Nezávislý súkromný internetový trampský portál venovaný minulosti a súčasnosti trampingu.
Na internete vychádza od 22.4.1999 - 19 rokov

 

 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

 

 
   
 

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ POZDRAVY

Z TRAMPSKÝCH OSÁD A OD KAMARÁTOV

 

 

PF strana 1

 
 

PF strana 2

 
 

 

 
 

VIANOČNÉ  A  NOVOROČNÉ POZDRAVY  

 KAMARÁTA  LEXA

Z ROKOV 1980 - 2017

SLOVENSKÝ TRAMPSKÝ ARCHÍV

 

 

 

 

 

JUBILEJNÉ VÝROČIA

TRAMPSKÝCH OSÁD V ROKU 2019

 
   

 

 

 

 

100

 

 
 

 

28. októbra 1918  Deň vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKA

30.októbra 1918 Výročie deklarácie slovenského národa

 

 
 
 

 
 
   
 

Jan Dědina 1926

 
 
 

Jan Dědina 1926

 
   
 

 
     
   
 

 

       TRAMPSKÉ HNUTIE,
              JEHO MINULOSŤ I SÚČASNOSŤ,
       JE SPOLOČNÝM KULTÚRNYM
                                      DEDIČSTVOM
     ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NÁRODA

 

 
 
 
 

ÚVAHA - 100 roků trampingu


Vlastně zamyšlení nad historií trampingu.

Snad je to 100 roků a snad ne. Na hodině, dni a možná ani roku tolik nezáleží. Je to otázka o tom jak se to vezme. Snad je daleko důležitěší zaznamenat dobu trvání trampingu jako čistě československý fenomén pravdivě a věrohodně i pro příští generace trampů a všech těch, kteří o tramping mají a budou mít zájem.

Podle zápisů prvních trampských osad, které dostaly impuls ke svému založení a i nakonec převzetí jména tramp z Lodonovy knihy CESTA a jeho vlivu na československý tramping by to snad mohlo souhlasit. Ale právě s referencí na tuto knihu, která vyprávi kdo američti trampové tenkrát byli t.zn. lidé na cestě za obživou a za prací by snad podobnost na dávné české a slovenské krajánky, vandrovníky, komedianty a trubadůry by nebyla cizí. S ohledem na takové kořeny by ta ta historie snad byla daleko delší. Tohle je ovšem postavené na hlavu. Jistě je svým způsobem československý tramping unikátní podobou pobytu v přírodě se všemi atribury, zvyky, ceremoniemi a písňovou tvorbou – tím vším co tramping dělá a k trampingu patří.

Ve světě je mnoho podobných způsobů pobytů v přírodě t.zn. přespávání pod širým nebem, sezení u táborového ohně a podobně ale tam se nejedná o zábavu a dobrovolné trávení volného času v přírodě. V podstatě to nejčastěji jedná o holou nezbytnost a také o velice tvrdý a neůprosný boj o přežití. Na příklad v amazonských pralesích, africké nebo australské buši, pouštích Mexika, Aljašce, kamčatské tundře a nebo za polárním kruhem. A tam se absolutně nejedná o romantickou hru dospělých holek a kluků, kteří alespoň na chvíli v kruhu svých nejlepších kamarádů nemusí hrát tu falešnou hru dospělosti.

Ale je to náš a jenom náš tramping. My kteří stále žijeme a trampujeme více jak půl století a i my kteří jsme právě trampovat začali to naše trampování milujeme a za nic na světě bychom je nevyměnili. I když dobře víme, že svět za kruhem táborového ohně je ůplně něco jiného. S vděčností děkujeme za náš krásný tramping ve kterém jsme ve všech těžkých dobách vždy našli útěchu a únik.

Tak tedy když už tedy někdo rozhodnul udělat z trampingu vědeckou disciplínu a chtěl by zpracovat dějiny trampingu seriozním způsobem tak by to měl vzít z jádra a od kořenů věci. Ne tak jako když někteří historikové tvrdí, že Karlův most postavil Karel IV přesto, že právě Karel IV zřejmně nikdy nedržel zednickou lžíci v ruce. Tak jako ti prostí lidé kteří ty mosty, hrady a zámky v potu tváře stavěli tak i ti nesčetní anonymní trampové jsou ti, kteří tvořili a tvoří skutečný tramping. Na ty se nikdy nesmí zapomenout aby se tramping vůbec mohl jako takový popsat se vším co k tomu patří.

