STAROVEKÁ

EGYPTSKÁ CIVILIZÁCIA

POSVÄTNÝ CHROBÁK SCARABEUS

A

 

STRETNUTIE SO SCARABEOM

V MALOKARPATSKEJ PRÍRODE

 

 
 
 

 
...pektorál (pectus, pectoralis = hruď, prsia) je  šperk ktorý sa nosil na hrudi. Tento pochádza z Tutanchamónovho hrobu a je vytvorený zo zlata, striebra a drahých alebo veľmi vzácnych kameňov, kde v strede dominuje posvätný chrobák scarabeus znázorňujúci symbol moci kráľa vládnuceho nad Egyptom v rokoch 1347 - 1339 pred n.l. (Egyptian Museum). Nájdete ho vystavený  Egyptskom múzeu v Káhire...

 

Meno  posvätného SCARABEA  nám pripomína a nás prenáša do pradávnej histórie a doby slávnych egyptských pyramíd, sfíng a tiež aj múmii faraónov.

Keď vyslovíme meno Scarabeus, tak samé o sebe nás to nabáda, aby sme pátrali po tejto mytologickej chrobačej histórii. SCARABEUS je totiž  jediným chrobákom na svete, ktorý bol staroegypťanmi  povýšený a uctievaný na Boha vychádzajúceho slnka.  Egyptského Scarabea - CHEPRERA, ako chrobáka si v rozprávaní  o jeho živote a následne v našich predstavách vieme len veľmi  ťažko predstaviť bez tej jeho povestnej guľôčky ktorú váľa usilovne a neúnavne, či roluje a tlačí pred sebou, raz prednými, raz zadnými nožičkami a takto putuje tým svojím chrobačím svetom. Vlastne táto guľôčka mu priniesla tú pravú božskú slávu a stala sa  príčinou jeho posvätnosti.

Možno sa nám to zdá ťažko pochopiteľné ale starí Egypťania pri vtedajšom svojom myslení čo nebolo nemožné, chrobákove každodenné putovanie  s guľôčkou si totiž stotožnili s každodenným putovaním slnka po oblohe, guľa ako guľa, nech je veľká, či malá, nech z pozemského hnoja, či z nebeského ohňa a pochopili ho ako symbol nekonečna. Podľa ich predstáv mali guľôčka i slnko rovnaký zdroj pohybu, skarabea.  Tak sa stal tento chrobák symbolom a ich predpokladaným zdrojom pohybu slnka. Napokon ho stotožnili so Slnkom a vyhlásili za rovnakého boha ako Slnko. Chrobák bol takto  poctievaný ako boh Slnka, čo bol zároveň aj symbol šťastia  a stelesnenia nesmrteľnosti.

A tak aj to čo tu je napísané síce môže byť úplná pravda, avšak i nemusí, tak ako  je vlastne aj povera o Scarabeusovi, o tom že scarabeus v guľôčke váľa svoje budúce potomstvo, ktoré sa samo o sebe tu splodí, tak sa to totiž píše a opisuje už celé veky v knihách zaoberajúcich sa starou mytológiou.

Tajomstvo obsahu guľôčky ktorá je vytvorená z výlučkov kopytníkov cicavcov do ktorej sú  nakladené vajíčka samičkou a z ktorej presne po jednom mesiaci sa vyliahne, či vlastne vylezie maličké potomstvo scarabeík.

Veľkú úlohu v posvätnosti scarabea však zohrávali predovšetkým kňazi v tom že scarabeusovi určili veľkú rolu pri posmrtnom prechode do ďalšieho nekonečného života zomrelých a tiež v poverách o tom, že títo chrobáčikova majú možnosť uchovávať v sebe dušu a rozum zomrelého, aby pred posledným súdom mohli informovať o jeho životných skutkoch a o ich pozemskom  úspešnom a krásnom živote. A tak veľa scarebov skončilo svoj život v hrobkách faraónov či našlo svoje posledné miesto v lanovom poslednom oblečení mŕtvych a ich zabalzamovaných tiel v múmiách.

Posvätný Scarabeus býval veľakrát zobrazovaný tiež ako postava muža zo skarabeusom miesto jeho tváre, teda Boha stvoriteľa v slnečnom Heliopoli.

Starí Egypťania a vlastne aj v dnešnej súčasnosti volali Scarabea úplne inak, Cheper, tiež  Cheprer alebo Khepera a mali, či stále ho majú vo veľkej obľube. Pre svoj údajný magický význam je ešte i dnes rozšírený ako talisman ktorým bol praktický    po celú dobu starovekého Egypta. Tiež jeho odliatok slúžil ako pečatidlo a aj ako ozdoba plniaca rôzne účely.

   

 

STRETNUTIE SO SCARABEOM

V MALOKARPATSKEJ PRÍRODE

 

 
 
 

 
Nie každý však vie, že s týmto posvätným chrobákom SCARABEOM, súčasťou staroegyptskej mytológie sa môžeme stretnúť aj v našich lesoch na Slovensku. Táto fotografia ho zachytila pri váľaní guľôčky svojho čierneho slnka, budúceho potomstva scarabieho rodu, v malokarpatskom lese 25.mája 2014...

 

 
 
 

 
...no áno, ponáhľal sa, a usilovne váľal, vedel že nablízku má niekoho, kto by mu mohol aj jeho čierne slniečko zobrať. Však už len malý kúsok ho oddeľuje od jeho podzemnej skrýše ukrytej v starom popadanom smrekovom ihličí...

 

 
 

 
 
 

 
...ak chodíte po lese s otvorenými očami a radi pozorujete prírodu, nášho SCARABEA objavíte častejšie aj v lesoch Malých Karpát.  Vidieť však to, oko si gúľa to svoje potomstvo je vecou viac - menej pozorovateľského šťastia. Dúfam však, že raz sa i vám takýto moment podarí uvidieť a spomenúť si že takto sa niekedy dávno pozerali na tohoto malého zlatého či oceľovo modrého chrobáčika aj egyptskí faraóni stavitelia pyramíd a za jeho usilovnosť ho zaradili medzi bohov...

 

 
 
 
 

 
...detail zo zlatého tróna kráľa Tutanchamóna, kde je v obrázku kráľ a jeho manželka Aanchesenamóna. Nechýba tam však vo viacerých zobrazeniach ani posvätný scarabeus ktorý je zobrazený v modrej farbe vľavo dole znázorňujúci jeden zo symbolov moci kráľa vládnuceho nad Egyptom v rokoch 1347 - 1339 pred n.l. (Egyptian Museum). Trón je vystavený  v Egyptskom múzeu v Káhire......

 

 

 

Text a fotografie scarabeusa na tejto stránke  Pekelník

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© TRAMP NET Pekelník 2014