"...Vybledlé vzpomínky jdou se ohřát
              k naším srdcím,
               vzpomínky na doby,
                  které se mikdy víc nevrátí..."

 
       /ze zápiskú trampa od ZLATÉ ŘEKY/

ZIMNÉ TRAMPSKÉ TÁBORENIA

Založenie Karpatskej Zimnej Brigády.

Základná vízia založenia KZB vznikla u Tedda z osady "Zálesák". Bol vždy nespokojný s tradičným trampským smerovaním a vnášal do tohoto prostredia nové myšlienky, nové názory, nové spôsoby táborenia, alebo výroby trampskej výstroje.

V Juckyho zemlianke osady "Red River" 17.II.1951 Tedd predniesol aj návrh nového zoskupenia zálesákov a trampov pri zahajovacom táboráku osady. Súčasťou zapálenia táborového ohňa, bola spomienka aj na Slima, Boba Hurikána, Indoša, Rolfa a Korla /John Hawkinsa/. Tu sa aj dohodli, že svoje stretnutia pri táboráku budú volať "Poradné ohne ". Tento bol v poradí prvý.


Prvý poradný oheň.

Pri tomto prvom ustanovili základné predstavy fungovania KZB v náznakoch.
Hlavné zásady. Spoločné táborenie pod sahaganmi, kamarátstvo, vlajky, odznaky, dejiny trampingu a ideály.Tu sa aj predbežne dohodli, že Tedd bude veliť KZB ako generál a Tom bude jeho zástupca, obaja členovia osady "Zálesák" .

 
 

 

Švedský park. Celkový záber táborenia na zimnom campe
pod sahaganom na campe KZB. 23.II.1952
Foto Bimbo

 

 


Tohoto stretnutia sa zúčastnili osady: Zálesák, Red River, Merida, Uncas a ich členovia. Tedd, Tom, Jucky, Tibor, Gandy, Jumbo, Francek, Hobbo, Angel, Kaktus, Jimmy, Tom, /Merida /, Brandy, Johny Blonďák. To bol skutočný stav členov KZB, ktorí sa tu stretli k tomuto dátumu v tejto Juckyho zemlianke Po ukončení poradného ohňa a spánku na druhý deň celá partia vyrazila na Hobanovu chatu do Švedskeho parku. Po odpočinku a dobrom čaji sa pobrali po červenej značke a potom cez les k Čukiho campu "Na Bukoch" / teraz Žabák / na tajuplné Teddovo táborisko "Dobrej Večere ". Nachádzalo sa v hornej časti /ihličnatých stromov/ vejmutoviek, v doline smerom k Teddovej chate. Ešte aj dnes tam niektoré vejmutovky stoja.
Odtiaľ pochodovali cez Košariská na Medené Hámre a Zlaté údolie, na Granadu a potom domov.

 O serióznosti tejto spoločnosti kamarátov, ktorí chceli naplniť svoje ciele aj mimo chodenia do prírody a upevňovať kamarátstvo bola spoločná návšteva kina, kde premietali film "Povesť o lese ". V tú dobu vidieť pochodovať trampov do kina bola určite zvláštnosť. Bolo to 22.II.1951.
 


 

Druhý poradný oheň.

Dňa 24 - 25. II. / mesiac hladu / 1951 sa konal najviac medzi zálesákmi a trampmi spomínaný zimný camp vo Švédskom parku.
Bol to prvý zimný camp, ktorý sa uskutočnil pod sahaganmi a zanechal u zúčastnených kamarátov spomienky na celý ich trampský život. Tu v lone krásnej zimnej prírody pri táborovom ohni zahájil Tedd stretnutie spomienkou na kamarátov: zaspievala sa trampská hymna a Tedd vytýčil vízie. Nastala široká diskusia všetkých prítomných kamarátov. Uskutočnila sa voľba generála. Zvolený bol Tedd Yukon. Vypracovali sa zásady /regule/ KZB.

 

 

Švedský park. Táborenie na zimnom campe KZB.
Rok po založení KZB. Na fotografii kamarát Bimbo 23.II
.1952.

