VÝZNAMNÉ TRAMPSKÉ JUBILEUM

***

TRAMPSKÁ HYMNA

VLAJKA

MÁ UŽ  85 ROKOV

 
 
 

    TRAMPSKÁ HYMNA VLAJKA

"...V té jarní noci jsme poprvé slyšeli "Vlajku".

   Pozorne jsme naslouchali jejím slovům

         a pojednou,  aniž bychom si řekli, jsme vstali.

   Snad něco podobného prožívali i druzí kamarádi
          z naší početné trampské rodiny.

   Jak jinak si vysvětlit, že se "Vlajka"stala
         trampskou hymnou?

Bez diskusí, bez hlasovaní, je pro nás písní
          nejkrásnejší.

  Irčan 1929

 

 
 
 
 
 
 

Pieseň "Vlajka" je uznávanou trampskou hymnou, ktorou sú zahajované trampské potlachy, súťaže a športové stretnutia už osemdesiatpäť rokov.

Pieseň "Vlajka" bola zložená v roku 1929 - pre osadu LONE STAR v Údolí oddechu na Kačáku. Text piesne zložil  jeden z prvých trampských pesničkárov Jenda Korda a hudbu zložil Jenda Korda spoločne s  Vaškom Skoupým.

"Vlajka"  už v roku 1929 vyšla tlačou v časopise Naše osady a v roku 1931 bola vydaná nakladatelom Ferry Kovářikem v zbierke "Písničky zeleného kruhu".

 

"Vlajka" bola v tom čase nahraná aj na gramofónovú platňu Homocord,  Settlers clubom v Berlíne pod označením A-10336 a 19546 ( v Prahe vtedy ešte nebolo  nahrávacie štúdio) a tento zvukový záznam je vlastne dodnes zlatým fondom v archíve trampských piesní. Nahrávania v Berlíne sa v tom čase zúčastnili kamaráti  P. Mrázek - spev, R. Moš - spev, V. Šavlík - spev, J. Korda - spev, V. Konvička - spev a gitara, K. Brokenický - spev a gitara.

 

 

Settlers club  v roku 1930 v zložení
 P.Mrázek. R.Moš. V.Šavlík, J.Korda, V.Konvička, Karel Brokenický,
v čase keď nahrávali v Berlíne pieseň VLAJKA

 

 
 
 

Kamarát Jenda Korda v svojej trampskej mladosti chodieval pravidelne stanovať zo stanárskou osadou DAKOTA do Svätojánskych prúdov. a v roku 1921 keď sa DAKOTA odsťahovala na ZLATÚ RIEKU, zostal verný VEĽKEJ RIEKE - Vltave a stal sa stálym členom osady HIAWATA.

Na osade HIAWATHA v kruhu kamarátov zo ZTRACENÉ NÁDĚJE, YUKONU a UTAHU, začal skladať svoje trampské piesne a vlastne tu sa zrodila jeho prvá pieseň "Vlajka" ktorá sa stala neoficiálnou hymnou trampov.

 

Len máloktorá pieseň sa môže pochváliť takýmto vysokým jubileom svojho žitia. Snáď dnes by už nikoho z trampov ani len nenapadlo tuto hymnickú pieseň spievanú mnohými generáciami trampov vymeniť za niečo iné, aj keď možno smelo povedať že medzi mnohými stovkami trampských piesní sa nájdu viaceré rovnako pekné piesne zložené počas dlhých rokov čo sa Vlajka spieva a určite je pri tejto príležitosti možné spomenúť aj piesne zložené mladšími trampmi v súčasnom období. Našli sa však i "mladí trampskí revolucionári" rozdúchavajúci rôzne vášne a žiadajúci zmenu hymny. Väčšina trampov to však neprijala a tak i naďalej sa spieva na slovenských a českých potlachoch hymna trampov VLAJKA. Nielen však tam, často ju počuť pri slávnostných trampských príležitostiach, dá sa povedať že v celom svete, či to je už USA, Kanade, Austrálii, Švajčiarsku, Nemecku, atď.... a tam by kamaráti inú novú hymnu už určite neprijali.

Tu je však vhodná príležitosť spomenúť aspoň názvy trampských piesní ktoré Jenda Korda zložil a ktoré sa do dnešných čias spievajú na trampských osadách. Sú to piesne BUFFALO BILL, CHATA V LESE, AŽ JEDNOU, AŽ ZTICHNOU BÍLÉ SKÁLY, MĚSÍČNÍ ÚDOLÍ, MY JSME KLUCI OČKOVANÝ, MY MÁME V LESE CHATU, NECHTĚJ, DĚVČE TRAMPA NEBO KOVBOJE, NEZAPOMÍNEJTE KAMARÁDI, PAROPLAVECKÁ, PARTA TULÁKU, POJĎ, DÍVKO S NÁMI, RECEPT NA ZDRAVÍ, SLUNÉČKO ZLATÉ TULÁCKÁ, STARÁ VZPOMÍNKA, TULÁCKÁ ROMANCE, VLACHOVKA, VZPOMÍNKA NA SVATOJÁNSKÉ PROUDY, UŽ NECHCI ŽÍT SÁM, UŽ NEJSI NEVADO, ZELENÝ KRUH...

Z jeho množstva zložených a spievaných ľudových piesní mala najväčší úspech pieseň, tango JASMÍNY. 

Jenda Korda odišiel na svoj posledný  veľký vander z ktorého niet návratu 30.8.1986 vo veku osemdesiatdva rokov.

Použitá a odporúčaná literatúra:

Bob Hurikán, Dějiny trampingu, Praha1940

Zbyněk Mácha, Jiři Očenášek, Trampské písně, Supraphon 1967

Časopis Jižní stezka, České Budějovice číslo 2-3/1968

Časopis Tramp, Ostrava, číslo 6/1969

a z ďalších trampských spomienok pozbieral a napísal

 Pekelník z trampskej osady HAY RIVER

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pieseň v pozadí stránky s názvom  "VLAJKA"

zložil František Korda - Vašek Skoupý / Jenda Korda,

spieva Settlers club ( P. Mrázek - spev, R. Moš - spev, V. Šavlík - spev, J. Korda  - spev, V. Konvička - spev a gitara, K. Brokenický - spev a gitara).

Nahrané  v roku 1931 v Berlíne na doske Homocord 19546.

Prepis zvuku v roku 1967 Zbyněk Mácha a  Jiři Očenášek. 

 
 
 
 
 
 


 
 

© TRAMP NET Pekelník