Z TRAMPSKEJ HISTÓRIE DEVÍNSKEJ KOBYLY

 

 
 
 

 

Z histórie trampingu vieme o tom že na svahoch Devínskej Kobyle už od roku 1937 mali svoje miesta na táborenie mnohé najstaršie bratislavské trampské osady BEDUÍNI, TULÁCI, PARTA VESELÝCH, TEXAS a iste i mnohé ďalšie...

Málokto z nás však vie že na vrchole Devínskej Kobyle stávala niekedy aj turistická chatka a o tom si spomína kamarát Brčko z trampskej osady ZÁLESÁK:

"Chatka na Devínskej Kobyle stávala tesne pod vrcholom, na mieste, odkiaľ bol nádherný výhľad na sútok Dunaja s Moravou, na Devín a do Rakúska, ba za dobrej viditeľnosti sa dali rozpoznať aj rakúske Alpy.

Pôvodnú chatu postavili v roku 1919. Patrila Karpathenvereinu, teda slúžila predovšetkým bratislavským turistom nemeckej národnosti. Komu a čomu slúžila v rokoch vojny nevieme. Kobylu aj s Devínom a teda aj s chatou si v tom čase prisvojila Nemecká ríša.

Po vojne keď sa zas na Kobylu už mohlo chodiť, starej chaty už nebolo. No iba nakrátko. Na rovnakom mieste vyrástla chata nová, väčšia a  - slovenská. A tá, hoci bola otvorená turistickej verejnosti - pre ňu ju napokon postavili - stala sa nezabudnuteľnou chatou trampskou. To keď tam ako chatárka účinkovala pani Vlašíčová. Zaujímavosťou bolo, že vodu, potraviny a ďalšie potrebné veci na chatu vynášal somárik, niekedy vodený aj psom.

Trampská pohoda na Kobyle sa skončila, keď sa vrch znovu dostal za hranice. Tentoraz nie štátne, ale o to prísnejšie strážené. Do hraničného pásma! Keď sa neskôr na Kobylu už zase smelo, chaty zase nebolo. Požiar bol založený pravdepodobne úmyselne...

/zo spomienok kamaráta Brčka z trampskej osady ZÁLESÁK/

 
 
 

 

Kamaráti z trampských osád ARIZONA, ČIERNI STRELCI, KARIBU, MANILA, SAN DIEGO, UNCAS a z trampskej osady TAHITI z Břeclavi, v roku 1948 pred útulňou na Devínskej Kobyle...

 

 
 
 
 

I v dnešných časoch sú niektoré severné a východné údolia   Devínskej Kobyle miestom kde sa trampi stretávajú a majú tu svoje táboriská i keď už pre blízkosť nových bratislavských  sídlisk ojedinele. Samozrejmosťou je, že tieto posledné trampské táboriská  sa nachádzajú mimo rezervácie...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 POTULKY S FOTOAPARÁTOM

NÁRODNOU PRÍRODNOU REZERVÁCIOU DEVÍNSKA KOBYLA

 

 
 
 

 

Hrad Devín, ktorý sa nachádza na sútoku Dunaja s Moravou. Pohľad z Devínskej Kobyle...

 

 
 
 

 

...koberce kvitnúcich kvetov v rezervácii...

 

 
 
 

 

...Hlaváčik jarný /Adonis vernalisL./...

 

 
 
 

 

...Hlaváčik jarný /Adonis vernalisL./...

 

 
 
 

 

...Poniklec lúčny černastý /Pulsatilla pratensis (L)Mill.subsp.nigricans/...

 

 
 
 

 

...odkvitnutý Poniklec lúčny černastý...

 

 
 
 

 

...Bzdocha / Antheminia lunulata/...

 

 
 
 

 

...Jašterica zelená /Lacerta viridis/...

 

 
 
 

 

...Kosatec nízky /Iris pumila L./ fialovo a žlto kvitnúci...

 

 
 
 

 

...Jasenec biely /Dictamnus albus L./...

 

 
 
 

 

...Kobylka zelená /Tettigonia viridissima/...

 

 
 
 

 

...pieskovisko Sandberg na svahu Devínskej Kobyle, známe hojným výskytom skamenelín...

 

 
 
 

 

...vrstvy piesku z druhohorného mora na vrchu Sandberg...

 

 
 
 

 

...nálezy skamenelín ulitníkov, morských ježkov, žraločích zubov, lastúrnikov, krabích vyliatkov, ustríc...nie sú vzácnosťou, ich zber je však zakázaný...

 
 
 

 

 ...pohľad na hrad Devín zo západného svahu Devínskej Kobyle, v popredí rozvodnená rieka Morava.

 

 
 
 

 

Národnou prírodnou rezerváciou Devínska Kobyla v roku 2006 vás previedol
a fotografoval
Pekelník

 

 
 
 
 

 
 
 

 

2006 TRAMP NET Pekelník