 

 

 

Prítomní členovia druhého poradného ohňa sú rozpísaní menami podľa osád:


Osada ZÁLESÁK Tedd, Red, Tom


Osada RED RIVER - Jucky, Tibor /Mego/, Jumbo, Francek, Gandy
 


Osada UNCAS - Brandy

Chata - Long Slim Angel, Hobbo a Kaktus /asi už neboli v osade RED RIVER/.
Long Slím známy tramp zomrel na TBC v roku 1950. Asi na jeho úctu vtedy pomenovali chatu Hobanku.
Osada MERIDA - Jimmy
Osada KLONDYK - Bob

 

Zvolila sa rada starších, seržanti: Red, Jucky, Hobbo, Brandy a spísalo sa uznesenie /regule/ zákony.

1. Každý šerif osady ručí za svojho člena v KZB.
2. Člen osady nemusí byť zároveň členom KZB.
3. Odznak KZB môže nosiť len skutočný člen KZB.
4. Ženy, členky osád za žiadnych okolností nemôžu byť členkami KZB.
5. Rada starších na čele s generálom sa bude schádzať raz do mesiaca.
6. Rady sa môže zúčastniť každý člen KZB.
7. Rada bude zasadať dokiaľ nie je určené miesto u niektorého kamaráta.
8. Spoločné campy budú štyri v roku: zimný, jarný, letný, jesenný.
9. Noví členovia budú vstupovať do KZB len v zime.
10. Na jarnom campe v marci sa budú vymieňať vlajky medzi osadami
      na dobré kamarátstvo osád.

Neprítomní na zimnom poradnom ohni:

Brčko a Čuky - osada ZÁLESÁK, Johny Blonďák a  Jimmy - osada UNCAS, Rolf osada LA PLATA.
 

Tu napísaný text je opísaný z osobného denníka Brandyho z osady UNCAS. Je smutné, že toto zoskupenie zálesákov a trampov malo len krátke trvanie. Presnú príčinu zániku som sa od kamarátov nedozvedel /asi názorové rozdiely/. Zimný poradný oheň bol aj posledný.

Podľa Brandyho a kamarátov, pri tomto poradnom ohni, bola skutočne založená KZB.
 

 

 

Ilustračné foto. Camp "Splnené nadeje". Zimné táborenie pod sahaganom .
Čuky - Bimbo 12.II.70.

/Vlastnoručne vyrobené sahagany /
Foto Bimbo

 

 Záver autora článku, kamaráta Bimba:

Pretože roky pribúdajú a kamarátov priamych účastníkov pri potulkách lesom z toho obdobia stretávam stále menej a menej, rozhodol som sa pre obsiahlejšie upresnenie a doplnenie archívneho materiálu pre DVD "KRONIKA SLOVENSKÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD. Samozrejme aj pre potreby /trampského archívu/  konkrétneho zachovania písomného materiálu, ku ktorému som sa ja dopátral z obdobia založenia KZB o tejto bratislavskej trampskej minulosti. Týmto článkom si nechcem robiť žiadnu popularitu medzi trampmi. Nie je to moja parketa. Tú nechám iným. Skôr sa teším, keď stretnem kamarátov trampov náhodne v lese.
K článku dokladám aj niekoľko oxeroxovaných stránok z denníka Brandyho, ako doklad o pravdivosti textu z toho obdobia, ktoré on napísal ako zapisovateľ KZB do svojho denníka.
V týchto poznámkach sa uvádzajú dva názvy. Prvý je Švédska Zimná Armáda a druhý, pri hlasovaní na na campe Švedáku, bol pozmenený názov na Karpatská Zimná Brigáda.

Text a fotografie Š.Bimbo Sýkora v roku 2009
 

Grafika Pekelník

 

 

" Camp "Smreky " 7.XII.81./ Nočný záber tábora pod
sahaganmi. Čuky - Bimbo /

 

 

Hudba v pozadí stránky Lojzko Kecál

 
 
 
 


 
 
 
     

© TRAMP NET Pekelník