Kruh Hobous zostal na 115 zjazde amerických hobous znovu nezlomeny...

V dňoch 6. - 9. augusta sa uskutočnil v Brittu - v štáte Iowa v USA,  zjazd Hobo - Hobo Convention, v campe hoboe's v t.zv. Jungle Campe.  Toto bol už 115 zjazd amerických hoboe's.

Na týchto stretnutiach sa už od roku 1900 volí Kráľ Hobo - Hobo King  a od roku 1946 aj Kráľovná tulákov po koľajniciach Queen Hobo.

 
   
 
 
 

 
...každý ze zvolených králů dostal zlatý kolejový železničný hřeb - klinec a to od roku 1981...

 

 
 
 
 
 

 
...alegorický vůz projíždějící městem Britt, Iowa. Jeff the Czech hoboe's a reklamu tu pomáhá dělat Kimi, žena Jeffova...

 

 
 
 
 

 

...před volbou krále a královny v altánku, kde uchazeči o titul se shromažďují, aby soutěžili o čest korunovace. Největší a nejsilnější  potlesk zúčastnených hoboe's vyhrává...

 

 
 
 
 

 
 

...byl zvolen /davem/ nový Hobo King  & Hobo Queen Lump 2015, loňský Hobo King Song Bird korunuje Jeffa a uděluje mu titul Hobo King pro rok 2015...

 

 
 
 
 

 
 

 Jeff je korunován králem v Britt, Iowa na Hobo King, společně s korunovací královny na Queen hobo Lump.

Czech Hobo King & Hobo Lump Queen  ...

Jeff je trampským původem  osadník STO Colorado.

 

 
 
 
 

 
 

Společná fotka je na hřbitově Hobo, kde probíhal smuteční obřad za zesnulé hoboe's.

Jeff s Kimi přeložili slova trampské písně "Odešel kamarád" z češtiny do angličtiny a Jeff píseň zpíval a doprovázel s kytarou . 

Tato píseň byla přijata oficiálně Hobo Convention, v campe hoboe's a už druhý rok byla zazpívaná Jeffem na smutečním obřadu v Brittu.

 

 
 
 
 

 
...slova přeložené písně Odešel kamarád...

 

 
 
 
 

 

...po návrate do Colorada proběhla slezina na počest krále Hobo Jeffa v hospodě "U Bombárďáka", kde se sešli kamarádi a kamarádky, kde tekla sudová plzeň a zněly naše trampské songy...

 

 
 
 
 
 

 
...a nakonec obraz z Hobo  múzea v Brittu -  Legenda železničnýho tuláka -  uznávan král králov Hobo  Steam Train Maury, který byl zvolen v rokoch 1973 - 1981 celkem až 5 - krát  za King hoboe's...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre TRAMP NET  poslal EuroBo Jerry, alias Pupál z Colorada

Fotografie:   Hobo Totem Pole

Stránku pripravil Pekelník

Hudba v pozadí stránky, pieseň "HOBO DREAMS" Slova i hudba Pupál. All songs composed Colorado Jerry, Denver USA Studio at large. Kapela EKG-Miloš Ekl Praha, Exept Studio Largo in Prague, AB, Czech Republic