Trampská osada BIELY TESÁK
Trnava 1969

 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 

Na jeseň v roku 1968 vznikla z táborníckeho klubu „Záruby“ v Trnave trampská osada BIELY TESÁK. Názov si dali podľa mena psa - vlka z rovnomenného románu Jacka Londona. Vlajku osady tvorí biela hlava psa na koženom podklade a aj na domovenke je biela hlava psa, tu však na zelenom podklade so žltým lemovaním a s modrými písmenami (modrá a žltá sú farby mesta Trnavy).

Za šerifa osady bol zvolený kamarát Apač. Okrem šerifa mala osada 15 členov: Zlatovlasá Mau, Šogor, Kačo, Muki, Piggy, Paplón, Bublina, Mačeta, Čendo, Žinec, Palošík, Ringo, Myší Ocásek, Kobra a Drobček. Tak sa stalo, že osada mala 16 zakladajúcich členov.

 

 

Rodokmeň zakladajúcich členov trampskej osady BIELY TESÁK - Trnava. Zápis v prvej kronike osady z roku 1969.

 

 

Pri osvojovaní si pravidiel života v prírode im pomáhali starší trampi a niektorí členovia osady, ktorí nadobudli vedomosti v letných a zimných táborníckych školách, organizovaných vtedajšou SLOVENSKOU ÚNIOU TÁBORNÍKOV.

Osadníci v tomto zložení si našli a zvolili za svoj flek Bulov pasienok, tiež nazývaný Bulová lúka, ktorá sa nachádza pri "Katarínke".

Katarínka je starobylá zrúcanina kostola svätej Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka) a františkánskeho kláštora, v malebnom prostredí pohoria Malé Karpaty. Vzdialená je približne 20 km severne od Trnavy, neďaleko obcí Dechtice a Naháč.

 

 

... Katarínka je starobylá zrúcanina kostola svätej Kataríny Alexandrijskej....

 

 
 
 

 

...zrúcanina kostola sv. Kataríny...

 

 

Tu na Bulovej lúke v prvý jarný deň 21.3.1969 pri zapálení osadného ohňa zložili prísahu a vyhlásili tento deň za založenie osady /osada ako je spomenuté vznikla však o rok skoršie/ .

Do osady prišli potom ešte noví kamaráti Jakub, Struna, Jabčák a Rasťo.

 

 
 
 
 
 

 

Veľký vander 1969 Vrbovská priehrada – v podrepe Koco, Bublina, Piggy, Paplon
v hornom rade: Ringo,Čendo, Palošík, Kačo a Žinec

 

 
 
 
 
 

 

V rokoch 1969 - 1971 osadníci z BIELEHO TESÁKU spolu s kamarátmi s trnavských a bratislavských osád chodievali na bývalú horáreň Holint, ktorá sa nachádzala neďaleko Bielej Skaly. Táto chalupa ale v roku 1971 bola zbúraná.

 

 

 V roku 1969 na Holinte

foto: Donald T.O.HAY RIVER

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roku 1969 osada BIELY TESÁK dostala do užívania od vtedajšieho MsNV v Trnave, v starej časti mesta /presnejšie na Halenárskej ulici/ dve miestnosti a komoru na drevo. Bol to vlastne starý neobývaný byt v spoločnom dvore s vlastným vchodom. Kamaráti z osady, sa s veľkou radosťou dali do opráv týchto značne zdevastovaných priestorov. Onedlho sa mohli pochváliť s perfektnou klubovňou.

Na stenách klubovne mali vyvesené svoje „trofeje“, placky a iné upomienkové predmety, ktoré im boli odmenou za účasť a umiestnenie v súťažiach na potlachoch. V klubovni si vybudovali aj krb, v ktorom počas posedení s kamarátmi a na osadných slezinách horel oheň.

 
 

 

Country salón Trnava. Kamaráti z trampskej osady BIELY TESÁK.  
Vpredu sprava: Bublina, Muki, Paplón.

Vzadu sprava: Burell, Mačeta, Donald.

 

 

V tejto klubovni sa robili rôzne stretnutia kamarátov, nielen trnavských trampských osád, ale aj kamarátov z Bratislavy, Nižnej pri Trnave, Topoľčian, a iných našich miest. Pri týchto kamarátskych stretnutiach nechýbala dobrá nálada, hudba a pivo.