Hurikánovy dějiny trampingu popisují zlomek dnes skoro staleté historie a to hlavně v Čechách. V Hurikánově díle se poměrně skromně vyskytují záznamy o trampingu v jiných částech bývalého Československa. I v dalších letech se nijak moc nepsalo ani o trampingu v Čechách, Moravě a Slovensku. Jistě to bylo zaviněno i tím, že až do roku 1989 byla doba trampingu značně nepříznivá, ale přesto se i po druhé světové válce tu a tam objevily nejčastěji samizdatové publikace, které popisovaly tramping v různých částech bývalé československé republiky. Nahmátkou se dají jmenovat publikace jako, Kronika trampské písničky z roku 1967, Odlesky táborových ohńů z roku 1969, Z dýmu táboráků samizdat 1969, druhe vydání 1998 atd. Také různé trampské časopisy vydávané doslova na koleně a vlastně nejegální měly články popisující tehdejší tramping.

Po roce 1989 jako by se pytel roztrhnul to najednou bylo velice populární, že kde kdo se začal nazývat trampským historikem a dokonce se tramping stal předmětem diplomových prací na filosofických fakultách ve formně bakalářských prací. Také různí trampové amatéři a pamětníci trapingu od 70-tých let se snažili různým způsobem empiricky dokumentovat dobu svého trampování. Několik knih se vydalo jako na příklad Trampská vzpomínaní, Trampská histórie Jihlavky, Trampská historie Oslavky, Tramping na řece Jihlavě atd. na Moravě a nebo na příklad Osadní toulky o trampingu na Vltavě a Berounce, Stopa z kampů, Počátky trampingu na Kačáku, Posázavský Pacifik a mnohé další v Čechách, a také 40 roků trampingu v Previdzi, hístorie T.O. Utah Bratislava a další na Slovensku. Mimo to poměrně hodně trampských zpěvníků a povídek s trampskpu tématikou.

Ale daleko více za pomoci digitální techniky t.zn. Internetu, kde na příklad na stránkách jako Trampský magazín, Trampnet, Trapsavec mezi mnohými různými digitálními stránkami a také program Youtube  je dnes plný videových záznamů z trampských potlachů a trampských pěveckých soutěží..

Ovšem všechen tento materiál je pouhým zlomkem toho co vlastně je podrobná historie československého trampingu. Nejdůležitější podklad neustále je v osadních kronikách, starých trampských časopisech a ty stále nejsou a zřejmně nikdy nebudou zpracovány pomocí digitální techniky.

Pokus české televize zaznamenat části trampingu ve formně televizního vysílání žalostně skončil tím, že stejně jako Hurikánovy dějiny ukazuje pouze malou část z historie československého trampingu a to hlavně v Čechách. Také na různých Internetových stránkách je hlavní koncentrace na různé jubilejní potlachy trampských osad a potom na různé trampské skupiny a jedince, kteří si získali věhlas na Portách a nebo zveřejněním své písňové tvorby. To vše vlastně ani neříká tolik o vlastní historii trampingu ale pouze dokumentuje okrajové aktivity vlastní historie trampingu.

Vědecky korektní sled historie trampingu, který by objektivně popsal CO – DŮVOD - NÁSLEDEK – VYHODNOCENÍ - ZÁVĚR stále chybí a je otázkou zdali tento mastodontní ůkol je vzhledem ke svému objemu a rozsahu vůbec možný celkově podchytit a seriozně vykonat.

Kromně nahoře jmenovaných knih a mnoha dalších knižně vydaných podkladů jsou to snad dnes v digitální formě právě dříve zmíněné Internetové stránky Trampský magazín a slovenská Trampnet, která velmi podrobně zdokumentovala historii různých trampských osad a trampského dění a to jak na Slovensku tak i v Čehách a Moravě , částečně i v zahraničí.

V horní části této úvahy jsou vyjmenované některé hlavní zdroje pro toho kdo se bude chtít ujmout těžkého úkolu sestavit obsáhlé dějiny celého českoslvenského trampingu. Při tom si ale bude muset pospíšit aby jěště pokud je to možné zařadil do takových dějin trampingu vyprávění trampů kteří osobně prožili těch posledních 50 roků z trampské 100 - leté histórie.
 

