Trampská osada

ANITA

Nováky - Laskár

1969

 

 

 

Chráňme si tlejúcu iskru
čo nosíme v sebe,
nech sa pri našich stretnutiach
rozsvieti v čistý plamienok spomienok.

BLUDNÝ HOBO

 

 

 

Trampskú osadu ANITA založili 29.9.1969 pod hrebeňom MALÉHO ROKOŠA, neďaleko dediny Nitrianske Sučany, kamaráti Bludný Hobo, Hombre, Lenivý tieň, Lišiak, Sova a Stále Osamelý Vlk. Časom do osady pribudli i ďalší kamaráti Bubuš, Cucu a Joflo.

 
 
 

 

Kamaráti Bludný Hobo, Honbre, Lenivý tieň, Lišiak, Sova a Stále Osamelý Vlk zakladajúcí členovia trampskej osady ANITA.
29.septembra 1969 Nitrianské Sučany

 

 

Trampská osada ANITA, tak ako aj mnohé iné trampské osady má svoje začiatky poznačené mladíckou romantikou. Svoju činnosť začala poznávaním najkrajších prírodných šperkov svojej vlasti, ale aj nadväzovaním nových kamarátstiev s trampami z okolia - a po čase aj z Čiech. Osadníci prijímali pozvania na mnohé potlachy a iné trampské stretnutia, ktoré sa konali v tom čase, ako napríklad vítania jari, zimné táborenia a iné.

 
 

 

Silická planina veľký vander v roku 1975

 

 

Tak ako plynul čas, osadníci si hľadali aj iné náplne činnosti osady a najviac sa začali zameriavať na praktickú činnosť ochrany prírody. Takto vzniklo mnoho pekných a zaujímavých akcii, v ktorých sa prejavovalo toto ich cítenie. Členovia trampskej osady ANITA pôsobili pred rokom 1989 aj v organizácii ochrancov prírody, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, kde rozvíjali ochranársku činnosť v ochranárskom klube pod názvom Rokoš.

 
 

 

Trampská osada ANITA je známa aj poriadaním trampských výstav  - v trampskej tvorivosti, s názvom SALOON TRAMPSKEJ TVORIVOSTI na osadnej chalupe samoty, Sunegovom Laze pri dedine Čavoj. Prvý ročník usporiadali v roku 1976 a v tejto tradícii pokračujú do dnešných dní. Súčasťou SALOONOV bol aj časopis výstavy trampskej tvorivosti SALOON. Osada spolupracovala od roku 1982 s ostravským trampským časopisom Sem - tam.

 
 
 

 

Súčasťou SALOONOV bol aj časopis výstavy trampskej tvorivosti SALOON

 

 
 
   
 

 
 
 
 

 

 

 
   

Tak ako pribúdali osade a osadníkom roky museli si dávať dokopy i svoje osobné veci a tak začali vlastne svadby a vážnejšie rozmýšľanie o živote a svojej budúcnosti. Samozrejme že pri týchto udalostiach už život osady nebol úplne taký čulý, ale osadná družnosť im zostala. Pomoc, kamarátom z osady, jeden druhému tak ako sa len dalo spevnila osadné vzťahy.

 
 

Časom, ich však akosi roky rozdelili a aj tým že z osady navždy odišli niektorí z kamarátov, ktorých si k sebe pozval Veľký Duch.

 
 

Spomienok zo života osady by sa dalo napísať vela, hlavne na časy osady a jej zlatého veku, keď ako osada vyvíjali bohatú činnosť, čo pri všetkej skromnosti je treba určite povedať, že ovplyvnili kladnými prvkami tramping v svojom okolí. 

S odstupom času tieto spomienky dokážu niektorých z nich /i z nás/ potešiť, zahriať a možno prebudiť aj tlejúci plamienok z minulosti.

 
 

 

Čo to sme spolu preskákali aj s Dolfom z TO New Gate. Foto
je zo Saloona 2005. Zľava - Bludný Hobo, Dolfo.

 

 

Niektorí kamaráti však na svoju osadu zabudli a asi sa nechcú vrátiť vo svojich spomienkach do krásnych a romantických čias svojej mladosti .

Doba sa mení a ľudia tiež...

 
 

 
SALOON TRAMPSKEJ TVORIVOSTI
TRAMPSKÁ OSADA ANITA

ČAVOJ 2007
SUNEGOV LAZ

Nahliadnutie do Saloonu nájdete tu:

 

 
 
 
 
 

 
SALOON TRAMPSKEJ TVORIVOSTI
TRAMPSKÁ OSADA ANITA

ČAVOJ 2009
SUNEGOV LAZ
 

Nahliadnutie do Saloonu nájdete tu:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hudba v pozadí stránky inštrumentálna skladba
s názvom "Angeline The Baker"
v podaní Lojzka Kecala, z trampskej osady MALÍ BOBRI

 
 
 
 

© Pekelník 2011