Neskôr keď sa počet kamarátov v osade zmenšil z dôvodu odchodu viacerých na vojenčinu a tiež stav znížili niektorí ženáči, postupne prepožičiavali klubovňu trampskej osade ICARILLA a v roku 1977 im ju dali do trvalého užívania. V dnešnej dobe už klubovňa neexistuje, priestory boli vrátené pôvodnému majiteľovi.

 

 
 
 
 
 
 

 

Vráťme sa však späť do prírody. V roku 1971, keď bola horáreň Holint zbúraná, osadníci sa  presunuli nižšie smerom k Sološnici na opustenú horáreň Žlábek, ktorú v rámci spolupráce s Lesnou správou opravili. Túžili však mať svoj vlastný zrub a po krátkom čase sa rozhodli že si ho postavia na svojom fleku, na Bulovej lúke. So stavbou začali v roku 1973. Tesne pred dokončením im ho však domáci družstevníci zrovnali zo zemou. Na jeho mieste zostali len stopy od pásov buldozéra.

Po piatich rokoch osady 15. septembra v roku 1973, osada poriadala svoj I. výročný potlach, na Bulovej lúke. Zišlo sa tu okolo 220 kamarátov z celého bývalého Československa. Vysekali si aj prvý osadný totem, ktorý krátko po potlachu pravdepodobne domáci občania alebo družstevníci zlikvidovali. Zostala po ňom na fleku len prázdna jama.

 Je milé po rokoch si spomenúť na trampské osady, ktoré prijali pozvanie na tento potlach:

Z Trnavy prišli trampské osady PARDALI, TÁBOR ŠTVANÝCH, BIELI SUPI, ČUVAČI, ICARILLA, TÚLAVÍ PSI a trampi samotári Otlak, Fat a Stino - Gusto.

Z Bratislavy to boli kamaráti Slépka z trampskej osady ČIERNY JASTRAB,  Miky z trampskej osady BIELY RYS, Foro z trampskej osady KOLORADO, Starý Vlk z trampskej osady BOJOVÍ VLCI a kamaráti z trampských osád ŠEDÝ GRIZLY, MALÍ BOBRI, GAME FARM, TRI PRAMENE,  TÚLAVÝ OROL a aj trampi samotári Tehura, Ruksak, Biela veverica.

Z Piešťan - Nižnej to boli osady ČIERNA PUMA, NETOPIER a KONDOR.

Z Nitry prišla trampská osada HLADUJÚCI ZUBRI.

Z Martina  osada NEW GATE.

Z Brezovej pod Bradlom trampská osada FALKON  a ďalšie z  rôznych miest Slovenska.

 

 
 
 
 
 

 

I. Výročný potlach v roku 1973 na Bulovej lúke

 

 
 
 
 
 

 

V nasledujúcich rokoch sa situácia v trampingu značne zhoršila zo strany štátnej moci, keď sa trampom vypaľovali zruby, ničili totemy, konfiškovali kroniky, osadné vlajky a kontrolovali všetky ich akcie. Táto zlá doba priniesla rozpad mnohých osád.

Viacerí osadníci z trampskej osady BIELY TESÁK, či už z politických, alebo osobných dôvodov chodievali do prírody individuálne, alebo len v malých skupinkách. Z osady odišli viacerí jej členovia, napriek tomu väčšina z nich sa každoročne stretla pri zapaľovaní jarného výročného ohňa osady. Väčšinou sa akcia konala na Bulovej lúke, alebo na rôznych chatách, ktoré si prenajali.

 

 
 
 
 
 
 

 

Osada však opätovne obnovila svoju činnosť v roku 1989 i napriek tomu, že každý už má na krku štyridsiatku a svoju rodinu. Ale medzi trampov a do prírody predsa len neprestali chodievať, bolo by predsa veľkou škodou nepokračovať v tradíciách svojej osady.

A tak sa stalo, že dňa 2.júla v roku 1994 pri príležitosti 25. výročia založenia osady zapálili II. Výročný oheň na osadnom fleku - Bulovej lúke. Na potlach sa zišlo asi 330 kamarátov zo Slovenska, Moravy a Čiech. Mnohí kamaráti sa tu stretli viac ako po dvadsiatych rokoch a tak bolo na čo spomínať. Boli tu aj novo vzniknuté trampské osady. Jedna z nich bola však v tento deň najmladšia, bola to trampská osada DAHKOTAH z Trnavy, ktorú osadníci z BIELEHO TESÁKA v tento deň na potlachu vyhlásili.  

 

 
 
 
 
 

 

...pôvodný stav osadnej chatrče v zime z roku 1996...