KAMI  Mirek Karela, Švédsko

 
 
 
   
 
   

 

POZDRAV TRAMP NETU A TRAMPOM ZO  100. ROČNEJ ZTRACENKY

 

   
 
   
     
 

 
 

Foto: Pekelník

 
 

 
 

ZVADLO na POTLACH

 
   
 

Camrátko ZTRACENKY potlach 2018

 
     
   
  Osada ZTRACENÁ NÁDĚJE - pohladnica zo ZTRACENKY - autor koláže www.haluznice,cz  
     
 

 

Kovový medailon - 100 let Československého trampingu -

 T.O. KAMARÁDI STARÉ ŘEKY Beroun

 

 
 

 
   
 

 

ČESTNÝ TRAMPSKÝ TITUL

OLD FAITHFUL

STARÝ VĚRNÝ

 

 

UDĚLILA

TRAMPSKÁ ÚNIE FORTY MILE

   

SLOVENSKÝM KAMARÁTOM

BAKALOVI Z T.O. PRAMEŇ

A

PEKELNÍKOVI Z T.O. HAY RIVER

 

   
     
 

 
     

 

 

     

 

 

 
     
   
 

T.O. PRAMEŇ Bakala

 
 
   
 

Kalumet 2006 Bini Strekov

 

 

JUBILEJNÉ VÝROČIA

ČS TRAMPSKÝCH OSÁD V ROKU 2018

 

   
 
 

Paša 1926

 
   
 

Zdeněk Burián - Siddi Burka

 
     
   
 

Zdeněk Burián - Siddi Burka

 
     
 

 
 
 
 

Totemový kruh Bakala
T.O. PRAMEŇ
Ivanka pri Dunaji
 
 

 
 
 
 

 
 

T.O. PRAMEŇ Bakala

 
 
 
 

   

 

" Výber z trampskej tvorby  - LEXO"

Je názov knižnej monografie - knihy, ktorá práve vyšla a  vydalo  ju

Trampské združenie SEVERKA

 
 

Kniha je pekným trampským 373 stranovým prekvapením plným rôznych trampských kresbičiek a hlavne predovšetkým klasického Lexovho kresleného humoru, ktorý zaberá podstatnú časť knihy, až celých 150 strán .

Na vydaní knihy majú hlavnú zásluhu predovšetkým naši trampskí kamaráti, deti nedávno zosnulého kamaráta Lexa -  Adriana a "Blano" Stanislav Alexyovci, ktorí sa stali priamymi  editormi  tejto knihy.

Pomocnú ruku pri jej vydaní podali  aj ďalší kamaráti a kamarátky  "Dilly" - Stanislava Vassová, "Modok" - Ján Dulla, "D´Ady" - Adalbert Mezei a  Jana Sapáková.

Nemožno nespomenúť aj kamaráta "Kimáka" - Miloša Nespalu z T.O SARATOGA ktorý zo svojich trampských zápiskov poskytol viacero Lexových kresieb, z ktorých mnohé vlastni v autorských origináloch.

 

 

 

 

 
 
 

© foto Kimak

 

Ing. Arch. Eduard Alexy - LEXA

*9.3.1934  †28.2.2017

Slovenský trampský karikaturista, kresliar, ilustrátor a humorista.

Svojimi humornými kresbičkami zásoboval pravidelne aj náš trampský portál TRAMP NET, už od začiatku jeho vydávania v roku 1999 a potom od roku 2007  aj kolorovane, avšak výnimočne ako hovorieval tušom a vodovkami kreslil iba pre TRAMP NET.

Neprajníci vravia že to bolo z jednoduchého dôvodu, totiž všetky trampské časopisy na Slovensku vychádzali v tom čase iba v čiernobielej verzii.

Všetky tieto jeho kresbičky ktoré Lexo venoval kamarátovi Pekelníkovi z TRAMPNETU (originálne kresby autora, hlavne aj tie kolorované, z ktorých potom už nerobil žiadne iné autorské kópie) sú starostlivo archivované a určite raz budú súčasťou a veľkou pýchou slovenského trampského múzea.

 
 

 

ĎALŠIE LEXOVE SMIECHOTY A  PRČOVINY

KRESLENÉ PRE ČITATEĽOV TRAMP NETu

 NÁJDEŠ NA NAŚÍCH STRÁNKACH TU:

 
 

 
 
 

T.O. PRAMEŇ Bakala

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafika: Lexo z Bratislavy, Zdeněk Burián - Siddi Burka, Šoc  Edmonton  Kanada, Pekelník z Bratislavy, Windy Bill T.U. FORTYMILE - T.O. POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST, Bakala T.O.PRAMEŇ z Ivanky pri Dunaji, Trampský archív TRAMP NET Bratislava

Fotografie: Pekelník

 

 

Hudba v pozadí stránky: Inštrumentálna skladba s názvom "Trampov sen",
Lojzko Kecal T.O. MALÍ BOBRI Bratislava