Foto Pekelník

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pri príležitosti  100. výročia československého trampingu a 77. rokov trvania trampingu v Ivanke pri Dunaji, Ivanskí trampi poriadali  výstavu z histórie Ivanského trampingu, v Informačnom centre v Ivanke pri Dunaji na Moyzesovej ul. č. 38. Výstava sa sa konala v dňoch od 29.9.2018 do 12.10.2018.
 

 
 
 
 

Výstavu poriadali za TRAMPSKÉ OSADY IVANSKÉ Dušan Laluha - Bakala a Milan Halasz - Didi.

 
 

Vernisáž výstavy  pri príležitosti 100. Výročia trampingu v Československu a blížiaceho sa 80. Výročia trampingu v Ivanke pri Dunaji prebehla dňa 28. Septembra 2018  v Informačnom stredisku v Ivanke pri Dunaji za účasti cca 40 kamarátov a pozvaných hostí.

 
 

Foto Peter Blubla

 

Česť zahájiť vernisáž výstavy zaspievaním Vlajky dostal T.S. Didi spoločne s Jurom, hráčom na kontrabas z T.O. Prameň a kamarátmi z T.O. Albatros
 

 
 
 

Foto Peter Blubla


Po zaspievaní trampskej hymny VLAJKA, minúty ticha za kamarátov, ktorí už s nami nazasadnú k táborovým ohňom a zaspievaní piesne pre týchto kamarátov sa k zúčastneným prihovoril kamarát Bakala z T.O. Prameň, ktorý v skratke pripomenul históriu vzniku trampingu v Československu a v Ivanke pri Dunaji.
 

 
 
 

Foto Peter Blubla

 

Kamarát Bakala z T.O. Prameň pri slávnostnom príhovore
 

 
 
 

Foto Peter Blubla

 

starosta obce Ivanka pri Dunaji – Ing. Ivan Schreiner pri slávnostnom príhovore
 

Po Bakalovi vystúpil s príhovorom aj Ing. Ivan Schreiner – starosta obce a poďakoval sa ivanským trampom za dobré šírenie nielen ivanského trampingu, ale aj informácií o Ivanke pri Dunaji vo svete. Jednou z myšlienok v jeho prejave bolo aj vytvorenie knihy o Ivanskom trampingu a finančnej podpory zo strany obecného úradu pri jej vydaní.

 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 

Špricek – šerif Trampských osád ivanských a zároveň šerif T.O. Zlatá Kaledónia pri slávnostnom príhovore
 

 
 
 

Foto Milan Halasz

druhá časť osady Albatros pri speve vlajky a následne po minúte ticha za kamarátov, ktorí odišli na nebeský vander aj zaspievaním piesne, ktorú zložil kamarát Blcha z T.O. Albatros pre týchto našich kamarátov
 
 
 
 

Foto Milan Halasz

 

Po týchto ceremóniách sa už rozbehlo prezeranie vystavených exponátov a pri trampskej muzike produkovanej kamarátmi z ALBATROSU a ostatných návštevníkov vernisáže sa toto príjemné podujatie skončilo o 21:00 hodine.
 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 

panely týkajúce sa histórie trampingu spracované kamarátmi Šprickom a Didim na základe informácií od Ivanských trampov

 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 

Bakalove drevorezby totémov a výrobkov z kože

 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 

časť predmetov darovaných Ivanským trampom od kamarátov z iných trampských osád
 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 

slávnostné pohostenie pripravené návštevníkom vernisáže

 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 

časť Bakalových drevorezieb

 

 
 
 
 

Foto Milan Halasz

 

Fuko z T.O. Anakonda, T.S. Didi, Anka z T.O. Anakonda, Špricek – šerif Trampských osád ivanských a zároveň šerif T.O. Zlatá Kaledónia

 

 
 
 

Foto Milan Halasz

 
 
 
 
 

 

Pracovníci Informačného strediska vrátane starostu obce sa vyjadrili, že takúto výstavu ešte v stredisku nemali.
Ďakujeme predstaviteľom obce Ivanka pri Dunaji za príležitosť usporiadať výstavu venovanú propagácii československého trampingu v našej obci a možnosť oboznámiť aj netrampskú verejnosť o činnosti trampských osád v Ivanke pri Dunaji, ktorých bolo za obdobie uplynulých 77 rokov takmer 70.

Za usporiadateľov výstavy :
Dušan Laluha Bakala z T.O. PRAMEŇ
Milan Halász – Didi – trampský samotár
 

 
 
 

videoclip Petra Blublu z vernisáže výstavy nájdete tu:

 
 
 
 
 

 MALÉ NAHLIADNUTIE DO VÝSTAVNÝCH PANELOV

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Viac o trampských osadách Ivanských sa dočítate na stránkach TRAMPNET -u tu:
 
 
 
 
 
 
 

 

Hudba v pozadí stránky inštrumentálna skladba
 Vladimír ,,Cipo,, Ozábal

 CD "JAR"

PLAMENE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

©  TRAMP NET Pekelník