWELU vybrané z Pekelníkoho cancáka. Tu si môžete prečítať všetky dôležité údaje o skupine CARAWEL a tiež mená členov skupiny.

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 CARAWEL 

ako trampská osada z Trnavy založená v roku 1972

Bolo to koncom roku 1971 keď poštársky dostavník priniesol list z Trnavy od Gusta Bleščáka, ktorého sme trampským menom volali "Plukovník". List obsahoval Novoročný pozdrav PF 1972 a krátku správu o tom, že časť hudobníkov z CARAWELU je rozhodnutá založiť si vlastnú trampskú osadu. Tiež že nechcú vymýšľať dajaké nové pomenovanie svojej osady  a po vzájomnej dohode, tiež aj preto že v CARAWELI bol aj kamarát Edo Urbanovič s trampským menom Dubák a ten bol členom inej trampskej osady s názvom BIELI SUPI z Trnavy s ostatnými členmi kapely osadu pomenujú tak, ako ich hudobnú skupinu ako trampskú osadu CARAWEL.  Oznam o založení trampskej osady CARAWEL čoskoro sme si prečítali aj v pravidelných štvrtkových prílohách denníka ĽUD, kde nám o tom píše Miki z CARAWELU a tiež v reportáži kamaráta Starého Vlka z bratislavskej osady BOJOVÍ VLCI z potlachu T.O. BIELI SUPI.

Tu sme sa tiež dozvedeli navyše o vysokej aktivite skupiny aj z mimo trampského prostredia, v mestách Trnava a Hlohovec a aj o ich koncertných vystúpeniach pre detský dorast, ale hlavne samozrejme i to že v s vojom repertoári  pri svojich vystúpeniach okrem „western“ piesní, mali aj piesne trampské.

Na svojom koncertnom vystúpení v Seredi medzi sebou privítali aj vzácneho hosťa z Prahy, ktorý im tiež prispel do ich programového vystúpenia, známeho herca a komika Jardu Štercla z najstaršej trampskej osady ZTRACENKA z Prahy založenej v roku 1918 na Vltave.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Potlach trampskej osady BIELI SUPI v Malých Karpatoch nad Sološnicou v roku 1972...

 

 
 
 

 
 

V spomienkach trnavských trampov zostali i mnohé trampské stretnutia a účinkovania kapely CARAWEL WESTERN priamo v trampskom prostredí, teda už i pred tým ako sa hudobná skupina CARAWEL stala trampskou osadou, tak ako si na to spomína aj kamarát Sonny z trampskej osady TÁBOR ŠTVANÝCH:

"Kamaráti z CARAWEL WESTERNU už začiatkom rokov 70 . tých boli dosť často pozývaný a prichádzali na ich "osadnú chalupu"  Dolný Bexapel nad Novou Baňou, najmä na ich trampské stretnutia, ktoré tu robili dva krát ročne (JARNÚ HROMADU a VÝROČIE OSADY), kde bolo vždy okolo 250 - 300 pozvaných kamarátov a kamarátiek.

 

CARAWEL prichádzala na tieto stretnutia ako kapela a hrala, ako sa to hovorí vždy až do "bieleho rána". Plukovník zložil aj osade TÁBOR ŠTVANÝCH osadnú hymnu ktorá je v osadnej kronike napísaná jeho rukou a naviac ako dar osade im nahrali na magnetofónový pás "súbor" svojich piesní s pekným "predslovom". Zostáva však stále myšlienka a zámer vydať pre kamarátov trampov a priaznivcov skupiny tieto piesne na CD a možno sa pri dnešnej "technike" kamarátovi Sonymu a osadníkom z TÁBORA ŠTVANÝCH ho podarí splniť aby sme mali možnosť v hudbe a piesňach skupiny sa vrátiť do čias plnej slávy kapely."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posledné verejné vystúpenie skupiny, myslím tým v Bratislave bolo v roku 1972, presnejšie 14.apríla 1972, vystupujú na festivale Luna - slovenskej prehliadke piesní k táborovým ohňom v Závodnom klube CHZJD v Bratislave, ktorý mal byť pokračovateľom trampských a country večerov v Rači a  v tento rok bol aj súťažným predkolom Sokolovskej PORTY 1972. Tu však už bolo silno cítiť rôzne politické usmernenia od nadriadenej zložky usporiadateľa, najmä v nabádaní a snahe o ideologický odklon v slovách piesní od štýlu country a  hlavne redukciu týchto piesní pri vystúpeniach skupín. Najviac sa to prejavilo v autorskej súťaži LUNY. A tak sa žiaľ stalo to, že tento večer bol jedným z posledných večerov trampskej a country piesne na Slovensku v tomto danom a aj neskoršie dlhšom časovom období.

   

 

 

 
 
 
 

 

 

I keď skupina zaznamenala i na tomto podujatí veľký úspech o skupine, ale i trampskej osade CARAWEL bolo počuť čoraz menej.

Časom sme dali posledné Ahoj a navždy sa rozlúčili s vedúcim skupiny Gustom Bleščákom - Plukovníkom, tiež zo zakladajúcimi členmi skupiny  Mariánom Piovarčim  a Mikim Mihálkom,  ktorí sa už  pobrali na večný vander, na ten vander z ktorého už niet návratu.

U ostatných členov skupiny a ich ďalšom hudobnom pôsobení zostalo zachované a známe iba to, že ako hudobníci zostali trampskej a country muzike verní, ale žiaľ už v iných hudobných i novo vzniknutých hudobných skupinách.

Ak sa nám podarí za pomoci kamarátov z Trnavy a Hlohovca získať ďalšie podstatné informácie, či fotografie o hudobnej skupine CARAWEL a ich rovnomennej trampskej osade  radi túto stránku doplníme.

Ozve sa nám niekto, z Hlohovca alebo Trnavy kto by bol ochotný v tejto veci pomôcť a históriu hudobnej skupiny a trampskej osady doplniť?

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pieseň  v pozadí stránky s názvom "HOBO BILL"
Hobo Bilľs Ride - Merle Haggard
Slovenský text Gusto "Plukovník" Bleščák.
Spieva a hrá CARAVEL WESTERN  z Trnavy
14.novembra 1969 na Trampskom hudobnom večeri, v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave,  v Mestskej časti Rača, ktorého usporiadateľom bola SLOVENSKÁ ÚNIA TÁBORNÍKOV.
Amatérska nahrávka.

© 1971 - 2016 Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

Grafika a fotografie Trampský archív - TRAMP NET

Text Pekelník