"...že tramp miluje volnost, svobodu...
         ...že nesnáší triky, je to volný lid,
                       nevzdáva se romantiky,
                                    bez té nelze žít!...".

 
      / Šakal Ozovský - píseň "Jarní"/ 

VIRTUÁLNA ZBIERKA ODZNAKOV

 
 

 

NAŠA VIRTUÁLNA 

ZBIERKA TRAMPSKÝCH

WOODCRAFTERSKÝCH a SKAUTSKÝCH ODZNAKOV

/aj skutočná/ 

 

   
 
     
     
     
     
     

 

Pekelníkova virtuálna zbierka odznakov v súčasnosti obsahuje  380 odznakov  trampskej, skautskej, či táborníckej symboliky a je priebežne pravidelne  doplňovaná, väčšinou zakúpením, výmenou a aj darom odznakov od kamarátov.

Vo virtuálnej zbierke na TRAMP NETe sme sa rozhodli postupne doplniť aj mená autorov jednotlivých grafických návrhov odznakov. Toto naše rozhodnutie je vlastne poďakovaním kamarátom, ktorí sa na zhotovení odznakov podieľali. Poďakovaním za prevažnú väčšinu naozaj grafických hodnotných návrhov a ich realizáciu vo forme odznakov, ktoré často krát predstavujú zaujímavé a pekné malé trampské umelecké diela.

Žiaľ nie však mená autorov  viacerých odznakov sú nám známe, najmä u tých starších odznakov, ktoré, mnohé z nich, majú aj viac ako päťdesiat - sedemdesiat, či viac rokov a ich autorstvo dávno odvial čas a tak väčšiu pomoc pri ich pomenovaní a uvedení autorstva očakávame od našich čitateľov.

Ak pod niektorým odznakom v našej virtuálnej zbierke nenájdete uvedeného autora, alebo iné údaje ktoré považujete za podstatné a niekto z Vás vie kto tento odznak pre trampov navrhol, prosím napíšte nám na adresu

Email:
trampnet@trampnet.sk 

Tiež nám napíšte aj v prípade, že sme sa s s uvedenými údajmi  u niektorého odznaku pomýlili a chybne uviedli meno autora, či chýba tam niektorý iný údaj, ktorý si myslíte že by bolo potrebné doplniť a uviesť.

 

   
     
     
     
   
 
 
 
 

VIRTUÁLNA ZBIERKA TRAMPSKÝCH ODZNAKOV
Strana:

1.
OSADNÉ
A - G

2.
OSADNÉ

H - N

3.
OSADNÉ

O - S

4.
OSADNÉ

T - Z

5.
POTLACH-
OVÉ

6.
PRÍLEŽI-TOSTNÉ

 

   SKAUTSKÉ ODZNAKY

 

   TÁBORNÍCKE ODZNAKY

 
 
 

 
 
 
 

trampnet@nextra.sk

©Pekelník 2009