Kamarát Jaro z Košíc, svojím povolaním stavebný inžinier, precestoval za svojou prácou takmer pol sveta. V poslednom čase pracuje  v Turkmenistane, kde ich firma v súčasnosti stavia niekoľko veľkých stavieb. Vo svojich volných chvíľach sa rád  túla krajinou /ale vraj aj po miestnych trhoch, plných exotických vôni a farieb/. Je to krajina, kde sa len málokedy zatúla noha trampa a tak s jeho dovolením radi uverejňujem pár jeho fotografii z tejto čarokrásnej krajiny...

 

 
 
 
 
 
 

 


...Turkmenistán (turkmensky: Türkmenistan, rusky: Туркмения) je turkický štát v strednej Ázii.  Na juhovýchode susedí s Afganistanom, na juhozápade s Iránom, na severovýchode s Uzbekistanom, na severozápade s Kazachstanom a na západe s Kaspickým morom...

 

 
 
 
 
 
 
 

 
...Turkmenistán je poľnohospodársky - priemyslový štát. Poľnohospodárstvo sa vyznačuje najmä chovom dobytka /ovce kozy, ťavy...
/.

 

 
 
 
 
 
 
 


...priemysel Turkmenistanu je zameraný na spracovanie textilných plodín (bavlny a vlny) a ťažbu nerastov a predovšetkým ropy a plynu ktorých má značne veľké zásoby...

 

 
 
 
 
 
 
 

 
...rozloha Turkmenistanu je 488 100 km² .Hlavným mestom je Ašchabád a najvyšším vrchom je Gora Ayribaba (3139 m n. m.). Počet obyvateľov 5 110 023. Jazykom obyvateľov je turkmenština a ruština. Náboženstvo je 89 % islamské, 9 % pravoslávne...

 

 
 
 
 
 
 
 

 
...názov Turkmenistanu pochádza z perštiny a znamená „zem Turkmenov“ . Väčšinu tejto zeme  však pokrýva Karakumská púšť, z ktorej sú i Jarové fotografie na tejto strane...

 

 
 
 
 
 
 
 

 
...90 % -Turkmenistanu tvoria púšte a stepi, vodných plôch je zanedbateľné množstvo, poľnohospodársky obrábaná pôda zaberá  asi 1,6% územia...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
...väčšina zeme leží v nížinách, hory sú len na juhu zeme, ktoré sú severným okrajom Iránskej vysočiny...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
...a toto je posledná zo série Jarových fotografii z Turkmenistanu. Ako vidieť je to krásna krajina, pre trampa asi však  nie moc hostinná, skoro mesačná krajina, plná púští a pieskových skál.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

© TRAMP NET Pekelník 2011