TRAMPSKÉ HNUTIE,
JEHO MINULOSŤ I SÚČASNOSŤ,
 JE SPOLOČNÝM KULTÚRNYM DEDIČSTVOM ČESKÉHO
A SLOVENSKÉHO NÁRODA 
 
 
 
 

 

 

STRÁNKA PRIATEĽOV

NÁŠHO MUZEA

 

 
 
 
 
 
 

 

Naše cesta k poznaní, dokumentovaní

a zachovaní trampské historie...

Jak jsme slíbili, podáváme zprávu všem čtenářům - a trampským zvláště - o činnosti sdružení NAŠE MUZEUM.

Spolupráce s Národním muzeem přinesla první ovoce v podobě samostatné prezentace trampingu. Výsledek můžete vidět v nové stálé expozici „Křižovatky české a československé státnosti“. v čerstvě rekonstruovaných prostorách Památníku na pražském Vítkově. Vernisáž měla velmi slavnostní ráz. Expozici otevřel osobně pan prezident, nechyběli zástupci vlády, armády a řady českých spolků. Dostali jsme tři pozvánky na vernisáž, takže se mohlo celé naše sdružení zúčastnit..

Co nás potěšilo, bylo umístění naší trampské vitríny hned při vstupu do prvního sálu expozice. Na druhé straně nás zarmoutil výběr vystavených předmětů z námi zapůjčeného souboru. Jak to známe všichni i z jiné činnosti, vše se dělalo ve spěchu a na poslední chvíli. Nemohli jsme se zúčastnit při instalaci exponátů. Po dohodě s autorem výstavy bylo vše za týden napraveno a za naši účinné pomoci se obsah vitríny upravil tak, že můžeme být spokojeni. Mohli jsme použít pro první trampskou vitrínu v prostorách Národního muzea jen ty předměty, které byly k dispozici. Je pro nás dobré poučení, že nelze nechat dělat bez naší spolupráce prezentaci trampských sbírek sice aranžérsky velmi zručné lidi, ale takové, kteří v dané tématice nejsou kovaní. Celkové pojetí výstavy je skvělé, k čemuž přispívá ve velké míře atmosféra monumentální stavby památníku. Prostě se běžte na Vítkov podívat.

Podle slov pana prezidenta je to poprvé v historii, kdy bude sloužit budova Památníku na Vítkově všem lidem prostřednictvím výstav, expozic a dalších kulturních akcí.

 
 

Cesty mohou být různé, jenom vůli mějme všichni rovnou...

Teď tedy k oznámenému setkání 3.listopadu v sídle sdružení v Hradčanech u Tišnova. Sešli se zde zástupci z různých “trampských koutů“ Čech, Moravy i ze Slovenska. Dovolím si je vyjmenovat, abyste si dokázali představit, jaká vysoce kvalifikovaná diskuse se na téma trampského muzea rozvinula. Začnu trampskou publicistkou a spisovatelkou Hankou Hosnedlovou z Českých Budějovic Západní Čechy reprezentoval skladatel a řezbář Bohumil Röhrich - Šedivka ze staré trampské osady Komáři z Plzně, Brňáci byli zastoupeni hned dvěma kamarády – trampským historikem a publicistou Jirkou Procházkou - Cancákem a dále hudebníkem, publicistou a spolupracovníkem brněnského rádia Pavlem Jelínkem – Číčou. Kamarád Igor Kučera - Drobek reprezentoval jako šéfredaktor trampský časopis “Oslavské boudy“. Karel Venzara - Windy Bill, vynikající kreslíř a grafik přijel z Hlinska v Čechách z trampské osady ,,Poslední příležitost“. Fedor Skotal - Ňuf, mimo jiné publicista a režisér trampských filmů, dorazil z Jevan, Další výraznou postavou našeho setkání byl Michael Antony - Tony, vydavatel a šéfredaktor časopisu Puchejř a Brdské vločky z pražského Avalonu. Milá byla účast Jozefa Zelnera - Pekelníka z Bratislavy - historika a správce internetového časopisu Tramp-net. Z Ostravy přijel kamarád Mirek Duda - Zajac z trampského časopisu ,,Cesty“. Příjemným překvapením i pro nás pořadatele byl příjezd trampského historika a publicisty Petra Náhlíka - Vokouna z Plzně. Dle slov Pekelníka to bylo setkání, které se málokdy zopakuje Z vážných zdravotních důvodů se omluvil Čochtan ze Zlína, Krokodýl z Velkých Žernosek na Litoměřicku a Frank Nykl z Chodova u Karlových Varů. Pro pracovní zaneprázdněnost se nezúčastnil Fred Jedlička z Holic...

Cesta spolupráce s Národním muzeem je cestou správnou...

Všichni zúčastnění se v prvé řadě shodli na tom, že cesta spolupráce s Národním muzeem je cestou správnou, která řeší vše, co trampské muzeum potřebuje. Je to především trvalá ochrana státu, která vyplývá ze zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. To se týká všech zapůjčených a darovaných předmětů o historii trampingu, které naše sdružení postoupí Národnímu muzeu. Trampský sbírkový fond bude umístěn v zabezpečených depozitářích Národního muzea, kde mu bude nejen věnována veškerá odborná péče a ošetření, ale bude současně připraven ke zpřístupnění veřejnosti.

Nad předloženými materiály o nakládáni s budoucími sbírkovými předměty proběhla diskuse, jejíž závěry zpracujeme do konečné podoby tak, aby mohly být dále použity pro práci regionálních zástupců při jednání s případnými dárci.

S konečnou podobou tohoto „manuálu“ seznámíme trampskou veřejnost v další zprávě. Chtěli bychom v pátek 8.ledna 2010 svolat do sídla firmy kamarády a kamarádky, kteří nám budou ve svých regionech pomáhat informovat a vyhledávat dárce.

Naše společné úsilí bude směřovat k tomu, aby plánovaná putovní výstava nemusela být sestavené jenom ze zapůjčených exponátů. Vytvořením dostatečně rozsáhlého sbírkového fondu trampské historie se postupně naplní cíl našeho sdružení – mít po generální opravě historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v roce 2018 stálou expozici o trampském hnutí.

Nabízíme pomocnou ruku a trvalou spolupráci...

Pro ty, kteří s námi nastupují svoji cestu k uskutečnění myšlenky trampského muzea, nabízíme pomocnou ruku a trvalou spolupráci. Dovolte citovat slova Bédi Šedivky, která zazněla na závěr našeho setkání: “Cesty mohou být různé, jenom vůli mějme všichni rovnou“:

Za občanské sdružení NAŠE MUZEUM  Paddy, Prcek a Zuzana
 

 
 
   

Text fotografie a grafika na tejto stránke

  Pekelník, Šoc,  Windy Bill,

stránku pripravil Pekelník

 
 

 
 
 

©Pekelník 2009