 

 
 
 
 
 

 

Po roku 1994 nastali v ich osade zmeny. Príchodom, ale aj odchodom nových, ale aj zakladajúcich členov osady. V týchto rokoch osada BIELY TESÁK mala šesť členov. Za šerifa osady bol zvolený kamarát Paplon, a členmi boli: Muky, Bublina, Mačeta, Burell. Neskôr pribudol do osady kamarát Donald.

V novembri v roku 1996 osadníci spolu s Lesnou správou Dechtice, s ktorou už roky veľmi dobre vychádzajú, urobili dohodu o prenájme opustenej a zdemolovanej chatrče. Táto slúžila niekedy pre lesných robotníkov a nachádza sa neďaleko ich fleku. Postupne ju opravili, robili im však veľké problémy miestni poľovníci a tak veľmi dúfali že sa nevrátia späť do sedemdesiatych rokov.

 

 
 
 
 
 

 

...takto sa prichádza k búde trampskej osady BIELY TESÁK...

 

 
 
 
 

 

... zima na búde v roku 2004 – 2005...

 

 
 
 

 

... a interiér búdy ...

 

 
 
 
 

 

... búda a totem trampskej osady BIELY  TESÁK v lete 2005 , ktorý  na jeseň našli vyvrátený a zlomený po silnom vetre...

 

 
 
 
 

 

...starý totem trampskej osady BIELY TESÁK pomaly dožíva, vydržal na tomto mieste viac ako 10 rokov, kým ho zub času spolu s drevokaznými mravcami a silný vietor nezlikvidovali, bude treba vysekať nový! ...

 

 
 
 
 
 

 

Trampská osada BIELY TESÁK vedie o svojej činnosti od roku 1969 až do súčasnosti osadnú kroniku, ktorá sa skladá z dvoch častí. I.časť je od 1969 do roku1998 a II. časť od roku 1998 do súčasnosti. Ich obsahom sú zápisy, fotografie, pozvánky k táborovým ohňom a potlachom, tiež novoročné pozdravy z celého štyridsaťročného obdobia.

 

 

... detail totemu BIELEHO TESÁKU....

 

 

 V roku 1999 osadníci z BIELEHO TESÁKA pripravili pre svojich kamarátov III. Výročný potlach svojej osady, ktorý sa konal pri príležitosti tridsiateho výročia založenia osady v lete v roku 1999. Potlach poriadali spolu s trampskou osadou DAHKOTAH pri príležitosti ich piateho výročia založenia ich osady.

 

 

...pri toteme keď bol nový, leto 2007 zľava Bublina s vnukom a Paplon...

 

 

V roku 2009, na prvý jarný deň mali 40.výročie založenie osady, ale slávnostný oheň plánujú zrealizovať na jeseň.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

...zima 2008 – prvý sneh napadal práve ráno na Martina, 11. novembra...

 

 
 
 
 
 

 

V súčasnom období je šerifom osady kamarát Paplón a osadníkmi sú kamaráti Muky Mačeta a Bublina.

Osadníci sa stali aj členmi „Združenia lesnej železničky KATARÍNKA“, kde prispievajú nemalou mierou rôznymi prácami. Tunajšia úzkokoľajná lesná železnička je malým malokarpatským technickým múzeom a postupne sa obnovuje v okolí zrúcaniny kláštora sv. Katarínky.

 

 

...horáreň pri Katarínke...

 

 
 
 

 

...historický vozík lesnej železničky, určený na prepravu ľudí...

 

 
 
 

 

...železničná výhybka...

 

 
 
 

 

...a nádherné lesy okolo...

 

 

Pripomína obdobia rokov veľmi dávnych, keď ju v tomto okolí začal budovať v roku 1916 v dlžke 50 kilometrov gróf Pálfy a slúžila na dopravu dreva a lesných robotníkov. Zeleznička bola činná ešte v roku 1954...

/doplnené 17. augusta 2009/

 

 
 
 
 

 

... súčasný členovia osady BIELY TESÁK - zľava: Bublina za ním Mačeta, Muky a Paplon....

 

 
 
     
   
     
   
     
 

 
     
 

 
     
   
     
     
 

 

Fotografie a grafika: Kronika trampskej osady BIELY TESÁK, Donald, Pekelník a Sovička.
 

Pieseň  v pozadí s názvom "ZELENÁ PASEKA"
hrá a spieva trampská osada UTAH v roku 1970.

Text a hudba: Alexander Kollárik - Bob z trampskej osady UTAH